Ny lov: Klagevejledning med link

Ny lov: Klagevejledning med link

2. marts 2016 Lov og ledelse

Fra januar i år er det blevet lovpligtigt, at alle webbutikker skal linke til Europa-Kommissionens online klageportal. Det skal sikre, at kunder og handlende nemmere kommer til enighed ved uoverensstemmelse – især når handlen sker på tværs af grænser. Aftenskoler, der sælger kurser via deres hjemmeside, er omfattet denne bestemmelse – også selv om de ikke sælger kurser til udlandet.

DOF har udarbejdet nedenstående tekst, der kan placeres på aftenskolens hjemmeside, fx i forbindelse med de øvrige salgsbetingelser. Husk at få linksene med, hvis du kopierer teksten!


Oplysning om klagemuligheder

Hvis du mod forventning har noget at klage over i forbindelse med køb af kurser eller andet i vores aftenskole, bedes du hurtigst muligt henvende dig til os med din klage, så vi kan finde en løsning.

Hvis du ikke synes, vi behandler din klage tilfredsstillende, kan du indgive en klage til:
Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr 
Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse xx@yy.dk [Byt ud med aftenskolens mailadresse]

Tilbage til nyhedsoversigten