Kom ind i (valg)kampen!

Kom ind i (valg)kampen!

8. oktober 2021 Støtte og inspiration

Den 16. november er der kommunalvalg, og det er vigtigt for folkeoplysningen i din kommune!

Aftenskolerne er dybt afhængige af kommunerne – og de politikere der udstikker rammerne. Derfor er det meget vigtigt, at politikerne forstår værdien af det arbejde, aftenskolerne udfører. Kommunalvalget er en oplagt mulighed for at skaffe bedre rammer (fx lokaler og støtte), flere deltagere eller spændende partnerskaber.

Coronaen viste med al tydelighed, at fællesskaber er vigtige for os alle, og heldigvis førte det til øget fokus på vores område. Lad ikke denne opmærksomhed forsvinde igen, men sørg for, at rammerne til god folkeoplysning er noget, der prioriteres i den fremtidige kommunalbestyrelse.

Mulige mærkesager

Det afhænger helt af din kommune og din aftenskoles interesser, hvilke emner der kan være relevante at bringe i spil, men her er nogle bud:

  • Størrelsen på aftenskoletilskuddet
  • Lokaletilskud
  • Partnerskaber med kommunen
  • Den lokale folkeoplysningspolitik

Syv værktøjer

Dansk Folkeoplysnings Samråd har samlet en masse gode råd og ideer på www.dfs.dk – herunder syv værktøjer, som du kan bruge for at sætte folkeoplysningen på dagsordenen:

Værktøj #1 – Brug de lokale samråd

Samrådene er i de fleste kommuner allerede etableret og en del af det politiske system, og derfor har de ofte en direkte adgang til politikerne. Hertil kommer, at det giver stor gennemslagskraft, når I gør noget i fællesskab frem for hver for sig.

Værktøj #2 – Inviter til debat

Aftenskolen er en oplagt ramme for debatarrangementer – og 10-procentspuljen er skræddersyet til det. Når I inviterer, kan I være med til at sætte rammen og styre snakken ind på mærkesager. Måske i samarbejde med andre aftenskoler eller foreninger?

Værktøj #3 – Inviter på besøg

Udnyt, at politikere på valg gerne vil ud og møde vælgerne. Inviter dem på besøg i jeres skole og fortæl dem om jeres mærkesager – og især gerne løsningsforslag.

Værktøj #4 – Brug pressen

Brug lokalpressen til at skabe synlighed. Både omkring jeres debatarrangementer, synspunkter osv.

Værktøj #5 – Grib knoglen

Vær ikke bange for at kontakte politikerne direkte. Fortæl om jeres udfordringer – og meget gerne også løsningsforslag.

Værktøj #6 – Indgå partnerskaber

Partnerskaber er en rigtig god vej til øget synlighed. Og samtidig kan partnerskaber bane vej til nye målgrupper, rammer eller måder at løse opgaver på. Måske er der nogle kommunale opgaver, som lige præcis din skole kan hjælpe med at løfte?

Værktøj #7 – Etabler samarbejder

Arbejd sammen med andre lokale aktører, der har samme mærkesager som jer. Det kan både være foreninger eller virksomheder. Det kan give øget synlighed – og måske endda nye udviklingsmuligheder.

Hjælp eller sparring

Hvis du har spørgsmål, ønsker noget uddybet eller blot har behov for lidt konkret sparring, så er du velkommen til at kontakte Martin Hansen eller Henrik Christensen.

Martin Hansen: mh@danskoplysning.dk – mobil 23 44 88 69

Henrik Christensen: hc@danskoplysning.dk – mobil 20 78 78 88

 

Tilbage til nyhedsoversigten