Undervisningslektion

Jf. lønbekendtgørelsen § 9 defineres en undervisningslektion således:

En undervisningslektion er på 45 minutter.

For hver undervisningslektion ydes betaling for 1,6 arbejdstime

Lønnen for en undervisningslektion omfatter foruden selv undervisningen:

  • fælles planlægning samt planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen
  • medvirken ved visse pædagogisk-administrative funktioner i tilknytning til undervisningen som fx forløbsbeskrivelse, fremmødelister o.l.
  • pauser

Løncirkulæret definerer ikke pausernes længde. Derfor må disse aftales ved ansættelse af den enkelte lærer eller i generelle vilkår, som omhandler alle lærere på skolen. 

Folkeoplysningsbekendtgørelsen omtaler ikke undervisningslektioner men alene undervisningstimer.

Fx §21. Stk. 3: For undervisning og studiekredse, der er påbegyndt i 2002 og videreføres i 2003, anvendes taksterne efter stk. 2 for de undervisningstimer, der gennemføres i 2003.

De to begreber omhandler samme emne, nemlig de 45 minutters undervisning med tilhørende pause m.m. svarende til 1,6 arbejdstime.

Se den aktuelle sats for lektionsløn her

Jytte

Jytte Andersen

Konsulent
Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent