Coronapas med mere ...

Coronapas med mere ...

21. maj 2021 Lov og ledelse

Fra i dag må alle aktiviteter i aftenskolen genåbne for alle aldersgrupper.

Det er nu muligt at være op til 50 deltagere til aktiviteter indendørs, hvis man kan overholde arealkravene, og udendørs er forsamlingsloftet nu på 100 personer. Det er et krav til indendørs aktiviteter, at deltagerne kan fremvise gyldigt Coronapas.

Der er i forbindelse med genåbningen udgivet opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet, hvor blandt andet håndtering af Coronapasset er nyt. De øvrige retningslinjer indeholder arealkrav, anbefalinger om afstand og krav om brug af værnemidler og skiltning ved lokalerne, som det er vigtigt at være opmærksom på.

Ved bevægelsesaktiviteter og aktiviteter med sang (både kor, stemmetræning og fællessang) anbefales der 2 meters afstand, ved stillesiddende aktiviteter kan man nøjes med 1 meter.

Stikprøvekontrol af Coronapas

Som noget nyt kan aftenskolen vælge at foretage stikprøvekontrol af Coronapas (og brug af værnemidler) én gang i døgnet, fremfor ved alle aktiviteter. Deltagerne skal på et hvilket som helst tidspunkt kunne fremvise et gyldigt Coronapas ved indendørs aktiviteter, og principperne om fritagelse fra Coronapas gælder stadig.

Det er vigtigt, at I informerer jeres deltagere og undervisere om, hvordan kontrollen kommer til at foregå, og hvordan man skal forholde sig, hvis deltageren mener sig fritaget.

Tilbage til nyhedsoversigten