Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

23. juni 2020

Sommerpakke til aftenskolerne

Folketinget afsatte den 19. juni 700 mio. kr. til en sommerpakke, der blandt andet skal gøre det billigere at deltage i aftenskolers sommeraktiviteter. Blandt andet er det planen, at der kan ydes 25 procents rabat på sommercamps. Der er også øremærket 50 mio. kr. til at skabe aktiviteter og oplevelser i sommeren 2020. De nærmere retningslinjer for at søge sommerpakken er endnu ikke faldet på plads, men vi melder ud, så snart, vi kan. Læs mere om sommerpakken på Kulturministeriets hjemmeside

Støtte og inspiration
16. juni 2020

Sommerferie i uge 29 og 30

DOF's landssekretariat begynder så småt at holde sommerferie. Medarbejderne vil være på ferie lidt forskudt hen over sommeren, og derfor vil du i perioder opleve, at der kan være lidt længere svartider på mails og telefon. Kontoret og it-support vil være helt ferielukket i ugerne 29 og 30. Hvis du skal have hjælp til hjælpepakker skal du dog henvende dig senest i uge 27. Ved akutte it-problemer eller nedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på  df@danskoplysning.dk  eller SMS/tlf. 31 31 41 61.  Vi ønsker alle en skøn og velfortjent sommerferie!!!

Nyt i DOF
9. juni 2020

Spektrum nr. 25 er udkommet

Corona-virussen har sat sit voldsomme præg på Danmark de seneste måneder - og DOF er ikke en undtagelse. Det nye nummer af Spektrum har derfor helt naturligt temaet 'DOF i en Coronatid'. Du kan læse om, hvordan en lang række skoler greb karantænen som en mulighed til at udvikle nye aktiviteter på i et forsøg på at bevare fællesskaberne. Det førte blandt andet til et øget fokus på virtuelle møder, med behov for efteruddeannelse og fokus på digital sikkerhed. Det kan du også læse om. Du kan også høre om Musikaftenskolen, der driver skole på en lidt utraditionel måde. Og før karantænen - for længe siden - var sekretariatet på studietur til Sverige for at høre om aftenskole på svensk. Vi har heldigvis husket nok til at kunne fortælle om det - for det var inspirerende! Og så gik vi glip at årets landsmøde - men som et lille plaster på såret har vi inviteret en af de planlagte oplægsholdere, Esben Danielsen, til at skrive om Sammenhængskraft i en fraværstid. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
8. juni 2020

Genåbningen af aftenskolen

Aftenskolerne kan nu genåbne for al undervisning fra den 8. juni. Der vil dog være en række sundhedsfaglige retningslinjer, som skal overholdes. Disse retningslinjer indeholder krav til bl.a. plads, afstand, hygiejne og rengøring, så nærlæs retningslinjerne. Der er desuden offentliggjort justerede sundhedsfaglige retningslinjer for udendørs aktiviteter, således at disse også afspejler ændringen af forsamlingsforbuddet. Der er fortsat forsamlingsforbud, men grænsen er nu hævet til 50 personer. Vær særligt opmærksom på bevægelsesfag, korsang samt anvendelsen af instrumenter. Her skal der være 4 m2 per person og en afstand på minimum 2 meter mellem deltagerne. I lokaler, hvor deltagere i det væsentlige sidder ned, skal der blot være 2 m2 per person og en afstand på minimum 1 meter mellem deltagerne. Læs mere om genåbning af aftenskolerne på DOF's Corona-side

Lov og ledelse | Musik og kultur | Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse
6. juni 2020

Nu genåbnes bevægelsesfag

Med den politiske aftale om den 3. fase af genåbningen (der gælder fra 8. juni) bliver det nu muligt også at genåbne bevægelsesfag, såsom bl.a. yoga og i princippet også bevægelsesfagene i bassiner, hvis der bliver adgang her til. Konkret er der dog behov for  en justering af de sundhedsfaglige retningslinjer, og  Kulturministeriet er i gang med at udarbejde disse. Retningslinjerne vil blive offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside snarest muligt, hvorefter vi vil formidle dem via hjemmesiden og nyhedsbrev. Vi vil i de kommende dage følge op på, hvad der skal iagttages ifm. genåbningen. Aftalen om genåbningens 3. fase kan læses her

3. juni 2020

Rykker fra SKAT

Betaling af A-skat og AM-bidrag er som bekendt blevet udskudt som en del af hjælpepakkerne. Men nu viser det sig, at flere aftenskoler har modtaget en rykker fra SKAT for manglende betaling af A-skat og AM-bidrag. SKAT mener, at foreninger ikke er omfattet af denne udskydelse, så i øjeblikket arbejder vi på at håndtere det og afklare, hvorvidt SKAT tager fejl eller ej. Vi opfordrer til, at i tjekker jeres e-boks for at se, om i har modtaget en rykker fra SKAT. En evt. rykker skal sendes til Jytte Andersen. Vi sender nyt ud om, hvad der skal gøres, når vi har en afklaring på det.

Lov og ledelse
28. maj 2020

Nej til yoga, pilates, afspænding og lignende

Af de udsendte sundhedsfaglige retningslinjer, der blev offentliggjort den 27. maj, fremgår det, at genåbningen af indendørs aktiviteter ikke omfatter ”…idrætsaktiviteter, herunder dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som eksempelvis yoga, dart og tankesport.” I aftenskolerne har vi ikke idrætsaktiviteter, men vi vurderer, at begrænsningen omfatter alle aftenskolernes motions- og bevægelseshold. Det betyder, at alle fag med bevægelse, der kan sammenlignes med dans i bl.a. bevægelser og intensitet, ikke kan genåbnes. Det betyder også, at andre lavrespiratoriske fag udover yoga ikke kan genåbnes. Det kan eksempelvis dreje sig om pilates, mindfulness, meditation og afspænding o.m.a. Vi arbejder for og forventer, at også motion- og bevægelsesfag kan genåbne ifm. den tredje fase af genåbningen, som sker den 8. juni.

Sundhed og bevægelse
27. maj 2020

Sundhedsfaglige retningslinjer

Så er de længe ventede sundhedsfaglige retningslinjer for indendørs aktiviteter kommet, så aftenskolerne kan åbne for nogle af aktiviteterne. Mod forventning er nogle fag/aktiviteter IKKE omfattet af genåbningen, og det drejer sig om motions- og bevægelsesaktiviteter, herunder dans og såkaldte lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som eksempelvis yoga. Dette finder vi både ærgerligt og uforståeligt, hvilket vi vil tage op med Kulturministeriet. De sundhedsfaglige retningslinjer indeholder bl.a. krav om, at der i et lokale skal være 4 m2 per deltager og som udgangspunkt en afstand på 1 meter mellem deltagerne. Ved bl.a. sang skal der dog være 2 meters afstand mellem deltagerne, hvilket også gælder afstanden mellem en underviser eller foredragsholder og de nærmeste deltagere. Begrænsningen på antallet af personer i en forsamling er fortsat 10, hvilket naturligvis fortsat skal iagttages. Dog vil det være muligt at afvikle eksempelvis foredrag for et siddende publikum for op til max. 500 personer, her skal man så iagttage reglerne og retningslinjerne for kulturoplevelser med siddende publikum. De sundhedsfaglige retningslinjer indeholder også en række krav til hygiejne, herunder adgang til håndvask eller sprit, ligesom genåbningen forudsætter, at den nødvendige rengøring er tilstede, herunder hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter. Det vil naturligvis være bedst, hvis deltagerne kan benytte personlige redskaber eller engangsudstyr, men hvis fælles redskaber og remedier anvendes, bør disse rengøres mellem forskellige brugere. Læs nærmere i de samlede sundhedsfaglige retningslinjer her (pdf)

Lov og ledelse
21. maj 2020

Genåbningen af aftenskolen fremrykkes

Sent den 20. maj blev alle folketingets partier enige om en yderligere genåbning i forbindelse med fase 2. Den politiske aftale indbefatter en genåbning af aftenskolerne fra den 27. maj. Genåbningen betyder dog ikke, at aftenskolerne kan gennemføre undervisning med videre, som før Covid-19 blev en del af hverdagen, og der vil være særlige restriktioner i forhold til blandt andet korsang og anvendelsen af instrumenter, ligesom grænsen for forsamlinger fortsat er maksimalt 10 personer. Hvis man vil genoptage sine aktiviteter i aftenskolen, vil der være en lang række sundhedsfaglige retningslinjer, som der skal leves op til. De landsdækkende oplysningsforbund deltog onsdag den 20. maj i et møde i Kulturministeriets regi med henblik på at færdiggøre arbejdet med retningslinjer for det indendørs foreningsliv, herunder for aftenskoleområdet. Den videre proces er, at ministeriet reviderer det udkast til retningslinjer, som vi diskuterede, og at vi hurtigst muligt har de sundhedsfaglige retningslinjer, der skal gælde ved genåbningen. Vi forventer, at retningslinjerne ligger klar i løbet af weekenden eller senest på mandag. De sundhedsfaglige retningslinjer vil indeholde krav til blandt andet plads, afstand, hygiejne og rengøring. Adgangen til bassiner og svømmehaller er ikke omfattet af den yderligere genåbning af fase 2. En samlet genåbningsplan for bl.a. disse faciliteter kan forventes senest ved overgangen til fase 3, som er den 8. juni. Adgangen til kommunale lokaler må forventes at kunne blive en udfordring, hvorfor vi anbefaler, at kommunen kontaktes på mandag, hvis man vil genoptage aftenskoleaktiviteter, der kræver adgang til kommunale lokaler. Den politiske aftale giver mulighed for at genåbne, men det er ikke et krav, at man genåbner. Genåbningen har ikke betydning for, hvorvidt man kan benytte hjælpepakkerne og blandt andet søge om kompensation for tabt deltagerbetaling.

Lov og ledelse
20. maj 2020

Corona-puljer til sårbare, udsatte og ældre

Der er nu åbent for ansøgninger til ”Pulje til kultur- idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen”.  Formålet med puljen er at mindske ensomhed og mistrivsel blandt sårbare, udsatte og ældre borgere under corona-krisen. Puljen giver tilskud til projekter, der gennem kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter forøger livskvaliteten og skaber fællesskab og sammenhold for sårbare, udsatte og ældre, og som dermed bidrager til at hjælpe de mest sårbare samfundsgrupper igennem krisen. Puljen er en oplagt mulighed for de af DOF’s skoler, der i forvejen beskæftiger sig med sårbare og udsatte grupper, og der er mulighed for at komme hurtigt i gang, da der er løbende ansøgning. Hvem kan søge? Kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler, foreninger og organisationer, som indgår i et samarbejde med sociale aktører og institutioner med erfaring på området, kan søge puljen. Det er altså et krav, at man samarbejder med relevante organisationer og institutioner, som beskæftiger sig med den målgruppe, man gerne vil lave aktiviteter med eller for. Tilskud til både større og mindre projekter Ansøgere kan både søge tilskud til mindre projekter, hvor der er løbende ansøgningsfrist og til større projekter, hvor der er ansøgningsfrist den 8. juni og igen den 1. september 2020.  Søg tilskud til mindre projekter, løbende ansøgningsfrist Ansøgere kan søge tilskud på 10.000-50.000 kroner til mindre projekter. For disse projekter er ansøgningsfristen løbende, indtil der ikke er flere midler i puljen - dog senest den 1. oktober 2020. Der er i alt afsat 5 millioner kroner af den samlede pulje til projekttilskud på 10.000 - 50.000 kroner. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, så der hurtigt kan igangsættes projektaktiviteter til gavn for sårbare, udsatte og ældre borgere. Læs mere om tilskud til mindre projekter og søg puljen Søg tilskud til større projekter, ansøgningsfrist den 8. juni og 1. september 2020 Ansøgere kan søge tilskud på 51.000 til 2.000.000 kroner til større projekter, der kommer et større antal borgere til gode. Der er afsat 14,4 millioner kroner af den samlede pulje til større projekter. For disse projekter er der ansøgningsfrist den 8. juni 2020 og den 1. september 2020. Læs mere om tilskud til større projekter og søg puljen Fakta om puljen Puljen udmønter dele af politiske aftaler på henholdsvis social- og indenrigsministerens og sundheds- og ældreministerens område. Puljen er etableret på baggrund af to politiske aftaler på henholdsvis social- og indenrigsministerens og sundheds- og ældreministerens område, hvor der indgår en samlet pulje på i alt 20 millioner kroner til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre borgere i forbindelse med Corona-krisen. Puljen er på i alt på 19,4 millioner kroner og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Læs mere om de politiske aftaler: Aftalen om hjælp til sårbare og udsatte grupper Aftalen om hjælp til ældre under coronakrisen Yderligere oplysninger Kulturministeriets Corona-hotline: 33 74 50 00, corona@slks.dk  

Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Støtte og inspiration