Forlængelse af ansøgningsfrist

Forlængelse af ansøgningsfrist

21. maj 2021 Lov og ledelse | Støtte og inspiration

Aftenskolernes frist for at søge kompensation for tabt deltagerbetaling i nedlukningsperioden er udskudt til den 2. august 2021. Der er endnu ikke sat ny dato for ansøgningsperiodens længde, det afventer politisk behandling.

Tilbage til nyhedsoversigten