Oplysningsforbundenes Sommer- og genstartspulje

Oplysningsforbundenes Sommer- og genstartspulje

29. juni 2021 Nyt i DOF | Støtte og inspiration

Ny pulje giver tilskud til aktiviteter, der skaber fælles oplevelser og aktiverer brugerne – altså aftenskoleaktiviteter. Dermed er puljen oplagt til at genstarte aftenskolernes aktiviteter efter nedlukningen.

Der er afsat kr. 4.000.000, som skal fordeles gennem OF til aftenskoler, der er medlem af ét af de landsdækkende oplysningsforbund under OF (AOF, DOF, FOF, LOF, Fora). For skoler i DOF administreres puljen af Lars Refsing.

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre.

Aktiviteterne skal gennemføres fra 28. juni 2021 til og med 24. oktober 2021. Puljen kan anvendes til materialer (maksimum 15 procent af bevillingen), og må ikke anvendes til almindelig drift (fx deltagerbetaling eller løn). Der kan i udgangspunktet søges op til 50.000 kr. pr. skole.

Der er to ansøgningsrunder, og første har frist allerede den 7. juli, mens den anden er 16. august - begge dage kl. 12.

Tilbage til nyhedsoversigten