Retningslinjer for priser og hædersbevisninger i DOF

Retningslinjer for priser og hædersbevisninger i DOF

I Dansk Oplysnings Forbund har vi 3 priser og hædersbevisninger. Disse er:

1. Æresmedlemmer
2. DOF’s fyrtårnspris
3. DOF’s folkeoplysningspris

1. Æresmedlemmer

En person kan blive udnævnt til Æresmedlem, hvis vedkommende i en længere årrække har ydet en ekstraordinær indsats for Dansk Oplysnings Forbund. Æresmedlemmer udnævnes i forbindelse med et landsmøde.

Æresmedlemmer inviteres til gratis at deltage i landsmøderne med en ledsager.

Landsstyrelsesmedlemmer kan ikke udnævnes til Æresmedlemmer.

Udnævnelser til Æresmedlem behandles på en lukket dagsorden af landsstyrelsen, og enhver kan indstille en person til at blive Æresmedlem. En indstilling kan sendes til formanden eller sekretariatslederen forud for landsstyrelsens møde i marts.

2. DOF’s fyrtårnspris

Medlemsskoler kan blive tildelt DOF’s fyrtårnspris, hvis medlemsskoler:

  • har udviklet et nyskabende initiativ.
  • i kommunen har udviklet en bemærkelsesværdig og nyskabende indsats for folkeoplysningen.
  • har etableret partnerskaber med en kommune eller andre organisationer og dermed skabt øget synlighed om sit virke samt fået nye deltagere.
  • har etableret særlige netværksskabende aktiviteter, hvor fællesskab og meningsfuldt samvær er i højsædet.
  • har arbejdet for kvalitet i undervisningen og i præsentationen af skolen.

DOF’s fyrtårnspris uddeles i forbindelse med et landsmøde.

Med tildelingen af DOF’s fyrtårnspris følger et pengebeløb på kr. 10.000.

Uddelingen af DOF’s fyrtårnspris behandles på en lukket dagsorden af landsstyrelsen, og enhver kan indstille medlemsskoler til prisen. En indstilling kan sendes til formanden eller sekretariatslederen forud for landsstyrelsens møde i marts.

3. DOF’s folkeoplysningspris

En person kan blive tildelt DOF’s folkeoplysningspris, hvis vedkommende har ydet en særlig indsats for at sprede viden og skabe debat om væsentlige og aktuelle samfundsmæssige emner med relevans for den brede offentlighed. Det er en forudsætning, at det sker på et folkeoplysende grundlag, eller at indsatsen er ydet til fordel for folkeoplysningen.

DOF’s folkeoplysningspris uddeles i forbindelse med et landsmøde.

Med tildelingen af DOF’s folkeoplysningspris følger et pengebeløb til personen på kr. 10.000.

Uddelingen af DOF’s folkeoplysningspris behandles på en lukket dagsorden af landsstyrelsen, og enhver kan indstille en person til prisen. En indstilling kan sendes til formanden eller sekretariatslederen forud for landsstyrelsens møde i marts.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 22. januar 2019