Du er her: Om DOF » Bliv medlem » Opret en aftenskole

Opret en aftenskole

DOF hjælper gerne nye aftenskoler i gang. Vores bedste råd er, at du kontakter os, så vi kan hjælpe jer i gang - blandt andet med med følgende hovedpunkter:

Foreningsdannelse
En aftenskole er en forening. Der er bestemte regler for en sådan forening i Folkeoplysningsloven og dens tilhørende bekendtgørelse, der blandt andet beskriver, hvad der skal stå i vedtægterne, herunder, at der skal være mindst 5 personer i bestyrelsen.

I aftenskoleforeningen skal der også være et antal medlemmer, men bemærk at medlemmer ikke nødvendigvis er deltagere. Aftenskoleforeningen skal ikke være åben for alle, men det skal foreningens hold.

Hvor mange medlemmer skal en aftenskoleforening have? Loven siger ikke noget antal, men mindst 10 vil være et fornuftigt udgangspunkt. Så er der nok til bestyrelse, suppleanter mm.

Foreningen beslutter selv om medlemmerne skal betale kontingent. Mange vælger 0 kr., for deltagerne har jo ingen medlemsrettigheder bortset fra ret til at møde op på generalforsamlingen.

DOF har færdig dagsorden til stiftende generalforsamling og forslag til vedtægter klar.

Når der er gennemført stiftende generalforsamling med vedtagelse af vedtægter og valg af formand og bestyrelse, skal foreningen godkendes af hjemstedskommunen. Når dette er sket, kan aftenskolen/foreningen søge optagelse i DOF ved henvendelse til Lars Refsing (LR@danskoplysning.dk)

Ansøgning om tilskud fra kommunen
Alle aftenskoler søger om tilskud én gang årligt – gerne omkring 1. oktober for det følgende kalenderår.

Kommunen kan oplyse, om der er andre frister. Nogle kommuner giver nye skoler tilskud fra forsøgs- og udviklingspuljen, så tilskud kan bevilges i løbet af året.

Tilskud kan kun bruges til en andel af lærer/lederløn og evt. lokaletilskud, hvilket er sjældent, da aftenskoler kan benytte offentlig lokaler gratis.

Oprettelse af aftenskolen i VIRK
Når aftenskolen er oprettet, skal den registreres i VIRK med et cvr.nummer og en NEM-konto. (Vigtigt!)

Nærmere oplysninger om branchekode mm. fremgår af DOF’s Aftenskolehåndbog på www.danskoplysning.dk/Medlemsydelser/Aftenskolehåndbog

Bestyrelsesarbejde
Aftenskolens bestyrelse er ansvarlig for virksomheden og dens økonomi. Bestyrelsen skal ansætte en aftenskoleleder, der ikke nødvendigvis skal have løn. Det frarådes, at aftenskolelederen er fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, men til gengæld forpligtet til deltage i bestyrelsesmøderne som sekretær. (Dette kan beskrives nærmere i vedtægterne). Bestyrelsen er forpligtet til at afholde et antal møder årligt, blandt andet for at holde øje med økonomien.

Administration
Aftenskolens leder skal holde styr på hold, deltagere og bogføring herunder lokalebooking og lønudbetaling samt markedsføring mv. Desuden opfylde de administrative krav, der fremgår af kommunens tilskudsordning. Desuden administrative indberetninger til evt. landsorganisation som DOF.

DOF stiller digitalt administrationssystem og webside til rådighed, forvalter lønudbetaling, og kan være behjælpelig med bogføring, og desuden vejledning med spørgsmål om drift og lovspørgsmål. DOF giver en række økonomiske fordele gennem tilskud til forsikring, kurser, musikarrangementer mv.

Som medlem af DOF vil den nye aftenskole kunne få del i en lang række fordele af praktisk og økonomisk karakter. 

Få mere at vide om start af en ny aftenskole ved henvendelse til konsulent Anne Refsgaard eller Robin Kristiansen.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 12. april 2019