Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

12. maj 2020

DOF opdaterer corona-anbefalingerne

Tiden er kommet til, at aftenskolerne endeligt skal beslutte, om det er realistisk at afholde de manglende lektioner, eller om kurserne helt skal aflyses. DOF anbefaler, at man ’gør rent bord’ og aflyser al undervisning, som ikke kan gennemføres på denne side af sommeren og i stedet for søger om kompensation i hjælpepakkerne. Hvis I følger vores anbefaling, skal I derfor: Aflys manglende lektioner Afløn underviserne Søg hjælpepakke Kompenser deltagerne Læs mere uddybende om anbefalingerne her .

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
8. maj 2020

Mulig åbning den 8. juni

Statsministerens udmelding den 7. maj giver mulighed for, at aftenskolerne kan genåbne for undervisning og andre aktiviteter den 8. juni som et led i genåbningens fase 3. Der vil dog være en række sundhedsfaglige restriktioner, som aktiviteterne skal leve op til. De nærmere omstændigheder og restriktioner vil blive afklaret nærmere i den kommende tid, og DOF vil naturligvis informere om dette, så straks, det er muligt. Vi forventer også, at vi får en afklaring omkring en forlængelse af Kulturministeriets hjælpepakke inden for de kommende uger.

29. april 2020

Sammenhængskraft i en fraværstid

Kan corona hjælpe os til at udvide vores fællesskaber? Esben Danielsen skulle have inspireret os på landsmødet, men nu får vi i stedet en opfordring på skrift. Af Esben Danielsen, Direktør i Lokale og Anlægsfonden (tidligere bl.a. Roskilde Festival) Foto af Esben Danielsen (Fotograf Esben Zøllner Olesen) Fællesskaberne er den stærkeste drivkraft i vores fritidsliv – om det er i idrætten eller på aftenskolen, med dem tæt på os eller i et bredt interessefællesskab. De, som oplever sig uden for eller på kanten af fællesskaber, har det svært. Det giver meget stor værdi at komme med i et fællesskab, og mange af vores mere etablerede foreninger gør meget for at lukke op og få flere med. Et stort paradoks er, at et stærkt fællesskab opleves som lukket for dem, som ikke er med. Også selvom fællesskab ikke selv synes, det er tilfældet. Tyg lige på den – jo stærkere fællesskab desto mere lukket! Vores samvær, sprog, referencer, historie og så videre er jo netop fælles i fællesskaber, så det er svært at komme ind – det kræver værtskab, det kræver guidance og vilje og opmærksomhed fra det stærke fællesskab. Derfor kræver det tit en ny arena, en ny sammenhæng, når man skal lukke sit fællesskab op. Så alle ikke falder i de samme roller, den samme indforståethed og plejer, plejer, plejer. Mange bruger en event til at åbne og skabe nye møder, at man rykker aktiviteterne et nyt sted hen eller starter helt nye aktivitetsforsøg op. Corona har givet det benspænd og kan bruges som en stærk mulighed for at lukke op og invitere nye med ind. Alt er vendt på hovedet, og vi kan nu mest kun mødes digitalt eller på helt nye måder i naturen i små grupper, der holder afstand. Samtidig er det nyt for alle, hvordan vi kan gøre noget sammen – en ny arena for alle. Brug det aktivt. Brug det til at invitere nye med i fællesskaberne og måske gøre det endnu stærkere. De digitale værktøjer virker. Det digitale møde er ikke længere noget, der vil være en god ide en gang – alle har lært det inden for de seneste uger. Platforme er ret lige til, når vi endelig prøver det. Det virker klart bedst, hvis man ikke er for mange. BRUG DET! Vi savner at mødes, vi savner at dyrke relationer og få oplevelser med andre mennesker. Og gør det samme i naturen, hvor det er sikkert og ordentligt. Lav små grupper, der går en tur sammen, får talt, får lys og luft og får ny energi. Men lav et benspænd; i hver lille gruppe – oplagt på 3-4 personer – skal minimum en være ’en ny’. En der ikke er mest med, en der plejer at være med nogle andre og så videre. Og så lav et system for at skifte rundt på grupperne. Det er et fantastisk værktøj til at skabe basis for et endnu stærkere fællesskab, når der en dag lukkes endnu mere op, og vi bedre kan mødes. Hvis det er en aftenskolesession, kunne et konkret forslag være: Et spændende oplæg, instruktion eller input over nettet – som video-oplæg eller live-streaming. Det må maksimalt vare en halv time. Det trætter at se på skærmen. Derefter deles folk op i de mindre dialoggrupper, hvor der snakkes om dagens input. De følges op af en aftale om en fælles gåtur eller lignende i naturen hvis muligt. Næste gang samme setup, men ny grupper. Det kan oplagt krydres med en opgave, nogle udfordringer, noget man skal melde tilbage på. Det vigtigste er, at der er lagt ind, at alle skal på banen, alle skal til orde, alle skal være med. Og det er en super ide, at der er billede på, når man er på digitalt – om det er på Zoom, Teams, Skype eller bare på Facetime via telefon eller tablet. PRØV DET! Det er ret lige til.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
24. april 2020

Fortæl os om initiativer og deltagerkontakt - del de gode idéer!

Har din aftenskolen sat nye initiativer i gang under nedlukningen? Vi ved, at mange af DOF's medlemsskoler har udvist stor kreativitet i skolens aktiviteter under den aktuelle corona-nedlukning. Vi vil fortsat meget gerne høre om din skoles gode idéer og initiativer - og vi vil selvfølgelig også meget gerne høre om, hvordan deltagerne har taget imod tilbuddene. Skriv derfor til os, hvis din skole har tænkt nyt i forhold til at bringe folkeoplysningen ud til karantæneramte danskere – se mailkontakt ved siden af. Hvordan holder din aftenskole kontakt til deltagerne? I DOF’s sekretariat vil vi også meget gerne høre om alle initiativer, skolen i øvrigt har taget for at række ud til deltagerne. Vi vil gerne videreformidle metoder, idéer og erfaringer med, hvordan du og din aftenskole holder kontakten ved lige - ikke mindst til dem, der har et særligt behov for det lige nu: Denne tid, hvor vi er afskåret fra mange sociale og fysiske fællesskaber, er udfordrende for de fleste - men det er ekstra hårdt for de ’særligt sårbare’ målgrupper og deltagere, for hvem ensomhedsfølelse, angst og bekymringer kan blive særligt overvældende. Og vi ved, at mange skoler og undervisere derfor gør et kæmpe arbejde for at holde kontakt til netop denne målgruppe. Dét vil vi i særlig grad gerne høre om - men vi er interesserede i at høre om alle gode initiativer; hvordan holder I kontakten i din skole? Så skriv, ring, send billeder - og hjælp os på denne måde med at formidle folkeoplysningens enorme vigtighed i denne tid. Eller giv os bare et praj, så kontakter vi dig. Kontakt Pernille Marstrand eller Kirsten S Knudsen. På forhånd tak for, at du deler dine erfaringer!

Støtte og inspiration
21. april 2020

Mulighed for aftenskole i det fri

Sundhedsstyrelsen accepterer udendørs aftenskoleaktiviteter – hvis de foregår på betryggende vis. De skal blandt andet leve op til en række anbefalinger. I kølvandet på idrætsorganisationernes udmelding om muligheden for at afholde visse idrætsaktiviteter i det fri, har også aftenskolerne fået ok til samme type aktiviteter. Sundhedsstyrelsen har accepteret aktiviteter, der lever op til en række anbefalinger. Det er dog vigtigt at understrege, at disse anbefalinger skal følges nøje. Og tommelfingerreglen er klar: Er du i tvivl, om det er en ’sikker’ aktivitet, så lad være med at gennemføre den! De generelle anbefalinger for, hvordan vi skal opføre os, gælder naturligvis også for aftenskolen: Ikke mere end 10 personer på et hold Man skal holde afstand (2 meter mindst) Man skal overholde de generelle hygiejneråd (vask hænder tit eller brug håndsprit; host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder; undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt; hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn)  Derudover gælder følgende anbefalinger for aftenskoler – og idrætten med flere: Aktiviteten skal afholdes udendørs Afhold kun aktiviteter uden kropskontakt Aktiviteten bør foregå i mindre grupper Deltagerne skal bruge egne rekvisitter/materialer (tag dem med hjemmefra) Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres) Deltagerne møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet (uden at klæde om) Vær opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen Hvis aktiviteten foregår på offentlige områder, er det vigtigt, at den kan foregå med hensyn til andre brugere af samme område. Hvis aktiviteten er pladskrævende kan det derfor måske være bedst, hvis den kan afvikles på et ’aflukket’ område, som en privat have eller område i forbindelse med aftenskolens lokaler. I sidste ende er det op til den enkelte aftenskole at vurdere, om den kan stå inde for aktiviteten. Så det er vigtigt, at skolen (skolelederen og bestyrelsen) træffer beslutningen, om den vil afholde udendørsaktiviteter – og i så fald hvordan. Naturligvis skal først underviseren og dernæst deltagerne også acceptere det. Men det er skolens ledelse, der i sidste ende er ansvarlig.

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
21. april 2020

Retningslinjer for hjælpepakken til aftenskolerne

Nu er retningslinjerne for Kulturministeriets hjælpepakke målrettet aftenskolerne omsider meldt ud. DOF vurderer, at denne hjælpepakke er den mest relevante for langt størstedelen af DOF's medlemsskoler. Det er umiddelbart kun meget store eller specielle skoler, der har behov for at søge de andre hjælpepakker. Kort fortalt dækker Kulturministeriets hjælpepakke op til 90 procent af tabt deltagerbetaling i nedlukningsperioden - dog maksimalt de reelle udgifter. Det er samtidig væsentligt, at aftenskolens kommune dækker det normale tilskud, som både Kulturministeren og KL har anbefalet. Så selv om der er åbnet for ansøgning nu, anbefaler vi, at du først kontrollerer, at kommunen dækker tilskuddet. Læs mere om Kulturministeriets hjælpepakker her Find DOF's generelle information om og anbefalinger ift. corona her

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
8. april 2020

Breve til kommunerne

Både oplysningsforbundene og Kulturministeren har sendt breve med opfordringer omkring håndtering af bl.a. aftenskolerne til landets kommuner. Begge breve opfordrer til, at kommunerne betænker aftenskolerne i deres hjælp til kommunens virksomheder og organisationer. Kulturministerens brev Kulturministeren opfordrer konkret til, at kommunerne fremrykker udbetalinger af tilskud, giver tilskud og lokaletilskud til aflyste aktiviteter samt betragter fjernundervisning som helt almindelig undervisning. Læs Kulturministerens brev her  (pdf) Oplysningsforbundenes brev Oplysningsforbundene - herunder DOF - har også sendt et brev til kommunerne den 7. april. Her opfordres kommunerne til at arbejde hurtigt, at kommunerne anerkender fjernundervisning som almindelig undervisining og at kommunerne ser bort fra 2020 i fremtidig beregning af aftenskolernes tilskud. Læs OF's brev her (pdf)

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
8. april 2020

De ukuelige optimister

DOF, Folkeoplysningen, Aftenskolerne – og Corona. Af Ingolf Christensen, Landsformand i DOF I disse Coronatider ser vi masser af problemer og uvished både om tiden og forholdene lige nu, men bestemt også om, hvordan fremtiden vil komme til at se ud, når vi engang er på den anden side og igen har fået en slags fast grund under fødderne. DOF har været rigtig god til at gribe fat i vore medlemsskoler i et forsøg på at støtte og hjælpe i en helt uvirkelig og ganske ukendt situation. Måske er det ikke så mærkeligt endda, at det er informationsteknologien (IT), der kommer i spil, for udviklingen på det digitale område har jo gennem de sidste år været helt fantastisk. Og på godt og ondt er vi helt sikkert alle blevet hvirvlet nye måder at købe ind på, at rejse, at finde vej og på alle måder at søge løsninger om alt, hvad vi beskæftiger os med. Fjernundervisning! Hvad er det? Sådan var der måske nogle, der sagde før Coronakrisen. Da DOF slog de to første hold op, var de faktisk overtegnet inden det sidste punktum var sat! Da næste skridt så var at slå 11 (elleve) hold op for at dække behovet, blev de faktisk også fyldt, og så måtte vi jo bare videre ad den vej for at være med til at give skolerne denne unikke måde at kunne kommunikere på, og for at kunne formidle oplysning og undervisning til de kursister, der nu ikke længere kunne mødes hver uge. Nu er der fjernundervisning i gang i rigtig mange af DOF’s skoler på mange forskellige niveauer. Vi ser egentlig undervisning med deltagerbetaling, løn til undervisning og tilskud fra kommunen på den ene side. Og på den anden side god kontakt mellem deltagerne og underviseren med øvelser og fastholdelse af den interaktion, der er så vigtig, når det igen bliver muligt at komme tilbage i samme lokale, at snakke med hinanden, at grine, at svede, at tænke, at få stof til eftertanke, og at lære og at udvikle sig sammen. Kan vi så få deltagerne tilbage til undervisningslokalerne, når Coronakrisen er overstået? Eller vil de fremover hellere sidde eller ligge eller stå foran skærmen? Jeg er sikker på, at den tid; vi lige nu gennemgår med lukninger, isolation af enkeltpersoner eller familier, hold afstand, sprit og vask; også vil give os tid til at tænke over, hvordan vi egentlig hidtil har brugt hinanden og vores egen tid, og om der måske kunne være andre måder at bruge tiden og hinanden på. Den ’teste-/måle-/vejekultur’, som har været mere og mere dominerende gennem de sidste mange år, er vi nødt til at forholde os til. Så vi både kan leve med og udvikle kulturen i et tempo og på en måde, der gør os til harmoniske hele mennesker, der både kan præstere på arbejdsmarkedet. Men som samtidig kan være sammen med familien og lytte til og glædes over de små mentale fremskridt, der lige præcis gør os i stand til at leve sammen med andre mennesker, både når der skal præsteres, og når der skal repareres sår på sjælen. Folkeoplysningen (og aftenskolerne) er i den grad et sted, hvor der er plads til og mulighed for at arbejde med begge dele, og jeg er overbevist om, at vi i tiden, der kommer efter denne forfærdelige krise, vil opleve en markant stigende efterspørgsel efter kurser og steder med undervisning, hvor der tydeligt sættes tid af og fokus på at være sammen. Vi skal ikke bare smide fjernundervisningen ud, men også fremover bruge de nye muligheder, der er taget i brug til at inspirere og fastholde deltagerne. Og måske viser fjernundervisningen sig også at indeholde fællesskabsskabende kvaliteter, som vi tidligere har overset? Men det ’at være sammen’ skal selvfølgelig ikke bare være tomme ord i en flot reklame. Der skal være tydeligt indhold bag. Og hvis man ikke lige umiddelbart har mulighed for at lave et cafémiljø, der hvor man underviser, ja så kan en kop kaffe eller saftevand i fem minutter lige efter undervisningen være den smykkesten, der giver hele undervisningen et løft. Det kan naturligvis gøres på mange andre måder, og nu er det bare op til dig som underviser, eller til dig som leder, at finde den kreative vej til ’at være sammen’ i din skole. Lige nu vrider vi måske hænder, fordi de igangværende hold ikke kan fortsætte, fordi de nye hold ikke kan komme i gang, og fordi det normale pengeflow ikke er der. Men forhåbentlig kan vi med hinanden og med regeringens hjælpepakker komme ud på den anden side med frisuren i behold. For der er så meget behov for, at vi som samfund og som mennesker griber fat i hinanden og bliver bevidste om, hvilke værdier vi vil bygge vores samfund på, og dermed også hvordan vi vil behandle hinanden på det helt jordnære daglige niveau. Hele denne snak giver jo god mening i at snakke om ’De ukuelige optimister’. Det er ikke noget, som jeg har fundet på, for hvis man kigger historisk på det, så har folkeoplysere faktisk ofte været en gruppe mennesker, der har været smukke i modvind. Vi tror på vores opgave! Vi tror på værdien af, at det arbejde vi gør, hjælper og giver mening for det enkelte menneske! Vi oplever ind imellem modgang, men vi står fast, og vi fortsætter! Kan vi give hver enkelt deltager i vore skoler en ny tanke, et nyt håb, en mening med en lille bid af livet, så er lykken kommet tættere på. Måske er lykken en flygtig fugl, men finder vi først det fælles afsæt, er vi godt på vej. Jeg tror i den grad på folkeoplysningen i fremtiden. Lad os sammen hjælpe Danmark og DOF og alle skolernes deltagere på vej!! Lykken er som en lille fugl der flyver og kommer tilbage gid den må finde hos dig et skjul og blive der alle dage.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
3. april 2020

Påskeferie

DOF's sekretariat holder påskeferie fra i dag den 3. april. Men den 6. til 8. april, vil vi have vagtbemanding på, hvis der er presserende spørgsmål - fx i forhold til corona-situationen. Corona-vagtberedskabet består af: Mandag, 6. april Anne Refsgaard -  27 12 09 39 Martin Thirstrup Hansen - 23 44 88 69 (primært spørgsmål om online-undervisning) Tirsdag, 7. april Kirsten S. Knudsen - 25 58 12 25 Onsdag, 8. april Henrik Christensen -  20 78 78 88 Desuden vil hovednummeret (70 20 60 20) være åbent for andre typer henvendelser - ligesom it-supporten vil være åben som normalt.

Nyt i DOF
2. april 2020

Nye lønsatser for 2020

Visse ting kører normalt trods coronaens hærgen. Lønsatserne for aftenskoler er ændret pr. 1. april. De nye satser er opdateret i Aftenskolehåndbogen - og vil blive opdateret i DOFPro, så de er klar til brug efter 1. april. Du finder de nye satser her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Lov og ledelse