Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Det skal fremgå af foreningens vedtægter, hvornår og hvordan der indkaldes og afholdes generalforsamling.

På generalforsamlingen behandles foreningens regnskab, og bestyrelsen vælges. Mellem generalforsamlingerne er det bestyrelsen, som har ansvaret for foreningens virksomhed med ansvar over for generalforsamlingen.

Formalia omkring generalforsamlingen skal fremgå af foreningens vedtægter, herunder indkaldelsesfrister, hvordan medlemmerne skal adviseres, dagsorden, afstemningsregler mv.

Dirigenten styrer

Til generalforsamlingen skal der altid vælges en dirigent, som ikke må være en del af bestyrelsen. Formanden forestår ved generalforsamlingens start valget af dirigent. Det er dirigenten, som egenhændigt styrer generalforsamlingens forløb. Dog er det god skik, at bestyrelsen og dirigentkandidaten på forhånd har drøftet, hvad der skal foregå og hvordan. For eksempel at bestyrelsen har forslag til kandidater til eventuelle ledige bestyrelsesposter med videre.

Læs mere om dirigentens opgaver her.

Ved nyvalg overtager den nye bestyrelse først foreningsledelsen efter, at hele generalforsamlingen er afsluttet.

 

Senest opdateret 01. november

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent