Hvad betyder den nye lov for aftenskolerne?

Hvad betyder den nye lov for aftenskolerne?

15. december 2016 Lov og ledelse

Tirsdag den 6. december vedtog Folketinget en ændring af folkeoplysningsloven. Formålet med ændringen er forhindre, at foreninger, som modarbejder demokratiet, kan opnå kommunal støtte – men hvad betyder det i praksis for landets aftenskoler?

Kritik fra DOF

En del organisationer – herunder DOF – har kritiseret lovændringen for at have nogle uklare elementer. Det bliver ikke let for kommunerne at skulle træffe afgørelser om at fratage støtte til foreninger, der vil ”underminere demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder”. Som udgangspunkt bør ingen af DOF’s medlemsskoler på nogen måde føle sig truet, men alligevel vil vi i DOF følge udviklingen nøje.

Kommunerne holder øje

På baggrund af lovændringen forventer vi, at kommunerne vil føre et nøjere tilsyn med, hvad folkeoplysningsbevillingen bruges til, og vi opfordrer til, at de lokale aftenskoler følger med i, hvilke nye tiltag/retningslinjer, kommunen påtænker at indføre med afsæt i lovændringen. Det gælder stadig, at formålet med undervisningen ikke må være: agitation, valgkampagner, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Det kan tænkes, at kommunerne vil være ekstra opmærksomme på dette i den kommende tid.

Offentlige tilskudsregnskaber

Derudover skal kommunerne fremover offentliggøre alle modtagernes (herunder aftenskolernes) tilskudsregnskaber. Det er dog vigtigt at understrege, at aftenskolernes almindelige regnskab således ikke skal offentliggøres – men kommunen har fortsat ret til at få adgang til dette.

Ingen beskæring i tilskud

Da loven forventes at kræve øget administration i kommunerne, har Kommunernes Landsforening forhandlet en pulje på omkring 10 mio. kr. ekstra hjem. Derfor bør denne øgede administration ikke få følger for folkeoplysningsbevillingen i kommunerne. Med andre ord bør der ikke ske en beskæring af bevillingen med henvisning til administration af denne lovændring.

Få hjælp

Er du i tvivl, har du spørgsmål eller ønsker du et kritisk øje på nye kommunale retningslinjer, kontakter du blot DOF’s sekretariat.

Tilbage til nyhedsoversigten