Gode argumenter for aftenskolen

Gode argumenter for aftenskolen

18. maj 2017 Lov og ledelse | Støtte og inspiration

Fortæl din kommune om de mange gode effekter af at gå i aftenskole!

DOF har sammen med de andre landsdækkende oplysningsforbund lavet folderen: Aftenskolen - En sund samfundsøkonomisk investering. Folderen er en samling af gode argumenter for, hvorfor det giver mening for en kommune at prioritere aftenskoleområdet og aftenskolerne som samarbejdspartnere i en lang række opgaver.

Folderen har til hensigt at skærpe opmærksomheden på at agere politisk, ligesom pjecen har ideer/statements, som kan bruges lokalt i interessevaretagelsen.

Folderen er tænkt som en intern argumentbank for skoleledere og bestyrelser – og det er altså ikke tanken, at den skal deles ud til kommuner og andre. Afsættet er aftenskolefolk, der sidder i samråd, eller som gerne vil komme til at sidde i et samråd.

Kontakt gerne Robin Kristiansen, hvis du har brug for ideer eller vejledning til at bruge folderen og dens argumenter i din kommune.

Eller kontakt Lars Refsing for at få den tilsendt i trykt udgave.

Tilbage til nyhedsoversigten