Skemaer

Herunder har vi samlet de forskellige skemaer, vi bruger i DOF. Find flere informationer om de områder, skemaerne omhandler på de respektive steder på hjemmesiden:

DOF's organisering >

Kursusvirksomhed >

Puljer og fonde >

Lønkørsel >

Indberetning

Indberetningsskema 2022

Skema til indberetning af skolens aktiviteter i 2022 - samt vejledning.

Indberetningsskema (pdf) >
Vejledning til indberetningsskema (pdf) >

Pexels Pixabay 159760

Refusionsskema

Skema til refusion ifm. transport til møder i DOF's landsstyrelse, regionskredsbestyrelser og udvalg.

Refusionsskema (pdf)
Pexels Pixabay 159760

Ansøgning bestillingskursus

For at ansøge om et bestillingskursus, skal du udfylde ansøgningsskemaet, du finder via linket.

Download ansøgningsskema PDF
Pexels Pixabay 159760

Ansøgning eksternt kursus

For at ansøge om et eksternt kursus, skal du udfylde ansøgningsskemaet, du finder via linket.

Download ansøgningsskema (PDF)
Pexels Pixabay 159760

Skemaer for Lokalforeningspuljen

Følgende skemaer skal benyttes i forbindelse med OF's Lokalforeningspulje:

Ansøgningsskema >
Erklæring om anvendelse af tilsagnsmidler >

Pexels Pixabay 159760

Skemaer Initiativpuljen

Følgende skemaer skal benyttes i forbindelse med DOF's Initiatvipulje:

Ansøgningsskema >
Afrapporteringsskema >

Pexels Pixabay 159760

Ansøgning Musikpuljen

For at ansøge DOF's Musikpulje, skal du udfylde ansøgningsskemaet, du finder via linket.

Musikpuljen Ansoegning Skrivbar
Pexels Pixabay 159760

Lønskemaer

Følgende skemaer bruges i forbindelse med lønkørsel i DOF:

Lønindberetningsskema >
Læreroplysningsskema >

Lars

Lars Refsing

Fuldmægtig