Ansættelsesbevisloven- uddrag

Det fremgår af ansættelsesbevisloven, at arbejdsgiver skal oplyse medarbejderen om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, når: 

 • medarbejderen arbejder min. 8 timer (=5 undervisningslektioner) ugentligt, og
 • ansættelsesforholdet skal vare mere end 1 måned.

Oplysningerne skal gives senest 1 måned efter ansættelsesforholdet er påbegyndt.

Oplysninger (oplysningspligt), der skal fremgå direkte af ansættelsesbrevet/kontrakten er:

 • arbejdsgivers og arbejdstagers navn og adresse
 • arbejdsstedets beliggenhed
 • beskrivelse af arbejdet/stillingsbetegnelse
 • begyndelsestidspunkt
 • forventet varighed / opsigelsesvarsler
 • lønforhold
 • den ugentlige eller månedlige arbejdstid
 • kollektive overenskomster

Oplysninger, der kan gives via henvisning til love, administrative bestemmelser o.lign. er: 

 • Rettigheder med hensyn til ferie
 • Andre væsentlige vilkår (vilkår som medarbejderen ikke må være i tvivl om, f.eks. ferieplanlægning, alkoholpolitik, rygning, aflønning af 10% o.s.v.)

Alle oplysninger skal fremgå af et ansættelsesbrev eller en skriftlig kontrakt og evt. øvrige dokumenter. Oplysningerne må gerne gives elektronisk, ligesom formalia er i orden, hvis dokumenterne lægges i medarbejderens e-boks. Man kan også sende ansættelsesbrevet i en mail, men her er det en god idé at bede om kvittering for, at modtageren har læst den.

Enhver ændring af de forhold, der er omfattet af oplysningspligten, skal hurtigst muligt og senest 1 måned efter dato for ikrafttræden, meddeles medarbejderen i skriftlig form. Dette gælder dog ikke, hvis ændringen er en følge af ændringer i lovgivningen og/eller kollektive overenskomster.

Senest opdateret 23. juni

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent
Jytte

Jytte Andersen

Konsulent