Eksempler og ideer

På disse sider kan du finde små tekster med inspiration til hvordan I kan arbejde md medlemskab og medlemsdemokrati. Teksterne er en blanding af eksempler fra aftenskoler i Dansk Oplysnings Forbund og kommentarer fra DOF's konsulenter.

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent

Udviklings- og projektarbejde samt vejledning af foreninger, foreningsudvikling, bestyrelseskurser og strategiprocesser samt ledernetværk og -kurser.

Konsulent på handicapområdet: love og regler, tilgængelighed og ledelsessparring.

Sekretær for Udvalget for handicap og særlig tilrettelæggelse (UHS).