Aktuelle coronarestriktioner

Aktuelle coronarestriktioner

5. januar 2022 Lov og ledelse | Støtte og inspiration

Aftenskoler og daghøjskoler er omfattet af den aktuelle nedlukning og kan tidligst gå i gang igen mandag den 17. januar 2022. Det gælder alle kurser og aktiviteter uden undtagelse.

Lukningen af aftenskolen og daghøjskolen som organisationsform har medført konkurrenceforvridende forhold på områder, hvor der er forskellige aktører med sammenlignelige kurser og aktiviteter. DOF har i samarbejde med de andre oplysningsforbund og Dansk Folkeoplysnings Samråd sat fokus på dette over for politikerne.

Tilskud til aflyst undervisning

Tidligere er der indgået en politisk aftale om en hjælpepakke til bl.a. aftenskolerne, hvor der kompenseres for tabt deltagerbetaling. Der er nu udstedt den bekendtgørelse, der gør det muligt for kommunerne at yde tilskud til aflyst undervisning under den aktuelle nedlukning. Det betyder, at der nu er lovgrundlag for, at aftenskolerne kan udbetale tilskudsberettiget løn til planlagt men aflyst undervisning i perioden. Hold øje med, at din kommune hurtigst muligt beslutter at gøre brug af denne mulighed og kontakt os i DOF, hvis du oplever problemer.

Samme bekendtgørelse gør det muligt at omlægge fysisk undervisning til online undervisning med tilskud.

Afrapportering af hjælpepakken for nedlukningen i foråret 2021

Husk, at der er frist for afregningen af hjælpepakke til Slots- og Kulturstyrelsen senest mandag den 31. januar 2022. Gå gerne i gang allerede nu. Har du brug for hjælp eller har spørgsmål, så kontakt os i DOF. Ingen spørgsmål er hverken for store eller for små.

Tilbage til nyhedsoversigten