Aftenskolerne ER fortsat fritaget for moms

Udgivet 30. september

Skrevet af:

Martin Hansen, Kommunikationskonsulent

Selv om visse medier i disse dage fejlagtigt antyder andet, ER nedenstående stadig tilfældet:

Trods trusler om det modsatte vil aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter fortsat være fritaget for moms fremover. Det fremgår af at udkast til et såkaldt ’styresignal’, som Skattestyrelsen netop har udsendt. Denne melding er naturligvis en stor lettelse for aftenskolerne, der kunne imødese prisstigninger og stor administrativ byrde, hvis de blev omfattet af moms.

Egentlig burde aftenskoler betale moms grundet en række EU-domme, der fører til ændringer i dansk moms-praksis, men Skattestyrelsen vurderer, at ”(…) folkeoplysende undervisning under hensyn til dens vision, historie, og samfundsmæssige betydning må anses for en af være en del af dansk kultur." Derfor vil aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter blive omfattet af en undtagelsesparagraf i momsloven, der i dag også omfatter biblioteker og museer.

Fritagelsen sker efter et succesfuldt, politisk lobbyarbejde fra bl.a. DOF i regi af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). Men selvom fritagelsen af bl.a. aftenskoler er en sejr, fortsætter DFS arbejdet, da der stadig er en del folkeoplysende foreninger, der risikerer at blive pålagt moms.

> Læs mere på DFS' hjemmeside