Kommunens folkeoplysningspolitik

Kommunalbestyrelsen skal have en politik for den folkeoplysende virksomhed (folkeoplysningsloven § 34), som blandt andet skal indeholde en målsætning for borgernes deltagelse, rammer for tilskud og lokaler, samspil med andre politikområder og indgåelse af partnerskaber. I politiken indgår også afgrænsning af den folkeoplysende virksomhed i forhold til tilgrænsende aktiviteter samt regler for brugerinddragelse.

Senest opdateret 23. juni 2022

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent
Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent