Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Det skal fremgå af foreningens vedtægter, hvornår og hvordan der indkaldes og afholdes generalforsamling.

På generalforsamlingen behandles foreningens regnskab, og bestyrelsen vælges. Mellem generalforsamlingerne er det bestyrelsen, som har ansvaret for foreningens virksomhed med ansvar over for generalforsamlingen.

Formalia omkring generalforsamlingen skal fremgå af foreningens vedtægter, herunder indkaldelsesfrister, hvordan medlemmerne skal adviseres, dagsorden, afstemningsregler mv.

Dagsordenens punkter

Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde de punkter, som er angivet i vedtægterne, og kan indeholde flere efter behov. 

Dagsordenen til en ekstraordinær generalforsamling omfatter foruden valg af dirigent, referent og stemmetællere, de punkter, som er årsag til at mødet skal afholdes. 

Læs mere om de enkelte punkter på en dagsorden her. 

Dirigenten styrer

Til generalforsamlingen skal der altid vælges en dirigent, som ikke må være en del af bestyrelsen. Formanden forestår ved generalforsamlingens start valget af dirigent. Det er dirigenten, som egenhændigt styrer generalforsamlingens forløb. Dog er det god skik, at bestyrelsen og dirigentkandidaten på forhånd har drøftet, hvad der skal foregå og hvordan. For eksempel at bestyrelsen har forslag til kandidater til eventuelle ledige bestyrelsesposter med videre.

Læs mere om dirigentens opgaver her.

Ved nyvalg overtager den nye bestyrelse først foreningsledelsen efter, at hele generalforsamlingen er afsluttet.

 

Senest opdateret 10. januar 2023

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent