Tilskud til handicapbetingede udgifter i 2021

Tilskud til handicapbetingede udgifter i 2021

4. oktober 2021 Handicap- og specialundervisning | Støtte og inspiration

DOF har netop fået bevilget en ramme på ca. 44.000 kr. i henhold til folkeoplysningslovens § 44, stk. 2, til brug i 2021.

Midlerne kan bruges til delvis dækning af handicapbetingede udgifter som:

  • Befordring til og fra undervisning.
  • Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler.
  • Tolkebistand til hørehæmmede.
  • Tilskud til hjælperudgifter.

Hvis jeres aftenskole har haft den type udgifter og ikke har fået udgiften dækket via andet offentligt tilskud, kan I sende en ansøgning til DOF med følgende oplysninger:

  • Hvilken form for handicapbetinget udgift har I haft?
  • Hvori bestod deltagernes handicap?
  • Hvad har den samlede udgift været?
  • Hvad har deltagerne selv dækket af denne udgift?
  • Hvor mange deltagere drejer det sig om?
  • Hvor meget søger I om?

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at ringe på 25581225.

Ansøgningen sendes til Kirsten Strandbygaard Knudsen på ksk@danskoplysning.dk senest fredag den 3. december 2021.

Tilbage til nyhedsoversigten