Netværk- fysiske og digitale

Netværk til alle

Målet er, at der findes et netværkstilbud til alle ledere i DOF, og med cirka 280 medlemsskoler, betyder det, at vi hele tiden arbejder på at etablere nye netværk og udvikle formen.

Digitale netværk

For at vi kan opretholde kvalitet og konsistens i netværkene, sætter vi digitale netværk i gang løbende. Alle skoleledere kan få sig et netværk, uanset timetal, skoleprofil og geografisk placering.

Vi vil meget gerne høre fra jer bestyrelser, som er i gang med eller overvejer at ansætte en ny leder. Vi er nemlig overbeviste om, at det er vigtigt at få et netværk med det samme, så man kommer med i et fællesskab og får leder-kolleger. Fællesskab gør livet lidt sjovere, også som aftenskoleleder.

Hvis I har spørgsmål eller gerne vil med i et netværk, så kontakt Kirsten S. Knudsen på ksk@danskoplysning.dk eller telefon 25 58 12 25.

Fuldtidsledernetværket

Målgruppen for fuldtidsledernetværket er de ca. 30 skoleledere i DOF, som har ledelsesansvar for både undervisere og administrativt personale og for hvem jobbet er deres primære erhverv. Der er normalt 8-12 deltagere på hvert af de to årlige møder, og en hel del er gengangere.

På netværksmøderne drøftes emner, som er aktuelle i netop de største aftenskoler, ligesom der altid er en inspirationsworkshop på programmet. Det er altid internatmøder, hvorfor der er en høj brugerbetaling. Netværket kører på 7. sæson.

Hvis I vil vide mere om Fuldtidsledernetværket, så kontakt Martin Hansen på mh@danskoplysning.dk eller Anne Refsgaard på ar@danskoplysning.dk.

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent