Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

9. november 2021

Kursus: Syng med Parkinson

Unikt efteruddannelseskursus for erfarne korledere Nu udbyder DOF igen et kort, intensivt kursus for erfarne korledere i at tilrettelægge og gennemføre korundervisning for parkinsonramte og deres pårørende. På kurset vil deltagerne blive undervist i den seneste viden om de fysiske og psykiske betingelser for mennesker, der er ramt af denne diagnose, og arbejde med denne viden i den konkrete kor-sammenhæng. Forskning viser, at Parkinson-ramte mennesker og deres pårørende har utrolig stor gavn og glæde af at synge sammen - men det er vigtigt, at korlederen er bevidst om, hvad diagnosen har af konsekvenser og er i stand til at tilrettelægge sin undervisning efter dette. Så er der en dygtig korleder i jeres aftenskole eller i lokalområdet i øvrigt, så er det måske nu , i det kommende forår eller efter sommerferien, at din aftenskole skal sætte gang i et kor for netop denne gruppe mennesker? Det nye kor kan med fordel oprettes i samarbejde med den nærmeste lokalafdeling af Parkinsonforeningen. Send meget gerne en måske interesseret korleder videre til mere information med linket herunder - eller kontakt DOF’s musik- og kulturkonsulent Pernille Marstrand. Læs mere og tilmeld

Musik og kultur | Handicap- og specialundervisning | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
30. september 2020

DOF’s Musikpulje - flere muligheder!

Nu kan aftenskolen søge om penge i Musikpuljen til lyd- og billedteknik, hvis koret eller orkestret vil optage og ’udgive’ en koncert som live-stream, f.eks. via YouTube. Virkeligheden med covid-19 betyder nye behov for at få musikken fra øvelokalet og ud til såvel deltagere som koncertpublikummet, og vi har derfor udvidet mulighederne for at få støtte fra Musikpuljen. Find Musikpuljen og ansøgningsvejledning her . Tænk gerne kreativt! Der kunne også være andre gode idéer til at holde gejst og motivation oppe hos korene og i orkestrene - så kontakt DOF’s musik- og kulturkonsulent, hvis du har en idé, som du gerne vil søge penge til, så tager vi en snak om det, og ser, hvad der kan være af muligheder. Skriv til DOF’s fagkonsulent Pernille Marstrand. Har du fået en bevilling: Giv besked om aflysning og ændring Blev forårets koncert ikke til noget? Så husk at give DOF besked om dette. Det er rigtig vigtigt, at vi får besked om aflysninger, så pengene kan blive fordelt videre til nogle, der kan få dem brugt på musik-aktiviteter. Husk også at give besked, hvis I ønsker at udskyde koncerten til afvikling i efteråret/julen. Skriv til fagkonsulent Pernille Marstrand.

Musik og kultur | Støtte og inspiration
8. juni 2020

Genåbningen af aftenskolen

Aftenskolerne kan nu genåbne for al undervisning fra den 8. juni. Der vil dog være en række sundhedsfaglige retningslinjer, som skal overholdes. Disse retningslinjer indeholder krav til bl.a. plads, afstand, hygiejne og rengøring, så nærlæs retningslinjerne. Der er desuden offentliggjort justerede sundhedsfaglige retningslinjer for udendørs aktiviteter, således at disse også afspejler ændringen af forsamlingsforbuddet. Der er fortsat forsamlingsforbud, men grænsen er nu hævet til 50 personer. Vær særligt opmærksom på bevægelsesfag, korsang samt anvendelsen af instrumenter. Her skal der være 4 m2 per person og en afstand på minimum 2 meter mellem deltagerne. I lokaler, hvor deltagere i det væsentlige sidder ned, skal der blot være 2 m2 per person og en afstand på minimum 1 meter mellem deltagerne. Læs mere om genåbning af aftenskolerne på DOF's Corona-side

Lov og ledelse | Musik og kultur | Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse
5. februar 2020

Hæfte: Inspiration til samarbejde

Aftenskoler og biblioteker har mange af de samme mål - og kan få stort udbytte af at samarbejde. Derfor har Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd udarbejdet inspirationshæftet "Fremtidens oplyste samfund". Det skal inspirere aftenskoler, kulturhuse, biblioteker og kommuner til at styrke den lokale indsats for et oplyst demokrati. Målet er at få de forskellige parter til at samarbejde om at nå de fælles mål - så vi undgår, at de istedet risikerer at udkonkurrere hinanden. DOF har fået et par kasset af hæftet, som gratis kan rekvireres ved henvendelse til Lars Refsing - så længe lager haves. Hæftet kan ligeledes findes i elektronisk udgave på DFS' hjemmeside herunder. Hent hæftet elektronisk og læs mere på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside.

Musik og kultur | Støtte og inspiration
24. januar 2020

Gratis tegninger

DOF har fået tegneren Bob Katzenelson til at lave en række tegninger, der viser forskellige faggrupper. Tegningerne kan frit bruges af DOF's medlemsskoler i deres markedsføring. Fagrupperne er: Tegning/maling, Debat, Yoga, Korsang, Bevægelse i vand, Musik, Løb og Afspænding. Tegningerne ligger i Medlemsnet  sammen med vores fotodatabase. Bemærk, at det kræver login (samme login, som bruges til DOFPro). Hvis der er behov for det, kan det være, vi får lavet flere tegninger, der dækker yderligere faggrupper. Kontakt Martin Thirstrup Hansen, hvis du har forslag til nye tegninger eller har spørgsmål.

Musik og kultur | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
10. december 2019

Spektrum: Dyrker den krøllede hjerne

I Sønderjyllands Kunstskole, dyrker de den krøllede hjerne. Læs portrættet af den kreative skole i Sønderborg i Spektrum nr 23. Desuden kan du blive klogere på brugen af Instagram som skole, den nye ferielov, spændende EU-projekter og meget mere. DOF's julespil Og du får dertil et julespil, hvor du kan spille med DOF's medarbejdere. Du kan også hente hente en pdf-version af spillet her . God fornøjelse! Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Lov og ledelse | Musik og kultur | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
4. november 2019

ALSANG 2020: Sæt gang i sang!

Syng i fællesskab – for frihed, demokrati og medborgerskab! Rigtig mange mennesker kan lide at synge sammen med andre. Det behøver ikke at være i kor og under formelle former – det kan også ’bare’ være i fællessang med andre, at vi motiveres til at rette os op, trække vejret og løfte stemmen! Under besættelsen af Danmark fik fællesskabet omkring sang en enorm opblomstring og betydning for os som folk og nation og for vores sammenhold i en svær tid: ”Det først alsangsstævne i Danmark fandt sted i Aalborg den 4. juli 1940 på initiativ fra Sammenslutningen af Arbejdersangkor i Aalborg og Nr. Sundby, som havde planlagt fire sangaftener hen over sommeren. Til det første arrangement mødte ca. 1.500 deltagere op på en regnvåd sportsplads, og i løbet af de fire sangaftener steg deltagerantallet til ca. 10.000. Fænomenet spredte sig hurtigt til resten af landet. I august og september 1940 samledes folk over hele landet til alsang. Et højdepunkt blev nået den 1. september 1940, hvor alsangsstævner over hele landet i alt samlede flere end 700.000 deltagere.” (citat fra alsang.dk) Frihed og fællesskab I år og i 2020 er der i anledning af 75-året for Danmarks befrielse en ekstra opmærksomhed på, hvad det gør ved os at synge sammen; det handler om fællesskab og sammenhold, om at være sammen med mennesker om at udtrykke noget så diffust som følelser og stemninger – og om det fysiske i at lade kroppen blive luftet igennem af vejrtrækninger og gennemstrømmet af lyd; det kan faktisk være en ganske overvældende oplevelse at mærke kraften i at skabe stor lyd sammen med andre. Aftenskolen er oplagt som arrangør af fællessangsbegivenheder – det kan være at skabe tradition for en fast og ofte tilbagevendende begivenhed – ’Onsdags-sang på torvet’, ’morgensang på kajen’, ’fyraftenssang på stationen’ … eller det kan være en beslutning om, at der altid er en fællessang eller to knyttet til de foredrag, koncerter eller andre samlende begivenheder, man kører i sin aftenskole. Få støtte til fællessang Nu er der tilmed mulighed for at søge penge til at sætte sådanne fællessang-begivenheder i gang: I anledningen af, at det i 2020 er 75-året for Danmarks befrielse, er der nemlig taget initiativ til et projekt med navnet ALSANG 2020, som har til formål at få endnu flere fællessangs-begivenheder op at stå. Se mere – også om, hvordan du søger støtte – på  alsang.dk

Musik og kultur | Støtte og inspiration
8. juli 2019

DOF på Kulturmødet Mors

DOF er massivt til stede på årets Kulturmøde på Mors! Kulturmødet finder sted i dagene 22. til 24. august i Nykøbing Mors, og alle dagene kan du på forskellig vis opleve aftenskolen. #Aftenskolerne – når du vil være rigtig god til noget Ikke kun snak! Hos os kan du prøve en mangfoldighed af spændende aftenskolefag. Vi har rykket nogle af de bedste undervisere ud af aftenskolen for en stund og sammensat et program med både undervisning, debat, fællessang og oplevelser. Alle dage i Aftenskolerne – Hos Maj Britt (KulturVejen 22) Se timeprogram i Kulturmødets app Forbruger eller deltager? Aftenskolernes Pris 2019 Hvad betyder en aktiv folkeoplysning for kulturlivet og for samfundet? Med uddelingen af Aftenskolernes Pris indbyder vi kulturministeren, vinderne af de tre priser mfl. til en samtale om fællesskaber og demokrati. Vær med til at hylde aftenskolens helte. Torsdag kl. 16.00 Bag plankeværket Rhythm’n’Talk Kunst, kultur og kreativitet styrker vores mentale sundhed – men hvordan kan vi blive bedre til at bygge bro mellem kultur og sundhed – fx gennem aftenskolerne? Samtalen foldes ud i vekselvirkning med en festlig og danseglad lydside fra bandet Total Hip Replacement. Torsdag kl. 18.00 i Klostergården Polarisering – myte eller virkelighed? Hvad samler mennesker i Danmark? Hvad betyder folkeoplysningen for sammenhængskraften mellem os? Og bliver tendenser til polarisering talt mere op, end hvad virkeligheden berettiger til? Paneldebat, som en del af kampagnen ”Vi har brug for hinanden”med Marianne Jelved (MF/Radikale Venstre); Per Paludan Hansen (formand for DFS Dansk Folkeoplysnings Samråd) og Conni Wissing Larsen, fysioterapeut og leder af aftenskolen GOK-Thisted. Fredag kl. 12.00 i Brøndum Og alt det andet ... Desuden har oplysningsforbundet Fora nogle spændende debatter på fredagens program. Og derudover sker der en masse andre spændende ting på Kulturmødet. Så vi kan kun opfordre til, at du kigger forbi sidst i august!

Musik og kultur | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
17. juni 2019

DOF Kursusdage 2019!

Kom med på DOF Kursusdage - et miniature højskoleophold i skønne omgivelser ved historiske Jelling, hvor der bliver plads til både egen faglighed og inspiration fra andre mennesker med anden tilgang til aftenskolelivet. Vær med til en festlig, inspirerende og hyggelig weekend. Vi har planlagt tre spor målrettet bestemte målgrupper, men der vil også være en del fælles programpunkter. De tre spor er: Musikundervisere Undervisere i sundhed og bevægelse Skoleledere og bestyrelsesmedlemmer Læs mere og tilmeld dig her: DOF Kursusdage - for musikundervisere DOF Kursusdage - for undervisere i sundhed og bevægelse DOF Kursusdage -  for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer

Lov og ledelse | Musik og kultur | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
11. april 2019

Aftenskolen rykker ud – på Kulturmødet!

Hent nedenstående informationer som en printbar pdf-fil . Din aftenskole har nu alletiders chance for at deltage i en spændende kulturel begivenhed og vise, at aftenskolen er en vigtig kulturinstitution. I kan nemlig komme med på Kulturmødet Mors i dagene 22. – 24. august 2019. Læs her om hvad vi laver på Kulturmødet og søg om at deltage. Hvad er Kulturmødet Kulturmødet er en smeltedigel af kulturlivet i Danmark med musik, teater, litteratur, kunst og politik – og folkeoplysning! Det er for amatører og professionelle, for politikere, kulturpersoner, meningsdannere og ganske almindelige borgere. Der er både et veltilrettelagt og varieret kulturprogram og et organiseret kunstnerisk kaos på samme tid, hvor du kan blive udfordret, overrasket og inddraget i det omfang, du selv ønsker. Måske er du med i en stor debat om kulturpolitik, måske sker der gadeteater lige der, hvor du står, måske får du mulighed for en en-til-en-samtale med en kulturpersonlighed, eller måske synger du fællessang med folketingspolitikere og professionelle sangere. Se og prøv aftenskolen Kulturmødet finder sted fra torsdag den 22. august kl. 14.00 til lørdag den 24. august kl. 14.00. Den officielle åbning er den 22. august kl. 13.00. Det hele foregår på gader, pladser, sale, havneområder og sågar i private huse i Nykøbing Mors. DOF’s landsorganisation bidrager med forskellige aktiviteter. Centrum for vores aktiviteter er en gårdhave, som ligger midt i byen. Sammen med de 4 andre landsforbund vil vi synliggøre aftenskolen som kulturinstitution og vise hvad vi kan. På Kulturmødet Mors flytter vi det hele ud af aftenskolelokalerne og ind i vores hyggelige gårdhave, og vi inviterer hele Danmark til at være med. Flyt din undervisning ud på Kulturmødet Vi vil lave et spændende ”aftenskolekatalog” med en mangfoldighed af kurser og aktiviteter af høj faglig kvalitet, og derfor har vi brug for, at du og din skole byder ind med det, som I kunne tænke jer at bidrage med. Vi vil sammensætte det mest varierede og publikumsvenlige program med bidrag fra alle 5 landsforbund. Vi vil vise at aftenskolen er kreativ, levende, tidssvarende og overraskende, og vi lægger vægt på, at undervisningen emmer af folkeoplysning. Vores sted Rammen er en flisebelagt gårdhave, som er delvist overdækket. Der er borde, stole og et klaver, og derudover er der et lille caféområde og en overdækket lounge til ca. 10 personer. Vi kan rumme næsten alle typer af aftenskolekurser. Sidste år havde vi tegning, korsang, bevægelse, håndarbejde, yoga, orientalsk dans, fællessang og forskellige debatarrangementer på programmet. I år skal vi have en god blanding af undervisning, debat og inspiration. Hver aktivitet skal kunne stå alene i den tid, der er afsat, da der som udgangspunkt kun foregår én ting ad gangen. Der må meget gerne tænkes kreativt både i fag og form. Deltagerne i aftenskolekurserne er publikum på Kulturmødet. Løn til underviser DOF udbetaler løn til underviseren med 500 kr. pr. time (60 minutter), og betaler efter aftale for materialer, samt transport og et måltid mad. Der er mulighed for at man medbringer informationer om skolen, og vi fortæller også i vores annoncering, hvor underviseren kommer fra, men forvent ikke at jeres tilstedeværelse giver et boom på holdene. Formålet med deltagelse på Kulturmødet er oplevelsen og den generelle synlighed for hele aftenskoleområdet, altså til vores fælles bedste. Hvis der er andre fra aftenskolen – ledere, deltagere, bestyrelser etc. - som gerne vil være med på Kulturmødet, kan vi anbefale, at man tager turen til Nykøbing Mors. Dette sker dog for egen regning. Øvrige aftenskoleaktiviteter på Kulturmødet Aftenskolen og folkeoplysningen kommer også i fokus andre steder på Kulturmødet Mors. Aftenskolernes Pris flyttes i år til Kulturmødet, og her vil de 5 landsdækkende oplysningsforbund endnu engang gå sammen og uddele priser i et par centrale kategorier. Det hele bliver som altid festligt og i år rammet ind på en af de store scener på Kulturmødet. ABC for mental sundhed er med via partnerne DOF, LOF og FOF, og sammen med bandet Total Hip Replacement sætter vi spot på kulturens og folkeoplysningens betydning for vores mentale sundhed. Bandet har komponeret en helt særlig ABC-sang og giver koncert som en del af denne event. Det bliver et reggaerytmisk festfyrværkeri med mening. Say it! Play it! er landsforbundet Foras bud på en debat om politik med rapmusik og DJ. De vil være at finde på KulturFjorden De ovenstående aktiviteter kobler vi sammen med aktiviteterne i vores gårdhave. Med andre ord vil vi gøre aftenskolerne og folkeoplysningen synlig i gadebilledet så det ikke kun er noget man taler om - det bliver noget man gør! Sådan kommer din aftenskole med I kan allerede nu ansøge om at komme med DOF til Kulturmødet. Vi skal have fyldt gården op med hele spektret af aftenskoleaktiviteter dvs. kurser, debatarrangementer, kunstudfoldelse og fællessamlinger – og I vælger selv, hvad I vil byde ind med. Vi forbeholder os ret til at vælge ud blandt de indsendte forslag, så vi rammer så bredt som muligt. Skriv en mail senest mandag den 6. maj til ar@danskoplysning.dk  med følgende oplysninger: Skole Beskrivelse af aktivitet/fag/debatarrangement Underviser Undervisningens længde Behov for plads, materialer, lyd etc. Evt. foretrukket dag/tidspunkt Kontaktperson og kontaktoplysninger Tidsplan 6. maj Frist for indsendelse af aktivitetsforslag 20. maj Tilbagemelding på ansøgningerne med foreløbigt program for aktiviteterne For yderligere oplysninger kontakt: Anne Refsgaard, ar@danskoplysning.dk, tlf. 27 12 09 39 Pernille Marstrand, pm@danskopysning.dk, tlf. 31 69 32 48

Musik og kultur | Nyt i DOF | Støtte og inspiration