Torben Stenstrup er DOF's nye formand

Skrevet af:

Martin Hansen, Kommunikationskonsulent

Udgivet 14. maj 2023

En skarpere profil og kernefortælling og en tydelig strategiplan er værktøjerne til at give voksenundervisningen i Danmark en strålende fremtid! Det er en af Torben Stenstrup planer for hans virke i spidsen for Dansk Oplysnings Forbund (DOF):

”Vi skal ganske enkelt gøre det klart for mange flere mennesker i Danmark, at aftenskolerne har et relevant og attraktivt tilbud, hvor den enkelte kan udfolde det gode liv sammen med andre. DOF’s overflødighedshorn af aktiviteter og arrangementer skaber personlige erkendelser, knytter mennesker sammen i fællesskaber og styrker civilsamfundet.”

På DOF’s generalforsamling lørdag den 13. maj blev Torben Stenstrup valgt som ny landsformand. Det erfarne foreningsmenneske skal dermed stå i spidsen for et af landets største oplysningsforbund og dets 276 lokale aftenskoler.

”Jeg brænder for den folkeoplysende sag, meningsfulde fællesskaber og et stærkt foreningsliv i Danmark,” fortæller Torben Stenstrup, og det understreges af, at han har været aktiv spejder i 40 år, samt at han sammen med sin hustru driver konsulentvirksomheden Foreningsudviklerne. I den egenskab har Torben Stenstrup udgivet en række bøger om foreningsliv med fokus på fundraising, partnerskaber, foreningsudvikling og ledelse af frivillige.

Han er tillige fast klummeskribent på Altinget Civilsamfund, hvor hans skriver om udvikling af lokalforeninger. Desuden er Torben formand for Fritidsudvalget i Næstved Kommune og han sidder i bestyrelsen for DOF Næstved Aftenskole, så han har et indgående kendskab til den lokale folkeoplysning.

Derfor er det ambitionen, at al udvikling i DOF sker med respekt for og inddragelse af medlemsskolerne, regionskredsene, landsorganisationen og sekretariatet. Torben vil både styrke det indre liv i DOF-familien og samtidig række ud til et nyskabende samarbejde med omverdenen i form af kommuner, staten, fonde, paraplyorganisationer og andre parter.   

Torben Stenstrup har nogle solide fodspor at gå i. Han afløser Ingolf Christensen, der valgte at trække sig tilbage efter 25 år i formandssædet. I den periode har DOF udviklet sig til et solidt og markant oplysningsforbund, der har markeret sig på en lang række områder – både i forhold til administration og lovmæssige rammer men også i forhold til skolernes aktiviteter – ikke mindst for mennesker med særlige behov.