Tilskud til løn og lokaler

Ud over de fastsatte krav i folkeoplysningsloven skal kommunalbestyrelsen fastsætte egne regler og rammer. Det gælder for eksempel regler for tilskudsfordeling, tilskudsbrøker, lokaletilskud, afgrænsninger, frister, krav om afrapportering etc. 

Fordeling af tilskudsmidler

Kommunernes Landsforening (KL) har i samarbejde med oplysningsforbundene udarbejdet og anbefaler en tilskudsfordelingsmodel for løntilskud, som bygger på princippet om det maksimale løntilskud.

Princippet går ud på, at man fordeler det kommende års tilskudsramme (det beløb kommunalbestyrelsen har afsat i sit budget), mellem alle aftenskoler i kommunen i forhold til den aktivitet, den enkelte aftenskole har haft inden for de forskellige tilrettelæggelsesformer i det seneste hele regnskabsår.

Se KL's notat fra 2002 med anbefaling af tilskudsfordelingsprincip her.

Særlig tilrettelagt undervisning

DOF anbefaler, at kommunerne er ekstra opmærksomme på området med særlig tilrettelagt undervisning, så det forhøjede tilskud bliver anvendt efter hensigten til deltagere med et handicap i relation til undervisningen i det konkrete emne, for at give dem mulighed for at deltage på lige fod med alle andre i de folkeoplysende aktiviteter. Det betyder for eksempel, at der bør være

  • loft på holdstørrelse på f.eks. 7 deltagere og
  • fokus på inklusion ved at give mulighed for blandede hold.

Se etiknotat om særlig tilrettelagt undervisning udarbejdet af de 5 oplysningsforbund.

Lokaler

Der skal ydes tilskud til lokaler, hvis ikke der kan stilles egnede offentlige lokaler til rådighed. Er der tale om faglokaler er der ikke angivet nærmere regler i folkeoplysningsloven, og derfor er det op til kommunalbestyrelsen at beslutte størrelsen for lokaletilskuddet. Dette er et område, hvor der er meget stor forskel fra kommune til kommune, og visse steder presser det aftenskolerne til meget høje deltagerpriser, fordi de har store udgifter til lokaler. DOF opfordrer kommunerne til at have opmærksomhed på og gå i dialog med aftenskolerne om mulighederne på lokaleområdet. 

Senest opdateret 23. juni

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent
Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent