Tilskud til folkeoplysende virksomhed

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de godkendte folkeoplysende foreninger får tilskud og har fysiske rammer til den folkeoplysende virksomhed. Tilskud skal ydes efter objektive kriterier og der skal være lige vilkår for anvisning af lokaler til virksomhed med samme funktion og indhold.

Kommunalbestyrelsen vedtager en folkeoplysningspolitik og en tilskudsmodel, som tager højde for dette.

Kommunalbestyrelsen fastsætter i sit budget en beløbsramme til hele det folkeoplysende område, som dækker den folkeoplysende voksenundervisning (jf. Folkeoplysningslovens kapital 4 om aftenskoler), det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (jf. kapitel 5 børn, unge, idræt mv.) og til en evt. udviklingspulje inden for lovens område. 

Beløbsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning fordeles efter en vedtaget tilskudsmodel

Senest opdateret 1. december 2022

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent
Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent