Du er her: Om DOF » DOF's hædersbevisninger » Om DOF's hædersbevisninger
Retningslinjer for priser og hædersbevisninger i DOF

Retningslinjer for priser og hædersbevisninger i DOF

I Dansk Oplysnings Forbund har vi fire priser og hædersbevisninger. Disse er:

  1. Æresmedlemmer
  2. Fyrtårn i folkeoplysningen
  3. DOF's initiativpris
  4. DOF-prisen (folkeoplysningens pris)


1. Æresmedlemmer

En person kan blive udnævnt til Æresmedlem, hvis vedkommende i en længere årrække har ydet en ekstraordinær indsats for Dansk Oplysnings Forbund. Æresmedlemmer udnævnes i forbindelse med et landsmøde.

Æresmedlemmer inviteres til gratis at deltage i landsmøderne med en ledsager.

Udnævnelser til Æresmedlem behandles på en lukket dagsorden af landsstyrelsen, og enhver kan indstille en person til at blive Æresmedlem. En indstilling kan sendes til formanden eller sekretariatslederen.

Landsstyrelsesmedlemmer kan ikke udnævnes til Æresmedlemmer, så længe de sidder i landsstyrelsen.

2. Fyrtårn i folkeoplysningen

En medlemsskole eller en person herfra kan blive udnævnt til Fyrtårn i folkeoplysningen, hvis vedkommende har gjort en stor og bemærkelsesværdig indsats for folkeoplysningen, sin skole eller Dansk Oplysnings Forbund, eller hvis en medlemsskole har gjort en længerevarende og bemærkelsesværdig folkeoplysende indsats i sit lokalområde. Fyrtårn i folkeoplysningen udnævnes i forbindelse med et landsmøde.

Med udnævnelsen til Fyrtårn i folkeoplysningen følger en gave til en værdi af kr. 1.000.

Udnævnelser til Fyrtårn i folkeoplysningen behandles på en lukket dagsorden af landsstyrelsen, og enhver kan indstille en medlemsskole eller en person til at blive Fyrtårn i folkeoplysningen. En indstilling kan sendes til formanden eller sekretariatslederen.

3. DOF's initiativpris

En medlemsskole eller en person herfra kan blive tildelt DOFs initiativpris, hvis vedkommende eller medlemsskolen har udviklet og gennemført et nyskabende initiativ, som viser aftenskolen fra en helt særlig positiv vinkel. Initiativet kan have fokus på høj kvalitet, særlige målgrupper, særlige opgaver og den folkeoplysende idé generelt. Tildelingen af DOF's initiativpris sker i forbindelse med et landsmøde.

Med tildelingen af DOF's initiativpris følger et pengebeløb til medlemsskolen eller personen på kr. 10.000.

Tildelingen af DOF's initiativpris behandles på en lukket dagsorden af landsstyrelsen, og enhver kan indstille en medlemsskole eller en person til at få tildelt DOFs initiativpris. En indstilling kan sendes til formanden eller sekretariatslederen.

4. DOF-prisen (folkeoplysningens pris)

En person kan blive tildelt DOF-prisen, hvis vedkommende har ydet en særlig indsats for at sprede viden og skabe debat om væsentlige og aktuelle samfundsmæssige emner med relevans for den brede offentlighed. Det er en forudsætning, at det sker på et folkeoplysende grundlag i bred betragtning, eller at indsatsen er ydet til fordel for folkeoplysningen. Tildelingen af DOF-prisen sker i forbindelse med et landsmøde.

Med tildelingen af DOF-prisen følger et pengebeløb til personen på kr. 10.000.

Tildelingen af DOF-prisen behandles på en lukket dagsorden af landsstyrelsen, og enhver kan indstille en person til at få tildelt DOF-prisen. En indstilling kan sendes til formanden eller sekretariatslederen.

Senest opdateret d. 15. januar 2015