Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

9. november 2021

Kursus: Syng med Parkinson

Unikt efteruddannelseskursus for erfarne korledere Nu udbyder DOF igen et kort, intensivt kursus for erfarne korledere i at tilrettelægge og gennemføre korundervisning for parkinsonramte og deres pårørende. På kurset vil deltagerne blive undervist i den seneste viden om de fysiske og psykiske betingelser for mennesker, der er ramt af denne diagnose, og arbejde med denne viden i den konkrete kor-sammenhæng. Forskning viser, at Parkinson-ramte mennesker og deres pårørende har utrolig stor gavn og glæde af at synge sammen - men det er vigtigt, at korlederen er bevidst om, hvad diagnosen har af konsekvenser og er i stand til at tilrettelægge sin undervisning efter dette. Så er der en dygtig korleder i jeres aftenskole eller i lokalområdet i øvrigt, så er det måske nu , i det kommende forår eller efter sommerferien, at din aftenskole skal sætte gang i et kor for netop denne gruppe mennesker? Det nye kor kan med fordel oprettes i samarbejde med den nærmeste lokalafdeling af Parkinsonforeningen. Send meget gerne en måske interesseret korleder videre til mere information med linket herunder - eller kontakt DOF’s musik- og kulturkonsulent Pernille Marstrand. Læs mere og tilmeld

Musik og kultur | Handicap- og specialundervisning | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
27. oktober 2021

DOFPro lukker den 30. juni 2022

Som forventet er det efterhånden blevet ressourcekrævende og ikke uden risiko at holde DOFPro kørende som velfungerende administrationsprogram. Nedlukningen af DOFPros UnderviserNet er et godt eksempel på dette. Da ASA samtidig er blevet en fuldgyldig og velfungerende erstatning, har vi besluttet at lukke for administration i DOFPro per 30. juni 2022. Det giver de resterende brugere af DOFPro lidt over et halvt år til at flytte over på ASA. Og udrulningen af ASA kører i god gænge, hvor kurser for nye brugere løbende udbydes. Der er stort set et ASA-kursus et sted i landet hver uge. Vores anbefaling er derfor, at du snarest muligt melder dig på et ASA-kursus eller kontakter DOF og får en snak om, hvordan du bedst muligt får flyttet fra DOFPro til ASA. Den rigtige rækkefølge Da der også er kommet en ny version af hjemmesidesystemet VuptiWeb, kan det muligvis forekomme uoverskueligt at få overblik over, hvor du skal begynde. Det nye VuptiWeb kan kun vise hold fra ASA – og derfor skal du starte med administration og holdoprettelse i ASA. Med ASA følger også et integreret økonomisystem. Du behøver dog ikke at bruge dette – og kan sagtens fortsætte med det program, din skole benytter i dag. Det vil også forenkle overgangen. Hvis du vil bruge det nye økonomisystem, tilbyder DOF naturligvis også et kursus i det. Du er altid velkommen til at spørge vores it-supporter, Cecilie Lunding Korsgaard til råds, hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer i gang. Data er tilgængelig efter 30. juni Din skoles data i DOFPro vil naturligvis stadig være tilgængelig efter den 30. juni, selvom du ikke længere kan administrere i DOFPro. Så din skole fortsat kan dokumentere i henhold gældende retningslinjer.

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
30. september 2021

Spektrum: Aftenskolens bestyrelse

Bestyrelsen er meget central i aftenskolen, men hvad driver de frivillige, der lader sig vælge til bestyrelserne rundt omkring? Hvorfor vælger de at bruge deres tid på det? Hvad får de retur for deres tid? Kan din skole blive bedre til at levere det, de søger - og måske dermed blive bedre til at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer? Det kigger vi på i den nyeste udgave af Spektrum, hvor motivation er et nøgleord. Du kan også se billeder fra og læse om landsmødet, om aftenskolekoret Side by Side i Lydens By og om fremtidens aftenskole. Plus meget mere. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
29. juni 2021

Oplysningsforbundenes Sommer- og genstartspulje

Ny pulje giver tilskud til aktiviteter, der skaber fælles oplevelser og aktiverer brugerne – altså aftenskoleaktiviteter. Dermed er puljen oplagt til at genstarte aftenskolernes aktiviteter efter nedlukningen. Der er afsat kr. 4.000.000, som skal fordeles gennem OF til aftenskoler, der er medlem af ét af de landsdækkende oplysningsforbund under OF (AOF, DOF, FOF, LOF, Fora). For skoler i DOF administreres puljen af Lars Refsing. Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre. Aktiviteterne skal gennemføres fra 28. juni 2021 til og med 24. oktober 2021. Puljen kan anvendes til materialer (maksimum 15 procent af bevillingen), og må ikke anvendes til almindelig drift (fx deltagerbetaling eller løn). Der kan i udgangspunktet søges op til 50.000 kr. pr. skole. Der er to ansøgningsrunder, og første har frist allerede den 7. juli, mens den anden er 16. august - begge dage kl. 12. Læs retningslinjerne her Hent ansøgningsskema her (pdf)

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
29. juni 2021

Kom til DOF's Landsmøde 2021

Under overskriften 'Forandring fryder' mødes vi lørdag den 11. september til en begivenhedsrig dag med inspiration, generalforsamling og godt selskab i dejlige rammer. I år mødes vi i Horsens, og til at fortælle om forandringer har vi inviteret to engagerede formidlere, nemlig Eva Boxenbaum og Michael Brautsch, som hver især vil fortælle os om forandringer ud fra deres forskellige perspektiver: Eva er professor og forsker i forandringer og de ildsjæle, der skaber dem. Og i selskab med Michael flytter vi fokus mere indad og ser på, hvad der skal til for at skabe et liv, der er i balance. Landsmødet begynder med generalforsamling, der afholdes i ulige år. Her skal vi høre om, hvordan det går i landsforbundet – og vi skal vælge landsformand (Bemærk, at fristen for forslag til generalforsamlingen samt forslag til formandsposten er 14. august.). I eftermiddagspausen kan du høre nærmere om DOF’s nye administrationsprogram, ASA, og om den nye version af DOF’s hjemmeside-tilbud, VuptiWeb. Og så kan du selvfølgelig møde en masse aftenskolekolleger fra andre DOF-skoler. Vel mødt til landsmøde 2021! Hent indbydelsen inkl. program (pdf) Hent tilmeldingsskema (pdf) Hent indkaldelse til generalforsamling (pdf)

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
14. juni 2021

Sommerferie 2021

DOF's landssekretariat holder sommerferie i uge 28 og 29 (12. - 25. juli). I ugerne inden og efter vil enkelte medarbejdere også være på ferie, men kontor og it-support er åbne. Ved akutte it-problemer såsom systemnedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på 31 31 41 61. Vi ønsker alle en dejlig sommer!

Nyt i DOF
14. juni 2021

Spektrum om de små aftenskoler

Trods forskelligheder har DOF's små medlemsskoler også en hel del til fælles. I Spektrum nr 29 ser vi nærmere på de små aftenskoler. Du kan også læse om en aftenskole for mennesker med hjernerystelse, om det nye VuptiWeb, om DOF's landsmøde med mere. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
4. maj 2021

Usikkerhed om genåbning til aftenskolerne

Aftenskolen nævnes desværre ikke eksplicit i den politiske aftale om genåbning, som Folketingets partier indgik natten til tirsdag. ”Vi arbejdede ellers for, at vi kunne få aftenskolerne med i denne omgang, da mange lignende tilbud genåbnes 6. maj,” fortæller en ærgerlig Henrik Christensen, sekretariatsleder i DOF. Henrik hentyder til, at der åbnes for bl.a. konferencer, nogle typer indendørs idræt og fitnesscentre. Kan visse aktiviteter åbne? Af samme grund forsøger DOF fortsat at få afklaret, om aftenskolernes bevægelseshold for personer mellem 18 og 70 år kan genåbne, ligesom det ved genåbningen den 21. april var tilfældet med bevægelsesholdene for personer over 70 år. Vi undersøger også, om bl.a. foredrag og undervisning, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende, kan afvikles fra den 6. maj med et deltagerantal på i princippet helt op til 1.000 deltagere. Indtil vi får afklaret disse ting, er det stadig først 21. maj, aftenskolerne kan genåbne. Og selv om de præcise retningslinjer endnu ikke er meldt ud, er det meget sandsynligt, at deltagelse vil kræve fremvisning af Coronapas. Så det anbefales, at aftenskoler, der vil starte aktiviteter den 21. maj overvejer, hvordan de vil håndtere Coronapas. Forsamlingsforbud Bemærk i øvrigt, at det generelle forsamlingsforbud pr 6. maj hæves til 25 personer indendørs og 75 personer udendørs. Det har indflydelse på de allerede genåbnede bevægelsesfag for deltagere over 70 år. DOF følger udmeldingerne nøje og informerer via hjemmeside og nyhedsbrev så snart, vi hører nyt. Vi har også arrangeret online møder om genåbning og Coronapas, hvor du kan få afklaret spørgsmål og vende ideer. Læs mere om Corona med mere Find aktuelle møder

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
27. april 2021

DOF Forum om genåbning og Coronapas

I forbindelse med den forestående genåbning af aftenskolerne i maj, kan der være tvivl og bekymringer blandt andet om håndteringen af Coronapas i aftenskolen. Derfor inviterer vi alle DOF-skoler til DOF Forum om genåbning og håndtering af Coronapas. På møderne er der åbent for at bringe jeres spørgsmål op om genåbning helt generelt, og vi orienterer om de krav og anbefalinger der pt. er i spil omkring brugen af Coronapas. Se alle møder her

Lov og ledelse | Handicap- og specialundervisning | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
6. april 2021

Udvidet it-support

DOF’s it-support er blevet opgraderet, og fra på mandag den 12. april udvides den til at være tilgængelig i hele vores normale kontortid. Det betyder, at du fra da af kan få hjælp via telefon i væsentligt større tidsrum end hidtil. Det gælder for support til ASA og VuptiWeb. DOFPro supporten vil fortsat kun ske via mail til support@danskoplysning.dk . Fra på mandag kontaktes it-support på 70 20 60 20 - tryk 3. Åbningstiderne er: Mandag: 10-15.30 Tirsdag: 13-15.30 Onsdag: 10-15.30 Torsdag: 10-15.30 Fredag: 10-12.00 Du kan også finde online support på DOF’s supporthjemmeside .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration