Forslag til ansættelsesbrev lærere

Nedenstående er et udkast til et ansættelsesbrev, der indeholder de lovpligtige og nødvendige oplysninger.

Ansættelsesbrev

for lærere (altid timelønnede) ansat i henhold til bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning efter Folkeoplysningsloven.

[udskift/slet det med kursiv]

[Skolens navn, adresse og telefonnr.] ansætter herved [lærerens fulde navn, adresse, evt. cpr.nr. og tlf.nr.] som timelønnet lærer fra den [dato for ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt] til den [dato for sluttidspunkt].

Arbejdstid

Ansættelsen omfatter følgende hold:

[Navn på holdet ugedag (6.10. – 8.12.2015) fra kl. 18.30 til kl. 20.00 = x lektioner pr. dag i alt y lektioner].

Skolen holder lukket i [fx efterårsferien uge 42]

Der [er/er ikke] indregnet pauser i tidsangivelsen.

Arbejdssted

Arbejdssted indtil videre: [undervisningsstedets beliggenhed]

Løn og ferie

Aflønning sker i henhold til bekendtgørelse om løn og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning m.v. efter lov om støtte til folkeoplysning (folkeoplysningsloven).

Lønnen udbetales månedsvis bagud. Lønnen udgør pt. 294,61 kr. (ekskl. feriepenge) pr. undervisningslektion. Èn lektion omregnes til 1,6 arbejdstime, som omfatter 45 minutters undervisning, forberedelse, pauser mm.  

Ferielovens regler er gældende for ansættelsesforholdet. Der ydes feriegodtgørelse med 12½%.

Opsigelsesvarsler

Ansættelsen er tidsbegrænset og ophører uden yderligere varsel ved arbejdstids ophør den [ansættelsesforholdets sluttidspunkt]

Ved opsigelse i ansættelsesperioden gælder følgende opsigelsesvarsler.
Fra skolen: én uge. Fra medarbejder: 0 dage/uger

Andre væsentlige vilkår

Der henvises til "Vilkår for ansatte lærere ved [skolens navn]"


Dato og underskrifter

 

Skoleleders navn

 

Medarbejderens navn

Senest opdateret 23. juni

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent