Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

19. februar 2021

Nye lønsatser pr. 1. februar

Lønsatserne for aftenskoler er ekstraordinært blevet reguleret gældende fra 1. februar 2021. Lønninger i aftenskolen følger den statslige lønudvikling, der igen reguleres i forhold til den private lønudvikling. Grundet Coronakrisen er reguleringen denne gang negativ, hvilket betyder, at timelønnen for undervisere falder - dog blot med 17 øre (27 øre pr. lektion). På grund af en fejl hos Danmarks Statistik er de endelige satser først netop udmeldt, men de gælder som skrevet allerede fra 1. februar 2021. Det betyder, at der skal laves efterregeulering med tilbagevirkende kraft på de kommende lønudbetalinger. Du finder de nye satser her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Lov og ledelse
12. februar 2021

Indberetning af aktivitet for 2020

Det er nu tid til indberetning af din skoles aktiviteter med mere for 2020. Alle DOF's medlemsskoler skal indberette deres aktiviteter til DOF.  Der skal kun indberettes reelt gennemført undervisning i år. Indberetningsskemaer sendes ud til alle vores medlemsskoler via Medlemsnyt. Du er velkommen til at printe skemaet og sende med almindelig post, men du må også meget gerne sende det til os elektronisk via mail til Lars Refsing. Fristen for indsendelse er 31. marts 2021. Indberetning er vigtigt Den årlige indberetning er et krav for at være medlem af DOF. Indberetningen bruges til statistik og udgør fundamentet i DOF's indtægter. Vores tilskud fra Udlodningsmidlerne beregnes nemlig normalt på grundlag af medlemsskolernes samlede aktiviteter - selv om der afviges fra dette i år grundet nedlukningen. Find indberetningsskemaet i elektronisk form her  (pdf) Find vejledning til indberetningsskemaet her  (pdf) Udfyld indberetningsskemaerne, gem dem lokalt på din pc og vedhæft filen til en mail, og send til Lars Refsing.

Lov og ledelse
10. februar 2021

Generalforsamling i en Corona-tid

Står I lige nu og skal tage stilling til afholdelse af generalforsamling 2021, så er her nogle gode råd og tilbud om kurser i virtuel generalforsamling. En aftenskole er en forening. Det er denne organisatoriske struktur, som understøtter aftenskolen i at være en del af folkeoplysningen i Danmark og tilbyde undervisning og debat med tilskud fra folkeoplysningsloven. En forening er et demokratisk organ med medlemmer, som både har ansvar og indflydelse. Medlemmerne er med til at sikre forankringen i lokalsamfundet eller fagfællesskabet og dermed til at styrke aftenskolens virke helt generelt. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i enhver forening. Selvom det ikke fylder mest i hverdagen, så er generalforsamlingen bærende for, at foreningen eksisterer, ligesom et kommunalvalg er en forudsætning for, at kommunen har et byråd. I tiden med Corona-smitte i samfundet, har mange rutiner været udfordret, og generalforsamlinger i 2020 har også lidt under dette. Nogle blev afholdt normalt, andre gennemførtes under nødretlige forhold og enkelte blev helt sprunget over. Det sidste kan bestemt ikke anbefales, da generalforsamlingen er et fundament for foreningen. Afholdelse af generalforsamling i 2021 Uanset aftenskolens situation i 2021 så anbefaler DOF, at I sørger for, at generalforsamlingen bliver afholdt på en eller anden måde. Skal der foretages ’krumspring’ i forhold til foreningens vedtægter, er det vigtigt, at I vælger de rigtige løsninger og for eksempel ikke går på kompromis med de demokratiske principper. Den bedste løsning kan variere mellem de enkelte aftenskoler, og du er altid velkommen til at kontakte os i DOF og få et godt råd eller drøfte mulige løsningsforslag. Forslag A: Udskyd generalforsamlingen til sommer/efterår 2021 Ved at udskyde generalforsamlingen, kan den forhåbentlig afholdes på nogenlunde normal vis. I kommer til at bryde den del af vedtægten, som omhandler tidspunkt for afvikling, men med begrundelse i nødret kan det godt forsvares med den nuværende situation i samfundet. Det er dog vigtigt, at I sørger for at gennemføre generalforsamlingen, så snart det er muligt ud fra de aktuelle Corona-restriktioner. Forslag B: Afhold generalforsamlingen online Hvis I vælger at gennemføre generalforsamlingen online, kan den afvikles tidsmæssigt korrekt i forhold til vedtægten. Ved onlinemøde er det vigtigt at have fokus på de demokratiske principper og for eksempel sikre, at medlemmer får mulighed for at deltage uanset teknisk formåen. På selve generalforsamlingen skal der både være mulighed for, at medlemmerne kan ytre sig og afgive deres stemme. Hvis der bliver brug for en hemmelig afstemning, skal man kunne gennemføre dette på betryggende vis, og er dette ikke muligt, må I indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor afstemningen er mulig. I skal ikke gå på kompromis med medlemmernes ret til at stemme. Gode råd til generalforsamling online Instruér og afprøv gerne teknikken på forhånd og i starten af mødet, så alle ved, hvordan det kommer til at foregå. Sørg for, at mødedeltagerne har deres kamera tændt.  Læg en god plan for afstemninger, så det kan foretages korrekt. Få hjælp af din DOF-konsulent til online generalforsamling Hvis I ønsker det, kan en af DOF’s konsulenter deltage i generalforsamlingen for eksempel som dirigent. Vi kan stå for det tekniske, oprette møde og invitere deltagere – og vil samtidig kunne tilbyde at oprette og gennemføre afstemninger. De konkrete muligheder aftales med den enkelte konsulent. I kan kontakte en af nedenstående. Anne Refsgaard,  ar@danskoplysning.dk , tlf. 27 12 09 39 Kirsten S. Knudsen, ksk@danskoplysning.dk , tlf. 25 58 12 25 Martin T. Hansen, mh@danskoplysning.dk , tlf. 23 44 88 69 Digitale platforme til online-generalforsamlinger Der findes forskellige programmer, som kan anvendes til onlinemøder. For eksempel Zoom, Teams, Meet, Skype og Messenger. Flere af disse programmer har også indlagt funktion til online afstemninger. Særligt har Teams en god afstemningsfunktion med glimrende sikkerhed. Det er vores vurdering i DOF, at langt de fleste generalforsamlinger kan afholdes ordentligt og sikkert på denne måde. Der findes også andre platforme til afstemninger online. Vær opmærksom på, at de gratis platforme er ikke sikret imod snyd og anonymitet. Det gælder for eksempel Doodle, Survey Monkey og Google Analyse. Betalingsprogrammer til afstemningsformål har høj sikkerhed, men det er en dyr løsning. Det gælder for eksempel Mobillos og Assembly Voting.  Kurser i online generalforsamling i Teams DOF tilbyder kurser i Teams målrettet afholdelse af generalforsamling og vil blandt andet vise muligheder for skærmdeling og afstemning. Vi anbefaler, at du har en vis erfaring med onlinemøder, inden du bliver vært for en generalforsamling. Se her for aktuelle kurser  

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
9. februar 2021

Landsmøde og kontingent 2021

Coronaen får - også - indflydelse på årets landsmøde og kontingentopkrævning i DOF.  Landsmødet og generalforsamling, der var planlagt til maj, rykkes til lørdag den 11. september, hvor vi håber på at samle medlemsskolerne fysisk. Kontingentet til DOF beregnes almindeligvis på baggrund af afholdt undervisning det foregående år. Men da sidste år ikke tegner et reelt billede af skolernes normale aktivitet, fastholder vi kontingentet fra 2020. Det er den administrativt letteste løsning. DOF's sekretariatsleder, Henrik Christensen, har netop udsendt et brev til skolerne, hvor han uddyber ovenstående. Læs Henrik Christensens brev her (pdf)

Nyt i DOF
29. januar 2021

Corona: Se muligheder – ikke begrænsninger

Brug online værktøjer, lav kurser, lærermøder og brug tiden til at udvikle din aftenskole. Sådan lyder opfordringen fra flere af DOF’s medlemsskoler. Og DOF hjælper gerne til. Af Martin T Hansen, Kommunikationskonsulent Teaterskolen Dorothea har netop offentliggjort en lang række online kurser, der begynder i næste uge. Kofoeds Skoles Oplysningsforbund har allerede været i gang i et stykke tid med en blanding af online og fysiske aktiviteter. Alt sammen med hensyntagen til de gældende restriktioner og retningslinjer. ”Det er vigtigt, at vi bevarer vores fællesskaber,” mener Sofia Borregaard Christiansen, der er leder af Teaterskolen Dorothea i Kolding. Hun hentyder både til skolens elever, men også til underviserne: ”Mange føler sig alene og mister motivationen i denne tid. Derfor har vi afholdt kurser og lærermøder i og på Zoom, og det har givet en masse energi.” Bedre end fysiske møder Kofoeds Skoles Oplysningsforbund i København arrangerede først i januar en række Teams-kurser for alle skolens undervisere. Her mødtes de og lærte dels at bruge Teams og dels at undervise online. Og så fik de mulighed for at udveksle ideer og erfaringer. Flere gav udtryk for stor glæde ved at kunne ’mødes’ med kolleger. Og faktisk har skoleleder, Kirsten Kaas, opdaget, at der en række fordele ved at mødes online: ”Der deltager flere undervisere, end til de normale fysiske møder. Mange underviser jo kun få timer om ugen og er ikke på skolen hver dag. Men med online kurser kan de deltage fra lige der, hvor de er.” Og mødedisciplinen er også bedre: ”Teknikken betyder, at man ikke kan tale i munden på hinanden, men pænt må vente, til man får ordet.” Og så fortæller Kirsten Kaas også, at hendes undervisere tydeligvis føler en større samhørighed med skolen og hinanden, når de ses på de virtuelle møder. Giver nye muligheder Sofia Borregaard Christiansen fortæller, at hun forsøger at se nedlukningen som en mulighed – og ikke kun en begrænsning: ”I stedet for at vi læner os tilbage og venter på bedre tider, har vi valgt at tage fat på udvikling af skolen. Både undervisere og bestyrelse er med til at tænke i, hvordan vi kan udnytte tiden til at komme i gang med projekter, vi har talt om. Vi organiserer små arbejdsgrupper, der kigger på relevante fonde og netværk.” Begge skoleledere erkender, at det kan være svært for folk i starten at mødes digitalt. Men det bliver hurtigt bedre: ”Man skal lige vænne sig til formen, men det gør de fleste efter kort tid. Du må ikke give op, selvom første møde gik lidt sløvt,” opfordrer Sofia. ”Det bliver hurtigt bedre!” DOF arrangerer løbende kurser i online møder og undervisning. Kurserne afholdes online og tager udgangspunkt i det gratis program, Zoom, men mange af erfaringerne kan også bruges i andre programmer som Google Meet eller Teams. Og DOF arrangerer gerne kurser specielt for en enkelt medlemsskole. Kontakt Lis Schlotfeldt for at høre nærmere. Se aktuelle kurser her

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
28. januar 2021

Lokalforeningspuljen 2021

Nu kan DOF's medlemsskoler igen søge midler fra Lokalforeningspuljen. Puljen giver mulighed for at søge op til 25.000,- til udvikling af aftenskolen, og der er brede rammer for, hvad du kan søge til. Vilkårene er de samme som sidste år, dog bliver der i 2021 to ansøgningsrunder, nemlig den 15. marts 2021 og 1. oktober 2021. Læs mere og ansøg

Støtte og inspiration
26. januar 2021

Lønregulering sat i bero

Der har tidligere været berammet en lønregulering pr. 1. februar, men Moderniseringsstyrelsen har nu meldt ud, at der ikke kommer nye lønsatser i februar som ellers forventet, dette pga. statistikfejl. Det vil sige, at satserne bliver udmeldt senere og skal til den tid reguleres med tilbagevirkende kraft. Indtil da skal aftenskolerne fortsætte med april 2020-satserne. Læs mere på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside Find lønsatser med mere i Aftenskolehåndbogen

Lov og ledelse
20. januar 2021

Ny hjælpepakke udmeldt

Myndighederne har netop udmeldt en hjælpepakke, der giver kompensation til aftenskolerne i nedlukningsperioden december 2020 – februar 2021. Der er opnået politisk enighed om en kompensationspakke til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet. Det betyder, at der nu kan udbetales løn for januar. Det gælder for hold med aflyst undervisning på grund af corona-nedlukningen. Det er ikke en forudsætning, at deltagerne har indbetalt. Vi afventer de præcise retningslinjer for hjælpepakken, men vi ved, at der bliver tale om 90% dækning af tabt deltagerbetaling - dog maksimalt et beløb svarende til faktiske udgifter. Vi vender naturligvis tilbage, så snart Slots- og Kulturstyrelsen kommer med udmeldinger om vejledninger og ansøgningskriterier. Forlænget lønfrist Fristen for at indberette løn til Jytte forlænges til fredag den 22. januar kl. 12.00. Dette gælder både for januar 2021 og for evt. manglende indberetning for december 2020. Kommunalt tilskud i 2021 Den 5. januar henvendte kulturministeren sig igen til alle kommuner for at opmuntre til at udbetale det budgetterede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2021 på trods af aflysninger. Vi anbefaler, at DOF-skolerne i samarbejde med de øvrige forbund beder den enkelte kommunen om en skriftlig udmelding. Læs mere om håndtering af Corona på DOF's Coronasider

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
29. december 2020

Nedlukning forlænget til 17. januar

Statsministeren har forlænget coronarestriktionerne frem til 17. januar. Det gælder naturligvis også aftenskolerne, der ligeledes skal være lukkede for undervisning med fysisk fremmøde frem til 17. januar. Teknisk set er det lokaler, som er lukkede, da der fortsat må undervises online og udendørs med op til 10 deltagere. Lukningen gælder til gengæld alle indendørs faciliteter - også selvom disse ikke er lukkede for andre brugere f.eks. kirker eller terapibassiner.    DOF's informationer om Corona

Lov og ledelse
21. december 2020

Endelig juleferie!

DOF's landssekretariat holder juleferie fra og med onsdag den 23. december, og vi er tilbage igen mandag den 4. januar. IT-supporten holder ferie fra den 18. december. Ved akutte it-problemer eller nedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på  df@danskoplysning.dk  eller SMS/tlf. 31 31 41 61.   Vi ønsker alle en glædelig jul, et godt nytår og en velfortjent ferie!

Nyt i DOF