Medarbejdere

Senest opdateret 14. februar 2024

Henrik

Henrik Christensen

Sekretariatsleder

Overordnet økonomisk og ledelsesmæssigt ansvar, sekretær for hovedbestyrelse

Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig

Administration, kontakt til medlemsskoler, trykning, forsendelse og indkøb

Jytte

Jytte Andersen

Konsulent

Ansvarlig for bogføring og regnskab samt lønkørsel internt i DOF og for medlemsskolerne

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent

Vejledning om aftenskolevirksomhed herunder lovgivning, tilskudsregler, administration, foreningsdannelse, udvikling, forenings- og bestyrelsesarbejde, sekretær for regionskredsbestyrelserne i Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark samt Sundheds- og Bevægelsesudvalget (SBU).

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent

Vejledning af foreninger, foreningsdannelse og foreningsudvikling samt projektarbejde primært inden for handicap- og specialundervisningsområdet, medlem af Udvalget for handicap og særlig tilrettelæggelse (UHS).

Kathrine

Kathrine Egemar

Webkonsulent og grafiker

Hjælp til medlemsskolernes hjemmesider i VuptiWeb med fokus på opbygning af struktur og layout (ikke almindelig support), grafisk layout til diverse foldere, Spektrum mv., samt deltager i IT-udviklingen.

Cecilie

Cecilie Lunding Korsgaard

Digital markedsføringskonsulent

Support og undervisning i digital markedsføring (strategi, sociale medier, søgemaskineoptimering mv.).

Martinm

Martin Michel

IT-konsulent

IT-support til sekretariat og support og undervisning til medlemsskoler (ASA og DOFPro), vejledning om og videreudvikling af administrationssystem.

Martinh

Martin Hansen

Kommunikationskonsulent

Kommunikationsansvarlig (strategi, design, hjemmeside, nyhedsmails, presse mm.), redaktion af Spektrum, vejledning og undervisning til medlemsskoler om kommunikation, sekretær for Teknologi- og Kommunikationsudvalget (TKU) og medarbejderrepræsentant i landsstyrelsen, sekretær for regionskredsbestyrelserne på Sjælland og Hovedstaden.

Lis

Lis Schlotfeldt

Kursusmedarbejder

Kursusmedarbejder, intern administration og ad hoc-opgaver, sekretær i Sundheds- og bevægelsesudvalget (SBU).

Dejan3

Dejan Fontana

IT-ansvarlig

Overordnet projektledelse på IT-området både ift. sekretariat og medlemsskoler, udvikling, leverandørkontakt, indkøb og support.