Løn og ansættelse

Som aftenskole har man typisk flere personer ansat. Når en aftenskole udbyder aktiviteter med støtte fra Folkeoplysningsloven, er de ansatte i forbindelse med disse aktiviteter underlagt faste rammer, som vi beskriver herunder. 

Desuden er skolen som arbejdsgiver underlagt en række generelle forpligtelser, der er beskrevet i afsnittet Lovgrundlag.

Senest opdateret 24. juni

Normalt skelner vi mellem ledere og undervisere, når vi taler om ansatte, da folkeoplysningloven og løncirkulæret benytter denne skelnen. Ledere er skolelederen og evt. andre ansatte i administrationen, hvor undervisere i sagens natur varetager undervisningen på holdene.

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent