Påvirk det kommunale budget

Udgivet 13. september

Skrevet af:

Martin Hansen, Kommunikationskonsulent

I disse dage forhandler lokalpolitikerne de kommunale budgetter på plads. I flere kommuner er de allerede færdige. Den truende energikrise, inflationen og stigende renter med mere betyder, at der tales meget om at spare – og som vanligt er støtten til folkeoplysningen i søgelyset.

Derfor er det vigtigt, at du gør relevante kommunalpolitikere klar over, at det kan have alvorlige konsekvenser for aftenskolernes fremtid – og dermed et meget vigtigt tilbud til mange borgere, hvis der spares yderligere på dette område. Dette hvad enten der spares på det generelle tilskud, lokaletilskuddet eller andre relaterede områder.

Hvis det stadig er muligt i din kommune, opfordrer vi derfor til, at du forsøger at påvirke processen. Optimalt gør du det sammen med andre aftenskoler i kommunen – fx i regi af et samråd. Men det er nu, du bør trække på personlige bekendtskaber og henvende dig direkte til politikere, der er tæt på forhandlingerne. Det kan gøres ved personlig henvendelse eller på sociale medier, som de fleste politikere er aktive på.

Alternativt kan læserbreve eller lignende også være en mulighed.

DOF hjælper gerne med sparring eller praktisk hjælp. Blot skriv eller ring til Henrik Christensen eller Martin Hansen (se kontaktinfo nederst på siden).

Pas på aftenskolerne - argumenter

Her følger en række gode argumenter for at passe på aftenskolerne:

Aftenskolerne er ekstra sårbare ovenpå nedlukningerne

To års nedlukninger viste med al tydelighed, at aftenskolerne er med til at skabe særdeles vigtige fællesskaber for danskerne. Heldigvis var politikerne opmærksomme og gjorde, hvad de kunne for at holde hånden under området. Det har betydet, at de fleste aftenskoler klarede sig – om ikke helskindet – så dog nogenlunde igennem de svære år. Vi kæmper dog stadig med deltagerantal, der ikke er kommet på samme niveau som før Coronaen. Der mangler i snit blot de sidste 10 procent deltagere, men det er desværre de 10 procent, der skulle sikre det lille overskud, som skaber sikkerhed og den naturlige udvikling i aftenskolerne. Lige nu balancerer de fleste skoler lige akkurat økonomisk, men hvis der kommer yderligere besparelser, kan det vælte læsset.

Og her taler vi slet ikke om den menneskelige balance. Mange aftenskoleledere har levet under et stort pres for at holde det hele i gang. Nu lysner det endelig. Et nyt tilbageslag vil gøre ondt!

Aftenskolerne gør en positiv forskel i kommunen

Danmark har en masse aftenskoler, der knokler for at udbyde meningsfulde aktiviteter og fællesskaber til borgerne. Det er et arbejde, der bygger på engagement og en tro på, at de gør en positiv forskel for samfundet. De skaber positiv udvikling hos helt almindelige danskere – både socialt, mentalt og fysisk. Med andre ord livskvalitet!

Det sparer i sidste ende kommunen for mange flere udgifter, end aftenskolerne koster.

Der er blevet skåret meget i aftenskolerne

Vi ved, at politikerne står med nogle svære prioriteter, men faktum er, at folkeoplysningen ude i kommunerne er blevet skåret med op imod 50 procent gennem de seneste 20 år! Derfor må vi appellere til, at de selv samme politikere anerkender vigtigheden af aftenskolernes virke og holder igen med yderligere besparelser.

Henrik

Henrik Christensen

Sekretariatsleder
Martinh

Martin Hansen

Kommunikationskonsulent