Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

15. december 2020

Nedlukning i alle kommuner

Grundet fortsat stigende smittetal har myndighederne meddelt, at nedlukningen fra 16. december kl. 16.00 gælder de sidste 29 kommuner, således, at alle aftenskoler fra da af er lukket til og med 3. januar 2021. Teknisk set er det lokaler, som er lukkede, da der fortsat må undervises online og udendørs med op til 10 deltagere. Lukningen gælder til gengæld alle indendørs faciliteter - også selvom disse ikke er lukkede for andre brugere f.eks. kirker eller terapibassiner.  Vi afventer ny information fra Kulturministeriet vedrørende hjælpepakke. DOF's informationer om Corona

Lov og ledelse
14. december 2020

Spektrum: Mening i travl hverdag

Aftenskolen Nordisk Yoga i Odense vil skabe mening i en travl hverdag. Læs portræt af skolen i det nye Spektrum. Her kan du også læse om byguider i Brande og DOF-konsulent Niels-Anton Svendsen, der går på pension og meget mere. Og så har du chancen for at vinde lækker chokolade fra Summerbird i Spektrums julequiz! Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
11. december 2020

Coronanyt: Forsamlingsloft og hjælpepakker

10 + underviser Det er tilladt at afvikle undervisning for 10 deltagere plus en underviser. Det fremgår af en ny Q&A (spørgsmål og svar) som Kulturministeriet har udsendt. Dette gælder naturligvis kun i de kommuner, der ikke er ramt af nedlukning. Hjælpepakker Der blev sent i går (torsdag) indgået en bred politisk aftale om at forlænge de generelle hjælpepakker, der bl.a. dækker faste udgifter og lønkompensation. Dette er i regi af Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Der har været en del forvirring omkring hjælpepakker til aftenskoler de seneste døgn. DOF anbefaler, at aftenskolerne afventer en hjælpepakke målrettet folkeoplysning og aftenskoler. Denne er efter sigende ved at blive forhandlet, men vil dog formodentlig først være på plads efter jul. Læs mere om håndtering af Corona

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
10. december 2020

Rettelse: Gældende hjælpepakke kan alligevel ikke bruges

Vi har i dag modtaget besked om, at gårsdagens melding ift. at hjælpepakken angående forsamlingsloftet på 10 personer alligevel ikke også dækker den nye nedlukning af flere kommuner.   Du behøver dog ikke være nervøs, hvis du allerede har sendt en ansøgning ind på baggrund af gårsdagens udmelding: Hvis du har nået at sende ansøgning ind to gange, altså først ift. forsamlingsloftet på max. 10 personer OG derefter med baggrund i nedlukningen i én af de 38 kommuner, så behøver du ikke foretage dig noget, da Slots- og Kulturstyrelsen blot forholder sig til den rette ansøgning. Hvis du har indsendt én ansøgning, som både indeholder en periode med kompensation ift. forsamlingsloftet på max. 10 personer OG kompensation med baggrund i nedlukningen i én af de 38 kommuner, så behøver du heller ikke at foretage dig noget. Du skal blot være opmærksom på, at der reguleres ifm. afregningsfasen i det nye år. Vi forventer, at der vil komme en særlig hjælpepakke, som vil håndtere situationen med nedlukningen i en lang række kommuner både aktuelt og fremadrettet, men at en sådan hjælpepakke ikke kan forventes offentliggjort på denne side af jul. Læs mere om hjælpepakker

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
9. december 2020

HURTIG FRIST! Hjælpepakke ifm. nedlukning i 38 kommuner

RETTELSE! Nedenstående er alligevel ikke gældende. Ny melding fra Kulturministeriet er, at den eksisterende hjælpepakke alligevel ikke kan bruges ift. nedlukning. En ny hjælpepakke skal være på vej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Er du aftenskole i en af de 38 nedlukkede kommuner, så kan du søge om kompensation i Kulturministeriets hjælpepakke. Du skal søge i samme pulje som allerede er meldt ud i forhold til begrænsningen vedr. forsamlingsloftet på 10. Dette har vi netop fået viden om i dag onsdag den 9. december kl. 16. Der er ansøgningsfrist allerede fredag den 11. december kl. 23.59. HUSK, at dette er en ansøgning - og tilmed en med meget kort frist, så indsend de tal, som du mener er realistiske. Sker der ændringer, kan du altid rette op på det i regnskabsfasen. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til os i DOF, og konsulenterne vil undtagelsesvis også kunne træffes torsdag og fredag mellem kl. 8.00 og 21.00. Læs mere

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
7. december 2020

Nedlukning i 38 kommuner

Aftenskolerne i 38 kommuner skal lukke ned for aktiviteterne fra og med onsdag den 9. december og frem til 3. januar. Det betyder, at undervisere skal varsles – og har krav på løn for aflyst undervisning en uge frem som normalt. DOF anbefaler, at aftenskolerne i første omgang blot melder ud til deltagerne, at undervisningen er aflyst. I de kommende dage følger vi yderligere udmeldinger fra bl.a. Kulturministeriet i forhold til evt. kompensation til deltagere mv. Bemærk, at det anbefales, at deltagere bosiddende i de 38 kommuner også afholder sig fra at deltage i aktiviteter i de stadigt ’åbne’ kommuner. Det er naturligvis fortsat tilladt at afvikle undervisning online. De 38 kommuner er: Hele Region Hovedstaden (Bornholm undtaget). En række kommuner i Region Sjælland: Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse, Faxe og Vordingborg Kommune. Større danske byer: Aarhus, Odense. Tillige er de i forvejen kendte restriktioner, herunder forsamlingsloftet på 10 personer, blevet forlænget frem til 28. februar gældende i hele landet. Også i denne forbindelse afventer vi yderligere udmeldinger fra Kulturministeriet i forhold til kompensation til aftenskoler og deltagere. Læs nyhed på Kulturministeriets hjemmeside Læs retningslinjer på Kulturministeriets hjemmeside

4. december 2020

Deadlines for hjælpepakker

Deadline for afregning af kompensation for tabt deltagerbetaling Husk, at der er deadline for Kulturministeriets hjælpepakke til aftenskoler og daghøjskoler den 8. december 2020 til Slots- og Kulturstyrelsen. Dette fremgår også af tilsagnsbrevet, som er modtaget i forbindelse med ansøgningen. Er du i tvivl om, hvordan du udfylder skemaet, så kontakt os i DOF, vi hjælper gerne. OBS! Aftenskoler, der har søgt f.eks. kompensation for faste omkostninger eller lønkompensation, kan ikke overholde fristen den 8. december, da disse pakker er forlængede. Det er vigtigt, at I inden deadline den 8. december kontakter Slots- og Kulturstyrelsen på post@slks.dk, og gør opmærksom på jeres situation (husk at opgive jeres journalnr.). Læs mere her: DOF's hjemmeside Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Deadline for ansøgning af ny hjælpepakke Det er muligt at søge om kompensation for ekstraudgifter til løn og lokaler eller tab af deltagerbetaling i forbindelse med forsamlingsloftet på 10 personer, som blev indført pr. 26. oktober. Der er ansøgningsfrist 11. december. Læs mere her: DOF's hjemmeside Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
1. december 2020

Online inspirationsdag: Styrk din aftenskole!

Coroaen skal ikke forhindre DOF's årlige inspirationsdag. Så derfor vil den blive afholdt online – og selvom vi ikke kan mødes fysisk den 16. januar, vil vi gøre vores bedste for at sætte rammerne for hyggeligt DOF-fællesskab. Dagen vil byde på oplæg om at tænke strategisk i brugen af digitale medier ved Astrid Haug og om at skabe reelle forandringer med adfærdsdesign ved Christian Bergmann Mølgaard. Læs mere og tilmeld

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
1. december 2020

Ny kompensationspakke angående forsamlingsloftet på 10

Der er nu åbent for at søge om kompensation for ekstraudgifter til løn og lokaler eller tab af deltagerbetaling i forbindelse med forsamlingsloftet på 10 personer, som blev indført pr. 26. oktober. Der er  ansøgningsfrist 11. december . Læs mere om puljen og find links til ansøgningsskemaet her.

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
20. november 2020

Udskydelse af A-skat

Betaling af AM-bidrag og A-skat er i 2020 blevet udskudt et par gange, så det kan være lidt svært at finde ud, hvornår beløbene bliver hævet for de enkelte måneder. Nedenfor er listet datoer for, hvornår der betales AM-bidrag og A-skat i 2020. Det er vigtigt, at du husker indsætte de beløb, der forfalder i 2021, som skyldige poster i dit regnskab. Ellers vil regnskabet for 2020 være meget misvisende. Lille og mellemstor virksomhed (normal betaling den 10. i måneden) Januar 10. februar 2020 Februar 10. marts 2020 Marts 14. april 2020 April 10. september 2020 Maj 12. oktober 2020 Juni 10. november 2020 Juli 10. august 2020 August 29. januar 2021 September 31. marts 2021 Oktober 31. maj 2021 November 10. december 2020 December 18. januar 2021 Stor virksomhed (normal betaling den sidste hverdag) Januar 31. januar 2020 Februar 28. februar 2020 Marts 31. marts 2020 April 31. august 2020 Maj 30. september 2020 Juni 30. oktober 2020 Juli 31. juli 2020 August 15. januar 2021 September 16. marts 2021 Oktober 17. maj 2021 November 30. november 2020 December 30. december 2020

Lov og ledelse