Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

29. april 2022

Lempelse af benspænd

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har igangsat flere undersøgelser af bureaukrati i landets foreninger. Målet er at lempe de byrder, der dræber gejsten hos de frivillige og skræmmer dem væk. Foreningslivet oplever en tiltagende mængde bureaukratiske byrder, som kan få frivillige til at miste lysten til at være aktive. Det vil kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen forsøge at ændre på sammen med foreningslivet i løbet af 2022. Første skridt i det arbejde er, at Kulturministeriet med foreningslivets hjælp vil kortlægge, hvor udfordringerne er størst. Derfor gennemfører Kulturministeriet en spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige. Undersøgelsen bliver sat i gang via hovedorganisationerne på Kulturministeriets ressort, og den skal vise, hvilke bureaukratiske byrder de oplever, og hvilke forslag til lempelser de har. Desuden vil Kulturministeriet invitere alle til at melde de barrierer, de oplever, ind via en mailadresse, der oprettes til formålet. Endelig vil ministeriet gennemgå love og regler på Kulturministeriets område. DOF's sekretariatsleder, Henrik Christensen, er meget tilfreds med undersøgelsen: ”Det er med stor forventning, jeg læser om dette initiativ. Der er ingen tvivl om, at flere dele af administrationen af en aftenskole er unødigt besværlige og tidskrævende. Alene hvidvaskningsloven har medført helt tåbelige ekstra byrder. Så vi vil følge undersøgelsen tæt og bidrage med aftenskolernes udfordringer.” (Billede øverst af Ane Halsboe-Jørgensen er taget af Jens Honore.)

Lov og ledelse
21. marts 2022

Nye lønsatser for 2022

Lønsatserne for aftenskoler bliver vanen tro ændret pr. 1. april. Da de nye satser træder i kraft 1. april, skal de første gang benyttes ift. lønnen, der udbetales 1. maj. De nye satser er opdateret i  Aftenskolehåndbogen  - og i ASA og DOFPro, så de er klar til brug ved næste lønkørsel. Du finder de nye satser her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Lov og ledelse
11. februar 2022

Indberetning af aktivitet for 2021

Det er nu tid til indberetning af din skoles aktiviteter med mere for 2021. Alle DOF's medlemsskoler skal indberette deres aktiviteter til DOF.  Der skal kun indberettes reelt gennemført undervisning. Indberetningsskemaer sendes ud til alle vores medlemsskoler via mail. Du er velkommen til at printe skemaet og sende med almindelig post, men du må også meget gerne sende det til os elektronisk via mail til Lars Refsing. Fristen for indsendelse er 31. marts 2022. Indberetning er vigtigt Den årlige indberetning er et krav for at være medlem af DOF. Indberetningen bruges til statistik og udgør fundamentet i DOF's indtægter. Vores tilskud fra Udlodningsmidlerne beregnes nemlig normalt på grundlag af medlemsskolernes samlede aktiviteter - selv om der afviges fra dette i år grundet nedlukningen. Desuden bruges skolernes aktivitetstal til at beregne den erhvervsansvarsforsikring, som medlemsskoler automatisk er dækket af. Find indberetningsskemaet i elektronisk form her  (pdf) Find vejledning til indberetningsskemaet her  (pdf) Udfyld indberetningsskemaerne, gem dem lokalt på din pc og vedhæft filen til en mail, og send til Lars Refsing.

Lov og ledelse | Nyt i DOF
27. januar 2022

Gå i dialog med kommunen!

Det er glædeligt, at Corona-restriktionerne i aftenskolen bortfalder fra og med den 1. februar. Den høje smitte, nedlukningen og restriktionerne har imidlertid haft betydelige negative konsekvenser for tilmeldingerne i langt de fleste aftenskoler. Nok har deltagerne savnet aftenskolen og fællesskabet, men aftenskolerne savner fortsat en del deltagere på holdene. Der er ikke udsigt til statslig kompensation længere frem end 31. januar, og for mange aftenskoler er der mørke skyer over driften og hverdagen også i månederne efter januar – måske endda helt frem til sommerferien. Økonomien på de enkelte hold er udfordret, hvis der er færre deltagere, og det opfordrer jeg dig til at gå i dialog med kommunen om – enten alene som aftenskole eller samlet som aftenskolesamråd. Til inspiration for denne dialog vil jeg gerne fremhæve, at enkelte kommuner allerede har iværksat tiltag, som kan hjælpe aftenskolerne igennem et forventeligt svært forår. En vestjysk kommune har eksempelvis meldt ud til aftenskolerne, at de i 2022 får mulighed for at anvende brøken ”for små hold” til al undervisning, dog med det forbehold at det samlede tilskud skal holdes inden for tilskudsrammen. Kommunerne har således den mulighed, at lade skolerne anvende mere tilskud til det enkelte hold, hvormed der kan holdes økonomi i undervisningen på hold, hvor der er lidt færre deltagere end normalt. Mange kommuner er opmærksomme på, at aftenskolerne kan gives muligheden for at anvende den højere brøk, som almindeligvis er knyttet til ”undervisning m.v., der forudsætter små hold”, som det hedder i Folkeoplysningslovens § 8a, idet bl.a. dette af Kommunernes Landsforening har været nævnt som et hjælpeværktøj og en håndsrækning til aftenskolerne ved et webinar i efteråret 2021. Hvis ikke dialogen med kommunen allerede er godt i gang, vil jeg gerne opfordre til, at du tager kontakt til kommunen med henblik på at finde gode lokale løsninger, som sikrer, at der er bund under økonomien, når aftenskolerne i en rum tid forventeligt vil gennemføre undervisning med færre deltagere end vanligt. Tag endeligt kontakt til DOF, hvis du har behov for sparring eller hjælp. Med venlig hilsen Henrik Christensen Sekretariatsleder

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
14. januar 2022

Moms på aftenskolen?

DOF maner til forsigtig besindelse omkring truslen om en mulig momspålæggelse af aftenskolen. Flere medier og organisationer (bl.a. Altinget og Dansk Folkeoplysnings Samråd ) har de seneste dage bragt nyheden om, at Skatteministeriet i øjeblikket ser på reglerne omkring bl.a. aftenskolernes momsfritagelse. Det skyldes en EU-dom fra 2019, der handlede om køreskoler. Dommen betyder, at vi i Danmark skal genfortolke, hvilke typer af undervisning, der må fritages for moms. "Der er ingen tvivl om, at det vil have store konsekvenser, hvis aftenskolerne skal til at betale moms", udtaler Henrik Christensen, sekretariatsledes i DOF. "Dels betyder det principielt, at det bliver 25 procent dyrere at gå på aftenskole, og dels vil det medføre en større administrativ byrde at skulle håndtere momsregnskab." Men endnu er der ikke grund til at blive urolig, bedyrer Henrik Christensen, og henviser til, at både DOF, de andre oplysningsforbund og Dansk Folkeoplysnings Samråd er på sagen. ”Det vil selvfølgelig være en alvorlig sag, hvis aftenskolerne bliver pålagt moms. Men skulle det gå så galt, forventer vi, at der vil blive fundet en model, så deltagerne ikke rammes af massive prisstigninger. Det kunne ske ved at støtten til aftenskolerne forhøjes tilsvarende,” forklarer Henrik Christensen. Indtil videre er aftenskolernes undervisning momsfritaget, og der arbejdes gennem dialog med ministerier og styrelser samt kontakt til ordførere på både kultur- og skatteområdet på at fastholde netop det forhold.

Lov og ledelse
13. januar 2022

Genåbning 16. januar 2022

Fra og med søndag den 16. januar 2022 kan alle aftenskoler og daghøjskoler åbne igen for alle aktiviteter.   Coronapas og værnemidler Åbningen er omfattet af et krav om brug af værnemidler (mundbind eller visir) og Coronapas. Vi afventer de nærmere retningslinjer fra Kulturministeriet om, hvordan dette krav udmøntes. Der bør fortsat være opmærksomhed på de gængse anbefalinger for at begrænse smittespredning som for eksempel afstand, udluftning og afspritning.   Hjælpepakke frem til 31. januar 2022 Der bliver mulighed for at søge om kompensation for tabt deltagerbetaling for nedlukningsperioden og foreløbigt frem til 31. januar 2022. I samme periode vil kommunerne have mulighed for at yde tilskud til planlagt men aflyst undervisning. De nærmere retningslinjer er ikke udmeldt endnu. Læs mere om håndtering af Corona her

Lov og ledelse
5. januar 2022

Aktuelle coronarestriktioner

Aftenskoler og daghøjskoler er omfattet af den aktuelle nedlukning og kan tidligst gå i gang igen mandag den 17. januar 2022. Det gælder alle kurser og aktiviteter uden undtagelse. Lukningen af aftenskolen og daghøjskolen som organisationsform har medført konkurrenceforvridende forhold på områder, hvor der er forskellige aktører med sammenlignelige kurser og aktiviteter. DOF har i samarbejde med de andre oplysningsforbund og Dansk Folkeoplysnings Samråd sat fokus på dette over for politikerne. Læs mere her på DFS' hjemmeside . Tilskud til aflyst undervisning Tidligere er der indgået en politisk aftale om en hjælpepakke til bl.a. aftenskolerne, hvor der kompenseres for tabt deltagerbetaling. Der er nu udstedt den bekendtgørelse, der gør det muligt for kommunerne at yde tilskud til aflyst undervisning under den aktuelle nedlukning. Det betyder, at der nu er lovgrundlag for, at aftenskolerne kan udbetale tilskudsberettiget løn til planlagt men aflyst undervisning i perioden. Hold øje med, at din kommune hurtigst muligt beslutter at gøre brug af denne mulighed og kontakt os i DOF, hvis du oplever problemer. Samme bekendtgørelse gør det muligt at omlægge fysisk undervisning til online undervisning med tilskud. Afrapportering af hjælpepakken for nedlukningen i foråret 2021 Husk, at der er frist for afregningen af hjælpepakke til Slots- og Kulturstyrelsen senest mandag den 31. januar 2022. Gå gerne i gang allerede nu. Har du brug for hjælp eller har spørgsmål, så kontakt os i DOF. Ingen spørgsmål er hverken for store eller for små. Se vejledningen her

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
21. december 2021

Nedlukning af aftenskolen

Aftenskoler og daghøjskoler er omfattet af nedlukningen fra 19. december 2021 til 17. januar 2022 (nedlukningen gælder til og med 16. januar, så skolerne kan åbne igen 17. januar). Det gælder alle aftenskolens kurser og aktiviteter – også bevægelsesfag. Reelt er det lokaliteterne, der er lukket for aftenskolen både udendørs og indendørs, uanset om de er private eller offentlige Afventer ny hjemmel i Folkeoplysningsloven Før der må bruges tilskud til lærernes løn for den aflyste undervisning, skal der vedtages en ny bekendtgørelse, som giver kommunerne mulighed for at se mere fleksibelt på en række af bestemmelserne i Folkeoplysningsloven. En bekendtgørelse som også skal sikre, at der må laves onlineundervisning i stedet for fysisk undervisning. Det er forventningen, at der snarligt vil blive udarbejdet en sådan bekendtgørelse. Politisk er det aftalt, at der for bl.a. aftenskolerne etableres en kompensationsordning. Det er således forventningen, at aftenskolerne vil kunne søge og få kompensation for tabt deltagerbetaling i nedlukningsperioden efter nogenlunde samme model, som vi kender fra de to tidligere nedlukninger. Læs mere på DOF's Coronasider

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
6. december 2021

Spektrum: Strategi, robusthed og kontrakter

I det nye nummer af Spektrum kommer vi rundt om så forskellige emner som virksomhedsstrategi, robusthed og ansættelseskontrakter. Du kan finde hele bladet længere ned på siden, og her kan du læse: Det gode ansættelsesbevis - Hvad skal du skrive ind i kontrakten, og hvad skal du udelade. Danmarks bedste aftenskoler i Danmarks bedste oplysningsforbund - DOF har store – men realistiske ambitioner for de kommende tre år. Fra DOFPro til ASA - DOFPro lukker ned for almindelig brug fra 30. juni 2022. Lokalforeningspuljen - Puljen skabte igen i 2021 vigtig udvikling i en masse aftenskoler. Julespas - Nu kan du virkelig få sekretariatets medarbejdere op at hænge. Tag test og lav fest - Foreningsmennesket Torben Stenstrup om 'Den attraktive forening' Fra skole til fællesskaber - Portræt af Køge Musikaftenskole. Bevar dig selv - Klumme af robusthedseksperten Birgitte Dam Jensen. Derudover indeholder Spektrum Spørg DOF, Kort nyt og Kalender. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere, men du kan også læse finde det herunder i en bladrevenlig udgave. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
6. december 2021

Afrapportering af hjælpepakken 2021

Der er nu åbnet for afrapporteringen af hjælpepakken fra perioden december 2020 til genåbningen 2021. Fristen for afrapportering er 31. januar 2022 kl. 17.00. Det er vigtigt at have godt styr på oplysningerne f.eks. de præcise datoer for nedlukningen i din kommune, på referenceperiode og kompensationsperiode og på at udfylde skemaer korrekt med tal og underskrifter. I DOF står vi til rådighed for både store og små spørgsmål, så kontakt os heller en gang for meget end for lidt.  Læs mere og find links

Lov og ledelse | Støtte og inspiration