Ingolf Christensen udnævnt som æresmedlem

Skrevet af:

Martin Hansen, Kommunikationskonsulent

Udgivet 16. maj 2023

Ved Ingolf Christensens afgang som formand gennem 25 år, blev han udnævnt som æresmedlem af Dansk Oplysnings Forbund. Det fandt sted på DOF’s landsmøde lørdag den 13. maj på Munkebjerg Hotel ved Vejle.

I det overleverede diplom står, at Ingolf Christensen udnævnes ”for i en endog meget lang årrække at have ydet en ekstraordinær indsats for Dansk Oplysnings Forbund og for folkeoplysningen. Både som landsformand gennem 25 år, næstformand, medlem af flere udvalg – og som formand for DOF Herning Aftenskole og aftenskolerne.dk.”

Ingolf blev ”ramt af næstformandens kæp i nakken”, som han selv formulerer det, da han blev formand i 1998. Den daværende formand blev pludseligt alvorligt syg, og næstformanden, Ingolf Christensen, måtte træde til. Og det skulle vise sig at blive et ’uheld’, der førte til en af de mest stabile og fremgangsrige perioder i DOF’s eksistens. Ingolf lykkedes med at introducere en mere kompromissøgende tilgang i bestyrelsens arbejde. Tidligere tiders konflikter og modsætninger blev afløst af gode snakke og konsensus. Og det har ført til 25 års fremgang.

De 25 år som formand er samtidig halvdelen af DOF’s levetid, da forbundet i år fejrer 50-års jubilæum. Fra en vaklende start i de første 25 år er DOF i dag et af landets største oplysningsforbund med 276 lokale aftenskoler. 

Se alle DOF's æresmedlemmer

Ingolf Christensen bliver udnævnt til æresmedlem af næstformand Knud Birk Pedersen og hovedbestyrelsesmedlem Børge Jensen på DOF’s landsmøde på Munkebjerg Hotel ved Vejle. (Foto: Martin Hansen)

Ingolf Christensen bliver udnævnt til æresmedlem af næstformand Knud Birk Pedersen og hovedbestyrelsesmedlem Børge Jensen på DOF’s landsmøde på Munkebjerg Hotel ved Vejle. (Foto: Martin Hansen)