Har I lungehold? Eller vil I gerne have det?

Har I lungehold? Eller vil I gerne have det?

13. marts 2017 Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration

Vi vil gerne vide, om du har eller gerne vil have lungehold i din aftenskole. Se her hvorfor.

Samarbejde med Lungeforeningen

DOF indgik i 2016 en samarbejdsaftale med Lungeforeningen om at udvikle et grundkursus for undervisere i DOF medlemsskolerne. Grundkurset, som vi kalder ”Det bedste liv lungerne kan trække”, handlede om lungesygdomme, fysiologi og åndedræt, og gav masser af inspiration til undervisning i både bevægelse og sang. Mange af de 20 undervisere, som deltog i det første grundkursus, er nu i gang med kurser i aftenskolen for mennesker med lungeproblemer.

En anden del af samarbejdet går ud på at informere om mulighederne både nationalt og lokalt. Findes der en afdeling af Lungeforeningen i dit område, vil et lokalt samarbejde med dem, kunne skabe opmærksomhed om og deltagere til holdene i aftenskolen. Omvendt vil deltagerne på holdene få mulighed for at blive medlem af Lungeforeningen og bruge deres tilbud. Hvis der ikke findes en afdeling af Lungeforeningen kan der måske være grundlag for at danne en sådan. Hjælp til dette fås hos Lungeforeningens frivillighedskonsulent Ida Corina Jahn.

Kom på listen hos Lungeforeningen

Vi ved, at der allerede findes kurser eller bliver oprettet nye kurser for målgruppen af mennesker med lungeproblemer, som vi ikke nødvendigvis har kendskab til. Har du sådanne kurser i din aftenskole, vil vi meget gerne høre om det, så vi kan lave en samlet oversigt.

Dine kurser vil komme med på Lungeforeningens hjemmeside, som dermed kan fungere som rekrutteringskanal. Hvis din underviser har gennemført grundkurset ”Det bedste liv lungerne kan trække”, må I reklamere med, at I samarbejder med Lungeforening og dermed også bruge deres logo (der henvises til særlige retningslinjer). Desuden vil vi gerne give tilbud om både netværk og kurser til undervisere, der har lungehold. Når vi har kendskab til dine hold, kan vi også give dig oplysninger om lokale kontaktpersoner i Lungeforeningen.

Så derfor: Har du lungehold, som vi kan tilføje vores liste, så send meget gerne oplysninger om holdene til foreningskonsulent Anne Refsgaard på ar@danskoplysning.dk.

Har dine undervisere endnu ikke gennemført grundkurset ”Det bedste liv lungerne kan trække”, vil vi opfordre til, at de tilmelder sig. Det næste grundkursus bliver udbudt i weekenden 10.-11. juni 2017.

Du kan læse mere og tilmelde hér

Tilbage til nyhedsoversigten