DOF's Landsmøde 2023

Landsmødet 2023 blev et på mange måder historisk landsmøde.

Vi fejrede jubilæum - med sang, quiz, taler, festmiddag - og en herlig overraskelse med satiregruppen MAGT, der leverede underholdning om aftenen.

Vi fik valgt Torben Stenstrup til vores nye formand! Og vi vedtog en ny demokratisk organisering, der giver mere indflydelse ud i regionerne.

Dertil kom spændende og inspirerende oplæg: Julie Rokkjær Birch fortalte, hvordan museer - og aftenskoler - kan redde verden. Helle Hein viste os, hvordan vi skaber værdier med mening. Jakob Bonderup stod traditionen tro for morgensangen. Og der var workshops om bæredygtighed, sang og målgrupper.

Og så var der sædvanen tro godt selskab i smukke , sommerlige omgivelser.

Tak for landsmøde 2023!

Materiale fra landsmødet

Ingolf Christensen afsluttede sin jubilæumstale med følgende afskeds-/jubilæumssang:

Her finder du præsentationer med mere fra landsmødet:

Materiale til generalforsamling

Ny demokratisk organisering

Få overblik over forslag til en ny demokratisk organisering af DOF på 2 minutter.

Program

Lørdag den 13. maj

09.30 – 10.00 Ankomst, kaffe og registrering
10.00 – 10.15 Velkomst
10.15 – 13.00 Generalforsamling (Med indlagt kaffepause)
13.00 – 14.00 Frokost
14.00 – 15.00 Museer kan redde verden, ved Julie Rokkjær Birch,
museumsdirektør på Museum Jorn i Silkeborg
15.00 – 16.30 Walk and talk: Kan aftenskoler redde verden?
16.30 – 17.00 DOF-quiz. Vi tester din DOF-viden.
17.00 – 18.30 Pause
18.30 - 19.00 Velkomstdrink
19.00 – Festmiddag – med overraskelse


Søndag den 14. maj

8.45 – 9.30 Morgensang med ord. Ved Jakob Bonderup, forstander på Engelsholm Højskole
9.30 – 11.00 Workshops med inspiration:
  1) Bæredygtighed på dagsordenen
  2) Så syng da Danmark!
  3) Kender du typen?
11.00 – 11.30 Kaffepause
11.30 – 12.45 Værdier med mening, ved Helle Hein, forsker, foredragsholder, forfatter og konsulent
12.45 – 13.00 Afrunding og tak for denne gang
13.00  Frokost


Ændringer kan forekomme.

Foredrag lørdag

1617823136405

Museer kan redde verden

Julie Rokkjær Birch, museumsdirektør på Museum Jorn i Silkeborg

Flotte besøgstal på de danske museer vidner om museernes evne til at skabe gode oplevelser, men også om et behov for at styrke relationen mellem selvet og verden i en fragmenteret virkelighed.

Museumsdirektør Julie Rokkjær Birch fortæller om museernes udvikling og relevans i samfundet i dag. Som selverklæret museumsaktivist mener hun, at museer i deres udgangspunkt er aktivistiske samfundsaktører, der kan sprænge samfundets – og museets egne – rammer.

Foredrag Søndag

Helle Hein Portræt Sh Høj

Værdier med mening

Ved Helle Hein, selvstændig forsker, foredragsholder, forfatter og konsulent

Hvordan skaber man værdier med mening?
Folkeoplysningen og de enkelte aftenskoler har et værdisæt – selv om det måske ikke altid er helt formuleret. Værdier kan være et værdifuldt ledelsesredskab, som kan være med til at sætte retningen for leder, bestyrelse og undervisere i deres arbejde. Men kun hvis de virker! Alt for ofte ender værdierne med at leve et hengemt liv som tomme ord i skåltaler, på musemåtter og kaffekopper – hvis de overhovedet er beskrevet.

Hvis værdier skal virke i praksis, skal de formuleres klart og iklædes mening, så værdisættet ikke bare bliver værdier til pynt, men netop værdier i handling!

Workshops søndag formiddag

Inspirationsdag Bæredygtig

Workshop 1: Bæredygtighed på dagsordenen

Ved Katrine Hee, Århus Kunstakademi
Nils Boesen, Grønt Omstillingsforbund
Henrik Christensen, Sekretariatsleder i DOF

Hvordan får vi bæredygtighed og grøn omstilling på dagsordenen i vores aftenskole og i vores aktiviteter?

På denne workshop vil du blive introduceret til et fælles projekt mellem de fem landsdækkende oplysningsforbund, som har til formål at styrke aftenskoleundervisernes kompetencer til at inddrage bæredygtighed i deres undervisning.

Desuden vil du få indblik i, hvordan Århus Kunstakademi arbejder med at fremme bæredygtigheden i både deres undervisning og i deres skolemiljø, og hvordan Grønt Omstillingsforbund arbejder med at bidrage til en bæredygtig udvikling og en grøn omstilling i Roskilde samt hvilke erfaringer, de med et folkeoplysende afsæt har gjort sig dels ift. at præge lokale løsninger og beslutningsprocesser og dels at udvikle et ”traditionelt” aftenskoletilbud.

IMG 3140

Workshop 2: Så syng da Danmark!

Ved Lasse Skovgaard, Sangens Hus

Når man synger sammen, så hører man sammen. Sang knytter os til hinanden, bringer følelser frem, skaber livskvalitet og så er det sundt både fysisk og mentalt.

I denne workshop fokuserer vi på emnet sang, fællessang og korsang og vi vil finde ud af, hvordan aftenskolerne – gerne i samarbejde med lokale sangkraftcentre – kan skabe flere og bedre muligheder for, at alle i Danmark får mulighed for at synge.

Målgruppe

Workshop 3: Kender du typen?

Ved Cecilie Lunding Korsgaard, digital markedsføringskonsulent

Hvem er deltagerne i din aftenskole? Og hvordan udnytter du bevidstheden herom i udvikling af skolen og din markedsføringsstrategi?

På denne workshop skal vi undersøge, hvordan du kan definere din skoles målgruppe. Cecilie præsenterer hvordan man, ud fra blandt andet generationsopdeling, kan optimere og konkretisere ”hvem, hvor, hvornår, hvad”-strategien – både i forhold til den nuværende målgruppe og den fremtidige potentielle målgruppe. Samt hvordan man også bruger bevidstheden, når skolens udbud af kurser skal udvikles og udvides.

Vi glæder os til at se dig!

Sted

Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 vejle
Tlf. 76 42 85 00

Pris

Arrangementet er gratis for 2 personer fra samme skole.
Flere deltagere fra skolen koster 2.675 kroner pr. person inklusive overnatning og 1.600 kroner pr. person uden overnatning.

Overnatning / forplejning

Overnatning i enkeltværelse.
Ved ønske om overnatning i dobbeltværelse, anføres det på tilmeldingsblanketten.

Forplejning inkluderer vin til middagen samt 1 øl/vand til frokost.

Spørgsmål og nærmere oplysning

Lars Refsing
Telefon: 70 20 60 20.
LR@danskoplysning.dk

Indbydelse

Se indbydelsen som PDF

Tilmelding senest 17. april

Tilmeldingen foretages af skolens leder på denne blanket, som mailes til: LR@danskoplysning.dk