Genåbning for børn, unge og 70+

Genåbning for børn, unge og 70+

22. april 2021 Lov og ledelse

Genåbning pr. 21. april 2021 for 70 år+ på bevægelseshold

Det er nu endelig blevet bekræftet fra Kulturministeriet, at aftenskolernes bevægelseshold må åbne indendørs pr. 21. april for alle deltagere, der er fyldt 70 år. Forsamlingsloftet på disse hold er 10 personer, og deltagerne skal fremvises et Coronapas.

Holdets underviser og eventuelle andre nødvendige lønnede medarbejder er hverken omfattet af alders- og antalsbegrænsning eller af kravet om at skulle fremvise Coronapas. Vi anbefaler, at man som aftenskole selv laver aftaler med medarbejderne omkring testning på arbejdspladsen.

Håndtering af Coronapas

For at få adgang skal deltagerne kunne forevise dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte.

Det er den person, som har rådighed over lokalet, som har pligt til at sikre, at kravet om Coronapas er overholdt, dvs. aftenskolen som den juridiske enhed.

For at kunne overholde dette i praksis skal der være en person (eksempelvis underviseren), som på aftenskolens vegne kontrollerer deltagernes Coronapas forud for hver mødegang, og der skal være opstillet informationsmateriale om kravet om at fremvise Coronapas.

Hvis der lukkes personer ind, der ikke kan fremvise et Coronapas, eller hvis der ikke er opstillet informationsmateriale om kravet om Coronapas, vil man kunne få en bøde. Aftenskolen kan derfor bortvise personer, der ikke kan eller vil fremvise et Coronapas.

Hvis en deltager ikke forlader det pågældende lokale efter at være blevet bortvist, kan vedkommende straffes med bøde.

Er du i tvivl om håndteringen af Coronapas, så kontakt os i DOF.

Genåbning pr. 21. april 2021 for børn og unge

  • Organiserede foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år må genåbne indendørs med et forsamlingsloft på 25 ekskl. lønnede medarbejdere/undervisere. Det gælder dog ikke sang/kor.
    Voksne må deltage i det omfang, det er nødvendigt for aktivitetens gennemførelse. Dvs. at hold for børn og voksne sammen, hvor børnene er målgruppen, må åbne. Hold, hvor voksne er målgruppen (f.eks. efterfødsel) og familiehold, må ikke åbne.
  • Bevægelsesfag i aftenskolen for deltagere over 70 år må genåbne indendørs med et forsamlingsloft på 10 ekskl. lønnede medarbejdere/undervisere. Alle deltagere skal desuden fremvise coronapas.  
  • Daghøjskoler jf. kapitel 12a i Folkeoplysningsloven må åbne på samme vilkår som det øvrige uddannelsesområde.
  • Afstandskravet er som udgangspunkt 1 meter, dog så vidt det er muligt 2 meter ved bevægelse og aktiviteter med kraftig udånding.
  • Det udendørs forsamlingsloft er generelt på 50 personer (indendørs 10 personer, dog kun for genåbnede aktiviteter).

Vi anbefaler, I læser de opdaterede retningslinjer for indendørs aktiviteter, da de forventes at blive gældende, når aftenskolernes øvrige aktiviteter må åbne.

Tilbage til nyhedsoversigten