Tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning

27. november 2018 Handicap- og specialundervisning | Støtte og inspiration

DOF har fået bevilget en ramme på ca. 28.000 kr. i henhold til folkeoplysningslovens § 44, stk. 2 til brug i 2018. Det er kun ca. halvdelen af, hvad vi plejer at få.

Midlerne kan bruges til delvis dækning af handicapbetingede udgifter som fx befordring, tekniske hjælpemidler og lignende.

Har jeres forening haft den type udgifter, og ikke fået udgiften dækket via andet offentligt tilskud, så send en ansøgning til DOF med følgende oplysninger:

  • Hvilken form for handicapbetinget udgift har I haft?
  • Hvori bestod deltagernes handicap?
  • Hvad har den samlede udgift været?
  • Hvad har deltagerne selv dækket af denne udgift?
  • Hvor mange deltagere drejer det sig om?
  • Hvor meget søger I om?

Har I spørgsmål er I naturligvis velkomne til at ringe på 31 67 38 77.

Ansøgning sendes til Niels-Anton på nas@danskoplysning.dk senest torsdag den 6. december 2018.

Tilbage til nyhedsoversigten