Indsamling af oplysninger om deltagerne

En forening, som modtager tilskud efter Folkeoplysnigslovens kapitel 4, skal indsamle og oplyse navn og adresse samt fødselsdato og år til kommunalbestyrelsen på de deltagere, der indgår i tilskudsberegningen. Det gælder for undervisning, studiekredse, fleksibelt tilrettelagt undervisning og foredrag. Det gælder ikke for debatskabende aktiviteter. 

Hvis deltageren har bopæl i en anden kommune end tilskudskommunen, skal deltageren oplyse fuldt CPR-nummer*. Skolen skal gøre deltagerne opmærksom på, at personnummeret vil blive videregivet til kommunalbestyrelsen, herunder folkeoplysningsudvalget, hvis kommunen har nedsat et sådant.

Baggrunden for at indhente fuldt CPR-nummer på deltagere fra andre kommuner er, at kommunalbestyrelsen kan kræve godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisningen fra deltagerens hjemstedskommune. Hjemstedskommune er den kommune, hvor den pågældende er tilmeldt folkeregistret ved holdets start. 

*NB! Da der ikke er mellemkommunal udligning for foredrag, kræves ikke personnummer for deltagere i foredrag, men navn, adresse og fødselsdato.

Deltagere med handicap

Deltagere med handicap har jf. folkeoplysningsloven og -bekendtgørelsen ret til undervisning særligt tilrettelagt for handicappede, når den pågældende er handicappet i relation til undervisning i det konkrete emne. Lov og bekendtgørelse stiller ikke længere noget krav om, at deltageren skriftligt overfor foreningen skal erklære sig handicappet i relation til deltagelse i undervisning i det konkrete emne, men kommunen kan fortsat opretholde krav om en tro- og loveerklæring fra deltagerne.

Læs mere om tro- og loveerklæringer her.

Dansk personnummer 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der ikke har dansk personnummer, kan indgå i tilskudsberegningen.

Senest opdateret 23. juni

Kirsten

Kirsten S. Knudsen

Foreningskonsulent
Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent