Ansættelsesvilkår for undervisere

Aftenskolelærerens løn beregnes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for lærere ved undervisning mv. efter folkeoplysningsloven.

Det er en tilskudsbetingelse, at der udbetales løn i overensstemmelse med lønbekendtgørelsen og der kan fx ikke, gennem deltagerbetaling, ydes betaling for kørsel eller lign.

Lærere ansættes for en tidsbegrænset periode og ansættelsen ophører uden særligt varsel ved den aftalte periodes udløb.

Foreløbig aftale

Når en aftenskole planlægger kurser, vil der være en foreløbig aftale om undervisningen med de involverede lærere. Aftenskolen bør dog skriftligt understrege, at aftalen skal tages med et forbehold over for ændringer, således at aftalen ikke er endegyldig. Først når læreren har modtaget et egentligt ansættelsesbrev eller et klart tilsagn om, at aftalen holder, har aftalen juridisk gyldighed.

Ansættelsesbrev

Lærere skal have ansættelsesbrev jf. reglerne under ansættelsesbevisloven. Vi tilråder dog, at alle modtager et ansættelsesbrev. Læs mere om ansættelsesbevisloven her.

DOF har udarbejdet forslag til ansættelsesbreve for lærere samt ledere, der er ansat som hhv. timelønnet, deltid og fuldtid.

Hvis aftenskolen bruger administrationssystemet ASA, kan ansættelsesbeviserne genereres her og sendes til underviseren.

Introduktion til aftenskolen

Det er naturligvis en god ide at give nye undervisere en introduktion til aftenskoleverdenen, der jo adskiller sig fra andre skoleformer. DOF har lavet en lille folder ' Nyansat i aftenskolen', der giver en kort introduktion til aftenskolen og DOF. Folderen kan gratis rekvireres i print hos Lars Refsing (lr@danskoplysning.dk) eller hentes i pdf-format her: Foldere og udgivelser.

Lønnen skal udbetales til læreren (cpr.nr.)

For at være tilskudsberettiget i henhold til folkeoplysningsloven, skal lønnen udbetales til en lærer, som er ansat af skolen, og hvor skatteindberetningen foretages af skolen. Løn udbetalt til et firma (CVR.nr.) er ikke tilskudsberettiget.

Sygdom eller anden aflysning i ansættelsesperioden

Hvis der i løbet af ansættelsesperioden opstår sygdom eller andet, der medfører at nogle lektioner aflyses, forlænges ansættelsesperioden ikke automatisk. Dette kan dog særskilt aftales mellem skolen og læreren.

Timelønnede lærere modtager sygedagpenge, hvis beskæftigelseskravet er opfyldt.

Kun løn for gennemført undervisning

Der udbetales kun løn for gennemført undervisning, dog er læreren berettiget til løn, selvom undervisningen ikke gennemføres, hvis der sker aflysning med mindre end én uges varsel.

Opsigelse i ansættelsesperioden

Opsigelsesvarsler fremgår ikke af lønbekendtgørelsen, bortset fra reglen om aflysning af undervisning med mindre end én uges varsel.

Skolen skal derfor i ansættelsesbrevet anføre opsigelsesvarsel for såvel skolens som for den ansattes side. Opsigelsesvarslerne må ikke være længere end funktionærlovens regler.

Skolen bestemmer opsigelsesvarslet, som dog mindst skal være én uge fra skolens side. Opsigelsesvarslet fra lærerens side kan ikke overstige varslet fra skolens side. Hvis opsigelsesvarslet fra lærerens side er 0 dage, skal der ikke underskrives frigørelsesattest, hvis læreren får supplerende dagpenge.

Jytte

Jytte Andersen

Konsulent
Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent