Tilskud til folkeoplysende virksomhed for personer med handicap

Skrevet af:

Kirsten S. Knudsen, Foreningskonsulent

Udgivet 31. maj 2023

Der er nu åbent for ansøgning om midler fra §44 stk.2-puljen hos Slots- og Kulturstyrelsen. Der kan søges midler til udgifter til deltagelse i folkeoplysende aktiviteter for personer, der har et handicap. Deltagelsen skal være i aktiviteter, som modtager et kommunalt tilskud efter folkeoplysningslovens kap. 4 og 5.

Puljen støtter udgifter inden for følgende områder:

  • Befordring til deltagere, der ikke kan befordre sig selv til folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
  • Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler.
  • Tolkebistand til hørehæmmede.

Der er ansøgningsfrist den 16. juni 2023.


Læs mere og ansøg.