Alle aktiviteter genåbnes

Alle aktiviteter genåbnes

18. maj 2021 Lov og ledelse

Alle aktiviteter i aftenskolerne kan fra på fredag den 21. maj genåbnes! Mange har haft spørgsmål til, om der også åbnes for kor, og svaret er JA.

Der vil naturligvis være en række forholdsregler og restriktioner, der skal håndteres ifm. sangaktiviteter. De aktuelle retningslinjer foreskriver bl.a., at der skal holdes en afstand på minimum 2 meter, men vi kan ikke udelukke, at der justeres i retningslinjerne på det punkt. Det vil den kommende udgave af retningslinjerne gøre os klogere på. Disse forventes inden udgangen af denne uge.

Stikprøver af Coronapas

Det er samtidigt vigtigt at understrege, at deltagere i aftenskolen skal have gyldigt Coronapas for at deltage, ligesom man skal det i idrætsforeningerne. Dog er der med den politiske aftale om genåbningen den 21. maj besluttet en mere lempelig model for kontrol af Coronapas i foreningslivet, herunder i aftenskolerne, således at der skal foretages stikprøver af Coronapas én gang om dagen. De mere præcise retningslinjer herfor, forventer vi ligeledes vil ligge klar inden udgangen af ugen.

 

Tilbage til nyhedsoversigten