Moms på aftenskolen?

Moms på aftenskolen?

14. januar 2022 Lov og ledelse

DOF maner til forsigtig besindelse omkring truslen om en mulig momspålæggelse af aftenskolen.

Flere medier og organisationer (bl.a. Altinget og Dansk Folkeoplysnings Samråd) har de seneste dage bragt nyheden om, at Skatteministeriet i øjeblikket ser på reglerne omkring bl.a. aftenskolernes momsfritagelse. Det skyldes en EU-dom fra 2019, der handlede om køreskoler. Dommen betyder, at vi i Danmark skal genfortolke, hvilke typer af undervisning, der må fritages for moms.

"Der er ingen tvivl om, at det vil have store konsekvenser, hvis aftenskolerne skal til at betale moms", udtaler Henrik Christensen, sekretariatsledes i DOF. "Dels betyder det principielt, at det bliver 25 procent dyrere at gå på aftenskole, og dels vil det medføre en større administrativ byrde at skulle håndtere momsregnskab."

Men endnu er der ikke grund til at blive urolig, bedyrer Henrik Christensen, og henviser til, at både DOF, de andre oplysningsforbund og Dansk Folkeoplysnings Samråd er på sagen.

”Det vil selvfølgelig være en alvorlig sag, hvis aftenskolerne bliver pålagt moms. Men skulle det gå så galt, forventer vi, at der vil blive fundet en model, så deltagerne ikke rammes af massive prisstigninger. Det kunne ske ved at støtten til aftenskolerne forhøjes tilsvarende,” forklarer Henrik Christensen.

Indtil videre er aftenskolernes undervisning momsfritaget, og der arbejdes gennem dialog med ministerier og styrelser samt kontakt til ordførere på både kultur- og skatteområdet på at fastholde netop det forhold.

Tilbage til nyhedsoversigten