Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

13. november 2020

Corona: Opsamling på retningslinjer

DOF støtter sig til Kulturministeriets udmeldinger i forhold til retningslinjer. Vi har fået henvendelser fra medlemsskoler, der fra andre sider har hørt om både lempelser og stramninger af mulighederne for aktiviteter, men i DOF er vi nødt til at læne os op ad de officielle retningslinjer. Det betyder, at du: gerne må synge i kor under visse forudsætninger, ved optræden må der maksimalt være 10 på scenen, ikke kan betragte en yogamåtte som en ’fast plads’ samt at du godt må afvikle flere bevægelsesaktiviteter på samme sted under visse forudsætninger, men de må ikke dele underviser. Herunder kan du læse Kulturministeriets udmelding omkring ovenstående. Det stammer fra ministeriets Q/A (spørgsmål/svar), som du finder her (pdf). Husk i øvrigt at få afleveret regnskab for kompensationspakken, hvis du har fået støtte herfra. Foreningsaktiviteter Må man afholde sang og kor, spille orkester mv.? Ja. Man må stadig synge i kor mv. for alle aldersgrupper, hvis man maksimalt er 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Desuden må ansvarlige voksne over 21 år deltage, hvis deres tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Dog må der være op til 500 personer til stede i alt, hvis man i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. For at være dækket af denne undtagelse er det derfor et krav, at der er én scene, bane, biograflærred eller lignende, som de tilstedeværende har retning mod, mens de sidder ned på en fast plads. Det er dermed ikke muligt at afholde arrangementer med op til 500 personer til stede samtidig under denne undtagelse, hvis mere end 10 personer har retning en anden vej end resten. Derudover er det et krav, at man i al væsentlighed er siddende under hele arrangementet og kun rejser sig for f.eks. at gå på toilettet. Derved skal eventuel forplejning mv. indtages på de faste pladser. Kan en yogamåtte eller lignende betragtes som en fast plads? Hvis en yogamåtte eller lignende anvendes som led i udøvelsen af en aktivitet, herunder yogaundervisning forstås denne ikke som en fast plads. Der må således ikke være mere end 10 personer til stede på samme sted samtidig til f.eks. yogaundervisning og lignende. For at være dækket af undtagelsen om, at man i al væsentlighed er siddende på en fast plads under arrangementet, begivenheden eller aktiviteten, kræver det, at man har retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Til sådanne arrangementer må der være op til 500 personer til stede samtidig. Kan man sektionsopdele idrætsaktiviteter i mindre hold af 10 personer? Ja, i forbindelse med idrætsaktiviteter kan det godt lade sig gøre, at flere grupper á maks. 10 deltagere inklusiv træneren, instruktøren m.v. afvikler aktiviteter i f.eks. samme hal eller på samme udendørs område. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hver deres lokale, afmærkede felt eller lignende.   Den samme træner, instruktør m.v. har ikke mulighed for at lede flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da idrætsaktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed blive omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Støtte og inspiration
13. november 2020

Ændringer i it-supporten

Grundet travlhed – især med ASA – ændrer vi på it-supporten i DOF. ”Udviklingen og udrulningen af ASA kræver rigtig meget tid lige nu, og vores to it-folk har meget travlt. Derfor er vi desværre nødt til at prioritere deres arbejdsopgaver,” fortæller sekretariatsleder Henrik Christensen. ”Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, hvis man sidder med et problem, man ikke kan få løst her og nu, men vi håber på forståelse fra medlemsskolerne.” Hvis der grundet travlhed og møder ikke svares på support-telefonen, bedes du sende en mail med dine spørgsmål (og ikke blot en opfordring til at blive ringet op). Så besvarer vi hurtigst muligt. Fremover bedes henvendelser om support ske på følgende måde: VuptiWeb-support varetages primært af Kathrine Egemar (70 20 60 20 eller ke@danskoplysning.dk ) ASA-support varetages primært af Martin Michel (70 20 60 20 eller support@danskoplysning.dk ) Mandag, tirsdag og torsdag kl. 13.00 – 15.00 samt fredag 10.00 – 12.00 DOFPro-support kan kun ske via mail ( support@danskoplysning.dk )

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
30. oktober 2020

Corona: Opsamling på seneste uge

(Der er 4. november ændret i information om 'Opdeling af hold i et eller flere lokaler') Siden pressemødet fredag den 23. oktober er der sket følgende ændringer for aftenskolerne. Tilrettelæggelse af undervisning i aftenskolen For kurser i aftenskolen er der sket to ændringer: Forsamlingsloftet er ændret fra 50 til 10 personer, hvilket betyder, at der nu maximalt må være 10 personer til et aftenskolekursus inkl. underviseren. Der er påbudt brug af mundbind. Det gælder dog ikke, når man sidder ned og heller ikke i selve undervisningstiden, mens man er i undervisningslokalet. Alt andet er, som det også var, før de ny restriktioner trådte i kraft dvs. i forhold til lokalestørrelse, afstandskrav, hygiejne etc. Undtagelser fra forsamlingsloftet på 10 personer For aktiviteter målrettet børn og unge op til og med 21 år er forsamlingsloftet 50 inkl. det antal voksne, som er nødvendige for aktivitetens gennemførelse. I lokaler og til undervisning og arrangementer, hvor publikum eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, må der være op til 500 personer til stede. For medarbejdere på deres arbejdsplads gælder andre regler. Særligt for kor og orkestre Undervisning Kor og orkestre kan vælge at tilrettelægge undervisningen efter retningslinjerne for kulturarrangementer med siddende publikum, hvor forsamlingsloftet er 500. Det kræver, at alle deltagere placeres siddende med den krævede afstand til alle sider (mindst 2 meter for kor) og med front mod underviseren under hele forløbet. Underviseren skal blive på sin plads, men må dog gerne stå op. Der skal bruges mundbind eller visir, så snart man forlader sin plads. Man må gå på toilettet, og man må kortvarigt hente forplejning, men skal derefter returnere til sin plads. Koncerter Ved koncerter er det koret eller orkestret, som er på scenen, og derfor træder det lille forsamlingsloft i kraft, så der højst må være 10 personer på scenen f.eks. 9 korsangere og en dirigent. Dette gælder uanset, om man står op eller sidder ned. Såfremt afstands- og pladskravet kan overholdes, må der være op til 500 til stede (aktører, publikum og personale inklusive). Særligt for forældre-barn-hold  Hvis undervisningen er målrettet børn, gælder forsamlingsloftet på 50 personer og omfatter børn og det antal voksne, der er nødvendige for at gennemføre aktiviteten. Det kan f.eks. være babysvømning eller babyrytmik. Hvis undervisningen er målrettet voksne, gælder forsamlingsloftet på 10 personer. Det kan f.eks. være efterfødselshold eller madlavningshold for flere generationer. Opdeling af hold i et eller flere lokaler (ændret 4. november) Forsamlingsloftet på 10 gælder for det enkelte hold. Store hold kan derfor adskilles i flere mindre, selvstændige hold på max. 10 inklusive underviser. Dette kræver, at der er en underviser på hvert hold. Hvis der er flere hold til stede i det samme lokale, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem holdene, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan f.eks. ske ved, at området deles op i felter med et tydeligt ingen-mands-land imellem hvert hold. Brug af værnemidler Fra 29. oktober til 2. januar er det påbudt at bruge mundbind eller visir på alle offentligt tilgængelige indendørs arealer, dog ikke når man sidder ned, og heller ikke mens man deltager i selve undervisningen. Nogle mennesker er fritaget for brug af værnemidler, og vi anbefaler at skolen håndterer dette f.eks. ved at bede de deltagere, som er fritaget for brug af værnemidler, om at kontakte skolen på forhånd, således at misforståelse og konflikter undgås. Læs mere på DOF's Corona-sider

Lov og ledelse
28. oktober 2020

Corona: Hjælp på vej

I forlængelse af myndighedernes udmelding om skærpede restriktioner den 23. oktober, er der indgået en politisk aftale den 27.10.2020 om hjælpeordninger til dansk erhvervs- og kulturliv. For aftenskolerne er det især af betydning, at der oprettes en ny midlertidig ordning, hvor man kan søge om kompensation for tabt deltagerbetaling og ekstra udgifter, som restriktionerne medfører. Detaljerne i kompensationsordningene er endnu ikke fastlagt, og der er ikke åbent for ansøgning endnu. Se Kulturministerens pressemeddelelse fra den 27. oktober

26. oktober 2020

Korundervisning KAN gennemføres

Dagens møder med Kulturministeriet har ført til ændringer i de oprindelige udmeldinger. Aftenskoleundervisning er stadig undtaget forsamlingsforbuddet på 10 personer, hvis "... deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende", og hvis underviseren ikke bevæger sig rundt i lokalet. Dette betragtes som foredrag, hvor forsamlingsforbuddet fortsat er 500 mennesker. Kor er nu også undtaget Kulturministeriet har dog valgt at se bort fra den første udmelding, hvor det fremgik, at korundervisning ikke kunne føres ind under ovenstående undtagelse. Alle typer undervisning, der kan afvikles som beskrevet ovenfor, er nu undtaget forsamlingsforbuddet på 10 personer, og således er det alligevel tilladt at gennemføre korundervisning med op til 500 deltagere. Da DOF følger Kulturministeriets retningslinjer, har vi hidtil anbefalet, at skolerne kun afholder korundervisning for maksimalt 10 deltagere. Men denne anbefaling ændrer vi naturligvis også, så vi følger Kulturministeriet. Nye retningslinjer Desuden har Kulturministeriet netop udsendt nye retningslinjer. De ligner dog stort set de hidtil gældende, så der er ikke nyt ift. afstandskrav med mere. Læs mere på DOF's Corona-sider Find de gældende retningslinjer her

24. oktober 2020

Nye Corona-restriktioner

(Opdateret - præcisering om tilladt undervisning - 26. oktober, kl. 15.20) På pressemøde fredag den 23. oktober meddelte statsministeren med flere en række nye restriktioner omkring Corona. Vigtigst for aftenskolerne er, at forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer fra mandag den 26. oktober. Dette nye forsamlingsforbud gælder frem til og med den 22. november. Aftenskoleundervisning kan, hvis "... deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende", betragtes som foredrag, hvor forsamlingsforbuddet fortsat er 500 mennesker. Det betyder, at deltagerne altså skal være udpræget passive – primært tilhørere, og at underviseren ikke bevæger sig rundt i lokalet. Med andre ord skal hele undervisningsforløbet således minde meget om en foredragssituation. Der er stadig en række krav til indretning, afstand, rengøring mv. der skal overholdes. For øvrige hold gælder det nye krav om maksimalt 10 deltagere inkl. underviser. Så her kan det blive nødvendigt at dele hold op eller lignende. Til aktiviteter for børn og unge op til 21 år må der forsamles op til 50 mennesker. Alle aktiviteter skal dog leve op til de hidtil gældende retningslinjer – og nye er på vej. Mundbind eller visir Af mere general karakter blev det også meddelt, at alle pr den 29. oktober skal bære mundbind eller visir i en række sammenhænge – herunder kultur- og fritidsaktiviteter. Hvilket inkluderer aftenskoleaktiviteter. Ligesom på restauranter er det derfor et krav, at man bærer mundbind, når man bevæger sig rundt, men kan undlade, når man sidder ned. Retningslinjer og hjælp på vej Kulturministeriet har indkaldt relevante aktører – herunder aftenskolerne – til møde om bl.a. retningslinjer på mandag den 26. oktober. Vi melder disse ud, så snart de er klar. Kulturministeriet har også udmeldt, at der arbejdes på at forlænge hjælpepakkerne. Det betyder ikke, at de hidtil gældende hjælpepakker blot forlænges, men vi følger dette arbejde nøje og informerer så snart, vi kan. Læs mere på DOF's Corona-sider

Lov og ledelse | Nyt i DOF
23. oktober 2020

Udløbsdato på DOFPro

DOF’s administrationsprogram DOFPro er kommet lidt tættere på en udløbsdato, og vi opfordrer medlemsskoler til at planlægge, hvornår de vil gå over til afløseren, ASA. Udvikler lukker Udviklingshuset bag DOFPro har meldt ud, at de fra 1. januar 2021 ikke længere kan udvikle eller supportere DOFPro – blandt andet på grund af manglen på interne ressourcer. Selvom DOFPro fungerer fint i det daglige, betyder dette i praksis, at vi ikke længere kan videreudvikle eller fejlrette dette system. DOF er dog i gang med at sikre eksterne udviklingsressourcer, som i en periode vil kunne yde krisehjælp ved eventuelle kritiske fejl eller systemnedbrud. ”DOFPro-brugere kan være rolige – også efter det kommende årsskifte”, beroliger sekretariatsleder Henrik Christensen. ”Men samtidig er det også vigtigt at erkende, at det i fremtiden både bliver mere besværligt og usikkert at garantere driften af DOFPro, så vi er nødt til at fremskynde overgangen til ASA.” Kun reelle brugere på kursus ASA er DOFPros afløser, som nu er klart til drift. ASA udvikles i samarbejde med FOF, LOF, AOF og FORA, som også er i fuld gang med at implementere systemet hos deres respektive skoler og afdelinger. For at sikre, at DOF’s skoler kan skifte, har DOF sat en lang række kurser i det nye ASA op. Men da landssekretariatet samtidig skal prioritere ressourcerne, er det vigtigt, at deltagere på kurserne reelt vil gå i gang med at bruge ASA med det samme. Alle erfaringer viser, at hvis kurset skal have effekt, skal deltagerne bruge ASA med det samme. Ellers glemmer man simpelthen for meget igen. Men samtidig vil det også lette behovet for it-support. Og da det er de samme medarbejdere, der både skal forberede ASA til skolerne, forestå undervisningen og efterfølgende supportere brugerne, er det nødvendigt, at deres tid bruges effektivt. Find ASA-kurserne her Bemærk, at der de kommende uger kommer endnu flere kurser til i hele landet.  Begrænsede gratis licenser I modsætning til DOFPro, som var ejet og driftet af DOF, er ASA en lejet løsning, hvor der skal betales licenser. DOF har dog oprettet en licensmodel, hvor vi stiller et antal gratis licenser til rådighed til hver skole, afhængig af skolens størrelse/aktivitetsniveau. For helt små skoler betyder det for eksempel, at man kun har en brugerlicens til rådighed. I er naturligvis stadig velkommen til at deltage et par stykker fra samme skole på kurserne, så I er flere til at lære og huske, men I får ikke adgang til flere gratis logins. Læs mere om ASA og licenser her

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
9. oktober 2020

Brev fra ministeren til borgmestrene

Kulturminister Joy Mogensen har netop sendt et såkaldt hyrdebrev til alle landets borgmestre. Her takker hun for kommunernes store indsats i at have fundet på løsninger, der hidtil har hjulpet bl.a. aftenskolerne igennem Corona-krisen. Men ministeren opfordrer samtidig til, at kommunerne fortsat benytter sig af de muligheder for at afvige fra de normale regler, som Kulturministeriet gav mulighed for med den særlige bekendtgørelse fra marts 2020 (der gælder frem til og med 1. marts 2021). Her fremhæver Joy Mogensen følgende muligheder: Fremrykning af udbetaling af og fleksibilitet omkring tilskud Udbetaling af lokaletilskud - også til aflyst undervisning Tilskud til leje af andre og større lokaler, der lever op til de gældende retningslinjer Tilskud til fjernundervisning, der erstatter fysisk undervisning Tilskud til undervisning med få deltagere på holdene, selvom tilskuddene ligger ud over de maksimale tilskudsbrøker Tilladelse til at dele af tilskuddet kan anvendes til ekstraordinære, Coronarelaterede udgifter Mellemkommunale refusioner kan opkræves i det omfang, at der er afholdt undervisning, herunder både fysisk og digital undervisning Afslutningsvis opfordrer ministeren til, at kommunerne ikke kun tager afsæt i 2020, når der skal fastsættes budgetter for aftenskolerne i 2021. Dermed har landets aftenskoler endnu et godt argument til at få kommunen til at udvise fleksibilitet. Læs hele brevet her (pdf)

Støtte og inspiration
30. september 2020

Pulje til handicappedes deltagelse i aftenskole

DOF har igen i år søgt og fået del i Kulturministerens pulje til handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter (Folkeoplysningslovens § 44, stk. 2). Bevillingen i 2020 er på 27.974,33 kr. og kan søges til: Befordring til og fra undervisning. Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler. Tolkebistand til hørehæmmede. Tilskud til hjælperudgifter. På grund af den meget beskedne bevilling, skal der være tale om et absolut behov. Ved ansøgning om tilskud til befordring, kan der kun gives et tilskud, hvis deltageren på grund af handicap ikke vil kunne deltage i undervisningen, medmindre der etableres en kørselsordning. DOF arbejder hårdt på at få øget den afsatte ramme på i alt 4 mio. kr. på finansloven, da den langt fra dækker behovet. Hvordan gør du? Hvis du mener, at du har en eller flere deltagere med handicap, hvor et tilskud vil være påkrævet for at gøre undervisningen tilgængelig for dem, så ring først til Niels-Anton Svendsen eller Kirsten Knudsen for at høre nærmere om, hvordan du kan søge. 

Handicap- og specialundervisning | Støtte og inspiration
30. september 2020

DOF’s Musikpulje - flere muligheder!

Nu kan aftenskolen søge om penge i Musikpuljen til lyd- og billedteknik, hvis koret eller orkestret vil optage og ’udgive’ en koncert som live-stream, f.eks. via YouTube. Virkeligheden med covid-19 betyder nye behov for at få musikken fra øvelokalet og ud til såvel deltagere som koncertpublikummet, og vi har derfor udvidet mulighederne for at få støtte fra Musikpuljen. Find Musikpuljen og ansøgningsvejledning her . Tænk gerne kreativt! Der kunne også være andre gode idéer til at holde gejst og motivation oppe hos korene og i orkestrene - så kontakt DOF’s musik- og kulturkonsulent, hvis du har en idé, som du gerne vil søge penge til, så tager vi en snak om det, og ser, hvad der kan være af muligheder. Skriv til DOF’s fagkonsulent Pernille Marstrand. Har du fået en bevilling: Giv besked om aflysning og ændring Blev forårets koncert ikke til noget? Så husk at give DOF besked om dette. Det er rigtig vigtigt, at vi får besked om aflysninger, så pengene kan blive fordelt videre til nogle, der kan få dem brugt på musik-aktiviteter. Husk også at give besked, hvis I ønsker at udskyde koncerten til afvikling i efteråret/julen. Skriv til fagkonsulent Pernille Marstrand.

Musik og kultur | Støtte og inspiration