Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

15. november 2021

VIGTIGT! Ny proces for overførsel af ferie

Alle arbejdsgivere har modtaget brev fra Feriepengeinfo vedr. ny proces for overførsel af ferie. I den forbindelse, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at ferie (optjent i perioden 1/9 2020 til 31/8 2021) op til 4 uger skal afholdes/hæves inden den 31. december 2021. Vedrørende timelønnede Alle, der har feriepenge til gode hos FerieKonto for nævnte periode, har modtaget brev fra Feriepengeinfo med oplysning om, hvor meget ferie der er til gode. Vi vil opfordre til, at alle skoler skriver ud til deres undervisere om dette. Nedenstående eksempel kan evt. bruges til en mail til underviserne: "Emne på mail: VIGTIG information om udbetaling af feriepenge Kære underviser I forbindelse med den ny ferielov, skal du være opmærksom på, at du risikerer at miste ferie/feriepenge, hvis ferien ikke er afholdt inden 31/12. Har du ferie/feriepenge til gode, har du i e-boks/borger.dk modtaget brev fra Feriepengeinfo. Det er vigtigt, at du læser brevet grundigt og er opmærksom på, hvornår ferien skal være afholdt. I brevet er der også information om, hvordan du bestiller dine feriepenge til udbetaling. Efter 31/12 vil der være dele af feriepengene, der er tabt. Venlig hilsen xxx" Vedrørende ansatte, der har ferie med løn Her gælder det også, at ferie optjent i perioden 1/9 2020 til 31/8 2021 som hovedregel skal afholdes inden 31/12 2021. 4 uger af den optjente ferie skal  afholdes inden 31/12 2021. I modsat fald vil ferien være tabt. Den 5. ferieuge kan efter skriftlig aftale med arbejdsgiveren overføres til næste ferieafholdelsesperiode. Hvis der ikke ligger en skriftlig aftale om overførsel senest den 31/12 2021, vil ferien blive udbetalt den 31. marts 2022.

Lov og ledelse
9. november 2021

Coronapas ved mere end 200 personer

På pressemødet mandag den 8. november varslede regeringen genindførelse af krav om coronapas. Fra og med fredag den 12. november skal der fremvises coronapas ved indendørs arrangementer, hvor der deltager over 200 personer. Ved udendørs arrangementer er grænsen 2.000 personer. Vi følger udviklingen og informerer, hvis der sker ændringer med betydning for aftenskolerne. Du kan læse mere om håndtering af Corona på DOF's Coronasider

Lov og ledelse
27. oktober 2021

DOFPro lukker den 30. juni 2022

Som forventet er det efterhånden blevet ressourcekrævende og ikke uden risiko at holde DOFPro kørende som velfungerende administrationsprogram. Nedlukningen af DOFPros UnderviserNet er et godt eksempel på dette. Da ASA samtidig er blevet en fuldgyldig og velfungerende erstatning, har vi besluttet at lukke for administration i DOFPro per 30. juni 2022. Det giver de resterende brugere af DOFPro lidt over et halvt år til at flytte over på ASA. Og udrulningen af ASA kører i god gænge, hvor kurser for nye brugere løbende udbydes. Der er stort set et ASA-kursus et sted i landet hver uge. Vores anbefaling er derfor, at du snarest muligt melder dig på et ASA-kursus eller kontakter DOF og får en snak om, hvordan du bedst muligt får flyttet fra DOFPro til ASA. Den rigtige rækkefølge Da der også er kommet en ny version af hjemmesidesystemet VuptiWeb, kan det muligvis forekomme uoverskueligt at få overblik over, hvor du skal begynde. Det nye VuptiWeb kan kun vise hold fra ASA – og derfor skal du starte med administration og holdoprettelse i ASA. Med ASA følger også et integreret økonomisystem. Du behøver dog ikke at bruge dette – og kan sagtens fortsætte med det program, din skole benytter i dag. Det vil også forenkle overgangen. Hvis du vil bruge det nye økonomisystem, tilbyder DOF naturligvis også et kursus i det. Du er altid velkommen til at spørge vores it-supporter, Cecilie Lunding Korsgaard til råds, hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer i gang. Data er tilgængelig efter 30. juni Din skoles data i DOFPro vil naturligvis stadig være tilgængelig efter den 30. juni, selvom du ikke længere kan administrere i DOFPro. Så din skole fortsat kan dokumentere i henhold gældende retningslinjer.

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
27. oktober 2021

Henvendelse til kommunerne: Tilskud 2021 og 2022

Det er meget vigtigt, at din kommune tilpasser rammerne for tilskuddet i år og til næste år til den situation, som de fleste af landets aftenskoler står i. Efter lange perioder med nedlukning, står mange aftenskoler med udfordringer – især, hvis kommunerne fastholder de normale rammer for tilskud og afregning. Derfor har DOF sammen med de fire andre, landsdækkende oplysningsforbund (i regi af OF – Oplysningsforbundenes Fællesråd) den 18. oktober sendt et brev til alle landets kommuner, hvor vi opfordrer til fleksibilitet – og giver konkrete anbefalinger. Følg selv op Vi håber på, at kommunerne forstår behovet og handler derefter, men vi ved af erfaring, at det ofte hjælper med henvendelser fra flere kanter – ikke mindst fra lokale aktører. Derfor anbefaler vi hermed også, at du og din skole følger op – enten alene eller i samarbejde med andre aftenskoler (fx i et samråd) og kontakter kommunen med lignende anbefalinger. Anbefalingerne OF’s anbefalinger er delt op, så de omhandler henholdsvis 2021 og 2022: Tilskud for aftenskoler i 2021 Giv aftenskolerne mulighed for at beholde det bevilgede tilskud for 2021, dette uanset planlagt eller afviklet aktivitet i første halvår. Giv aftenskolerne mulighed for at anvende tilskuddet på mindre hold (FOL § 8a). Vær fleksibel i forhold til anvisning af faciliteter. Tilskud til aftenskoler i 2022 Aftenskolernes ansøgninger sammenholdes med aktivitetsniveauet i 2019. Der foretages en reel vurdering af de enkelte begrundede ansøgninger. Overvej at foretage en opfølgning på de bevilgede tilskud for 2022 efter første halvår med henblik en mulig omfordeling. Få hjælp Vi er overbeviste om, at kommunerne ligesom tidligere under Corona-krisen er opmærksomme på aftenskolernes udfordringer, men at det kræver, de kender til de konkrete udfordringer og mulige løsninger. Ved fælles hjælp kan vi bidrage til at sikre mest mulig aftenskoleaktivitet til borgerne i alle egne af landet. DOF stiller sig til rådighed, hvis du har behov for rådgivning eller hjælp til kontakten med din kommune. Se brevet til kommunerne her (pdf)

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
29. juni 2021

Kom til DOF's Landsmøde 2021

Under overskriften 'Forandring fryder' mødes vi lørdag den 11. september til en begivenhedsrig dag med inspiration, generalforsamling og godt selskab i dejlige rammer. I år mødes vi i Horsens, og til at fortælle om forandringer har vi inviteret to engagerede formidlere, nemlig Eva Boxenbaum og Michael Brautsch, som hver især vil fortælle os om forandringer ud fra deres forskellige perspektiver: Eva er professor og forsker i forandringer og de ildsjæle, der skaber dem. Og i selskab med Michael flytter vi fokus mere indad og ser på, hvad der skal til for at skabe et liv, der er i balance. Landsmødet begynder med generalforsamling, der afholdes i ulige år. Her skal vi høre om, hvordan det går i landsforbundet – og vi skal vælge landsformand (Bemærk, at fristen for forslag til generalforsamlingen samt forslag til formandsposten er 14. august.). I eftermiddagspausen kan du høre nærmere om DOF’s nye administrationsprogram, ASA, og om den nye version af DOF’s hjemmeside-tilbud, VuptiWeb. Og så kan du selvfølgelig møde en masse aftenskolekolleger fra andre DOF-skoler. Vel mødt til landsmøde 2021! Hent indbydelsen inkl. program (pdf) Hent tilmeldingsskema (pdf) Hent indkaldelse til generalforsamling (pdf)

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
10. juni 2021

Maske- og paskrav bortfalder

I den seneste genåbningsaftale bliver kravet om brug af mundbind/visir samt kravet om Coronapas i aftenskolen ophævet fra mandag den 14. juni. De øvrige tiltag gælder fortsat, herunder det indendørs forsamlingsloft på 100 (gældende fra 11. juni), samt de efterhånden kendte areal-, afstands- og hygiejnekrav. Vi afventer dog justeringen af retningslinjerne for indendørs idræts- og foreningsliv for at sikre os, at det er ALLE aftenskolens aktiviteter, der er omfattet af fjernelsen af Coronapas. Læs mere om håndtering af Corona

Lov og ledelse
21. maj 2021

Forlængelse af ansøgningsfrist

Aftenskolernes frist for at søge kompensation for tabt deltagerbetaling i nedlukningsperioden er udskudt til den 2. august 2021. Der er endnu ikke sat ny dato for ansøgningsperiodens længde, det afventer politisk behandling. Se mere på DOF's hjemmeside Se mere hos Slots- og Kulturstyrelsen

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
21. maj 2021

Coronapas med mere ...

Fra i dag må alle aktiviteter i aftenskolen genåbne for alle aldersgrupper. Det er nu muligt at være op til 50 deltagere til aktiviteter indendørs, hvis man kan overholde arealkravene, og udendørs er forsamlingsloftet nu på 100 personer. Det er et krav til indendørs aktiviteter, at deltagerne kan fremvise gyldigt Coronapas. Der er i forbindelse med genåbningen udgivet opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet, hvor blandt andet håndtering af Coronapasset er nyt. De øvrige retningslinjer indeholder arealkrav, anbefalinger om afstand og krav om brug af værnemidler og skiltning ved lokalerne, som det er vigtigt at være opmærksom på. Ved bevægelsesaktiviteter og aktiviteter med sang (både kor, stemmetræning og fællessang) anbefales der 2 meters afstand, ved stillesiddende aktiviteter kan man nøjes med 1 meter. Se de opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet Stikprøvekontrol af Coronapas Som noget nyt kan aftenskolen vælge at foretage stikprøvekontrol af Coronapas (og brug af værnemidler) én gang i døgnet, fremfor ved alle aktiviteter. Deltagerne skal på et hvilket som helst tidspunkt kunne fremvise et gyldigt Coronapas ved indendørs aktiviteter, og principperne om fritagelse fra Coronapas gælder stadig. Det er vigtigt, at I informerer jeres deltagere og undervisere om, hvordan kontrollen kommer til at foregå, og hvordan man skal forholde sig, hvis deltageren mener sig fritaget. Læs mere om håndtering af Coronapas her

Lov og ledelse
18. maj 2021

Alle aktiviteter genåbnes

Alle aktiviteter i aftenskolerne kan fra på fredag den 21. maj genåbnes! Mange har haft spørgsmål til, om der også åbnes for kor, og svaret er JA. Der vil naturligvis være en række forholdsregler og restriktioner, der skal håndteres ifm. sangaktiviteter. De aktuelle retningslinjer foreskriver bl.a., at der skal holdes en afstand på minimum 2 meter, men vi kan ikke udelukke, at der justeres i retningslinjerne på det punkt. Det vil den kommende udgave af retningslinjerne gøre os klogere på. Disse forventes inden udgangen af denne uge. Stikprøver af Coronapas Det er samtidigt vigtigt at understrege, at deltagere i aftenskolen skal have gyldigt Coronapas for at deltage, ligesom man skal det i idrætsforeningerne. Dog er der med den politiske aftale om genåbningen den 21. maj besluttet en mere lempelig model for kontrol af Coronapas i foreningslivet, herunder i aftenskolerne, således at der skal foretages stikprøver af Coronapas én gang om dagen. De mere præcise retningslinjer herfor, forventer vi ligeledes vil ligge klar inden udgangen af ugen. Se DOF's informationer om Corona  

Lov og ledelse
12. maj 2021

Håndtering af Coronapas

Når undervisningen genåbnes indendørs, er aftenskolen forpligtet til at tjekke deltagernes Coronapas, foruden de øvrige restriktioner. Det skal tjekkes ved hver kursusgang. Man må ikke registrere på lister eller andet, om deltagerne er vaccinerede eller immune. Alle deltagere skal have både Coronapas og ID med til undervisningen og skal kunne fremvise dette ved en eventuel kontrol fra myndighederne. Hvis deltagerne ikke kan fremvise både gyldigt Coronapas og ID, eller hvis aftenskolen ikke har skiltet med, at man tjekker Coronapas, så kan aftenskolen få en bøde. Derfor opfordrer DOF til, at alle gør det til en rutine altid at tjekke Coronapas. DOF anbefaler også, at deltagere, som er fritaget for test, skal henvende sig til skolelederen før kursusstart, så det er skoleleder, der afgør, om deltageren kan være med i undervisningen eller ej. Bemærk, at fritagelse beror på tillid og troværdighed, og at en deltager hverken kan eller skal fremvise dokumentation. Der florerer både rygter og dokumenter på dette område, som er falske. En skoleleder kan til enhver tid afvise en deltager uden gyldig Coronapas. Omvendt bør man overveje at give mennesker, som ikke kan testes, mulighed for fortsat at deltage i undervisningen. Se mere på hjemmesiden om håndtering af Coronapas . DOF har desuden udarbejdet et forslag til kommunikation både til deltagere og undervisere.

Lov og ledelse