Nedlukning af aftenskolen

Nedlukning af aftenskolen

21. december 2021 Lov og ledelse | Støtte og inspiration

Aftenskoler og daghøjskoler er omfattet af nedlukningen fra 19. december 2021 til 17. januar 2022 (nedlukningen gælder til og med 16. januar, så skolerne kan åbne igen 17. januar). Det gælder alle aftenskolens kurser og aktiviteter – også bevægelsesfag. Reelt er det lokaliteterne, der er lukket for aftenskolen både udendørs og indendørs, uanset om de er private eller offentlige

Afventer ny hjemmel i Folkeoplysningsloven

Før der må bruges tilskud til lærernes løn for den aflyste undervisning, skal der vedtages en ny bekendtgørelse, som giver kommunerne mulighed for at se mere fleksibelt på en række af bestemmelserne i Folkeoplysningsloven. En bekendtgørelse som også skal sikre, at der må laves onlineundervisning i stedet for fysisk undervisning. Det er forventningen, at der snarligt vil blive udarbejdet en sådan bekendtgørelse.

Politisk er det aftalt, at der for bl.a. aftenskolerne etableres en kompensationsordning. Det er således forventningen, at aftenskolerne vil kunne søge og få kompensation for tabt deltagerbetaling i nedlukningsperioden efter nogenlunde samme model, som vi kender fra de to tidligere nedlukninger.

Tilbage til nyhedsoversigten