Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

7. december 2020

Nedlukning i 38 kommuner

Aftenskolerne i 38 kommuner skal lukke ned for aktiviteterne fra og med onsdag den 9. december og frem til 3. januar. Det betyder, at undervisere skal varsles – og har krav på løn for aflyst undervisning en uge frem som normalt. DOF anbefaler, at aftenskolerne i første omgang blot melder ud til deltagerne, at undervisningen er aflyst. I de kommende dage følger vi yderligere udmeldinger fra bl.a. Kulturministeriet i forhold til evt. kompensation til deltagere mv. Bemærk, at det anbefales, at deltagere bosiddende i de 38 kommuner også afholder sig fra at deltage i aktiviteter i de stadigt ’åbne’ kommuner. Det er naturligvis fortsat tilladt at afvikle undervisning online. De 38 kommuner er: Hele Region Hovedstaden (Bornholm undtaget). En række kommuner i Region Sjælland: Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse, Faxe og Vordingborg Kommune. Større danske byer: Aarhus, Odense. Tillige er de i forvejen kendte restriktioner, herunder forsamlingsloftet på 10 personer, blevet forlænget frem til 28. februar gældende i hele landet. Også i denne forbindelse afventer vi yderligere udmeldinger fra Kulturministeriet i forhold til kompensation til aftenskoler og deltagere. Læs nyhed på Kulturministeriets hjemmeside Læs retningslinjer på Kulturministeriets hjemmeside

4. december 2020

Deadlines for hjælpepakker

Deadline for afregning af kompensation for tabt deltagerbetaling Husk, at der er deadline for Kulturministeriets hjælpepakke til aftenskoler og daghøjskoler den 8. december 2020 til Slots- og Kulturstyrelsen. Dette fremgår også af tilsagnsbrevet, som er modtaget i forbindelse med ansøgningen. Er du i tvivl om, hvordan du udfylder skemaet, så kontakt os i DOF, vi hjælper gerne. OBS! Aftenskoler, der har søgt f.eks. kompensation for faste omkostninger eller lønkompensation, kan ikke overholde fristen den 8. december, da disse pakker er forlængede. Det er vigtigt, at I inden deadline den 8. december kontakter Slots- og Kulturstyrelsen på post@slks.dk, og gør opmærksom på jeres situation (husk at opgive jeres journalnr.). Læs mere her: DOF's hjemmeside Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Deadline for ansøgning af ny hjælpepakke Det er muligt at søge om kompensation for ekstraudgifter til løn og lokaler eller tab af deltagerbetaling i forbindelse med forsamlingsloftet på 10 personer, som blev indført pr. 26. oktober. Der er ansøgningsfrist 11. december. Læs mere her: DOF's hjemmeside Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
1. december 2020

Online inspirationsdag: Styrk din aftenskole!

Coroaen skal ikke forhindre DOF's årlige inspirationsdag. Så derfor vil den blive afholdt online – og selvom vi ikke kan mødes fysisk den 16. januar, vil vi gøre vores bedste for at sætte rammerne for hyggeligt DOF-fællesskab. Dagen vil byde på oplæg om at tænke strategisk i brugen af digitale medier ved Astrid Haug og om at skabe reelle forandringer med adfærdsdesign ved Christian Bergmann Mølgaard. Læs mere og tilmeld

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
1. december 2020

Ny kompensationspakke angående forsamlingsloftet på 10

Der er nu åbent for at søge om kompensation for ekstraudgifter til løn og lokaler eller tab af deltagerbetaling i forbindelse med forsamlingsloftet på 10 personer, som blev indført pr. 26. oktober. Der er  ansøgningsfrist 11. december . Læs mere om puljen og find links til ansøgningsskemaet her.

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
20. november 2020

Udskydelse af A-skat

Betaling af AM-bidrag og A-skat er i 2020 blevet udskudt et par gange, så det kan være lidt svært at finde ud, hvornår beløbene bliver hævet for de enkelte måneder. Nedenfor er listet datoer for, hvornår der betales AM-bidrag og A-skat i 2020. Det er vigtigt, at du husker indsætte de beløb, der forfalder i 2021, som skyldige poster i dit regnskab. Ellers vil regnskabet for 2020 være meget misvisende. Lille og mellemstor virksomhed (normal betaling den 10. i måneden) Januar 10. februar 2020 Februar 10. marts 2020 Marts 14. april 2020 April 10. september 2020 Maj 12. oktober 2020 Juni 10. november 2020 Juli 10. august 2020 August 29. januar 2021 September 31. marts 2021 Oktober 31. maj 2021 November 10. december 2020 December 18. januar 2021 Stor virksomhed (normal betaling den sidste hverdag) Januar 31. januar 2020 Februar 28. februar 2020 Marts 31. marts 2020 April 31. august 2020 Maj 30. september 2020 Juni 30. oktober 2020 Juli 31. juli 2020 August 15. januar 2021 September 16. marts 2021 Oktober 17. maj 2021 November 30. november 2020 December 30. december 2020

Lov og ledelse
13. november 2020

Corona: Opsamling på retningslinjer

DOF støtter sig til Kulturministeriets udmeldinger i forhold til retningslinjer. Vi har fået henvendelser fra medlemsskoler, der fra andre sider har hørt om både lempelser og stramninger af mulighederne for aktiviteter, men i DOF er vi nødt til at læne os op ad de officielle retningslinjer. Det betyder, at du: gerne må synge i kor under visse forudsætninger, ved optræden må der maksimalt være 10 på scenen, ikke kan betragte en yogamåtte som en ’fast plads’ samt at du godt må afvikle flere bevægelsesaktiviteter på samme sted under visse forudsætninger, men de må ikke dele underviser. Herunder kan du læse Kulturministeriets udmelding omkring ovenstående. Det stammer fra ministeriets Q/A (spørgsmål/svar), som du finder her (pdf). Husk i øvrigt at få afleveret regnskab for kompensationspakken, hvis du har fået støtte herfra. Foreningsaktiviteter Må man afholde sang og kor, spille orkester mv.? Ja. Man må stadig synge i kor mv. for alle aldersgrupper, hvis man maksimalt er 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Desuden må ansvarlige voksne over 21 år deltage, hvis deres tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Dog må der være op til 500 personer til stede i alt, hvis man i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. For at være dækket af denne undtagelse er det derfor et krav, at der er én scene, bane, biograflærred eller lignende, som de tilstedeværende har retning mod, mens de sidder ned på en fast plads. Det er dermed ikke muligt at afholde arrangementer med op til 500 personer til stede samtidig under denne undtagelse, hvis mere end 10 personer har retning en anden vej end resten. Derudover er det et krav, at man i al væsentlighed er siddende under hele arrangementet og kun rejser sig for f.eks. at gå på toilettet. Derved skal eventuel forplejning mv. indtages på de faste pladser. Kan en yogamåtte eller lignende betragtes som en fast plads? Hvis en yogamåtte eller lignende anvendes som led i udøvelsen af en aktivitet, herunder yogaundervisning forstås denne ikke som en fast plads. Der må således ikke være mere end 10 personer til stede på samme sted samtidig til f.eks. yogaundervisning og lignende. For at være dækket af undtagelsen om, at man i al væsentlighed er siddende på en fast plads under arrangementet, begivenheden eller aktiviteten, kræver det, at man har retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Til sådanne arrangementer må der være op til 500 personer til stede samtidig. Kan man sektionsopdele idrætsaktiviteter i mindre hold af 10 personer? Ja, i forbindelse med idrætsaktiviteter kan det godt lade sig gøre, at flere grupper á maks. 10 deltagere inklusiv træneren, instruktøren m.v. afvikler aktiviteter i f.eks. samme hal eller på samme udendørs område. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hver deres lokale, afmærkede felt eller lignende.   Den samme træner, instruktør m.v. har ikke mulighed for at lede flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da idrætsaktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed blive omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Støtte og inspiration
13. november 2020

Ændringer i it-supporten

Grundet travlhed – især med ASA – ændrer vi på it-supporten i DOF. ”Udviklingen og udrulningen af ASA kræver rigtig meget tid lige nu, og vores to it-folk har meget travlt. Derfor er vi desværre nødt til at prioritere deres arbejdsopgaver,” fortæller sekretariatsleder Henrik Christensen. ”Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, hvis man sidder med et problem, man ikke kan få løst her og nu, men vi håber på forståelse fra medlemsskolerne.” Hvis der grundet travlhed og møder ikke svares på support-telefonen, bedes du sende en mail med dine spørgsmål (og ikke blot en opfordring til at blive ringet op). Så besvarer vi hurtigst muligt. Fremover bedes henvendelser om support ske på følgende måde: VuptiWeb-support varetages primært af Kathrine Egemar (70 20 60 20 eller ke@danskoplysning.dk ) ASA-support varetages primært af Martin Michel (70 20 60 20 eller support@danskoplysning.dk ) Mandag, tirsdag og torsdag kl. 13.00 – 15.00 samt fredag 10.00 – 12.00 DOFPro-support kan kun ske via mail ( support@danskoplysning.dk )

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
30. oktober 2020

Corona: Opsamling på seneste uge

(Der er 4. november ændret i information om 'Opdeling af hold i et eller flere lokaler') Siden pressemødet fredag den 23. oktober er der sket følgende ændringer for aftenskolerne. Tilrettelæggelse af undervisning i aftenskolen For kurser i aftenskolen er der sket to ændringer: Forsamlingsloftet er ændret fra 50 til 10 personer, hvilket betyder, at der nu maximalt må være 10 personer til et aftenskolekursus inkl. underviseren. Der er påbudt brug af mundbind. Det gælder dog ikke, når man sidder ned og heller ikke i selve undervisningstiden, mens man er i undervisningslokalet. Alt andet er, som det også var, før de ny restriktioner trådte i kraft dvs. i forhold til lokalestørrelse, afstandskrav, hygiejne etc. Undtagelser fra forsamlingsloftet på 10 personer For aktiviteter målrettet børn og unge op til og med 21 år er forsamlingsloftet 50 inkl. det antal voksne, som er nødvendige for aktivitetens gennemførelse. I lokaler og til undervisning og arrangementer, hvor publikum eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, må der være op til 500 personer til stede. For medarbejdere på deres arbejdsplads gælder andre regler. Særligt for kor og orkestre Undervisning Kor og orkestre kan vælge at tilrettelægge undervisningen efter retningslinjerne for kulturarrangementer med siddende publikum, hvor forsamlingsloftet er 500. Det kræver, at alle deltagere placeres siddende med den krævede afstand til alle sider (mindst 2 meter for kor) og med front mod underviseren under hele forløbet. Underviseren skal blive på sin plads, men må dog gerne stå op. Der skal bruges mundbind eller visir, så snart man forlader sin plads. Man må gå på toilettet, og man må kortvarigt hente forplejning, men skal derefter returnere til sin plads. Koncerter Ved koncerter er det koret eller orkestret, som er på scenen, og derfor træder det lille forsamlingsloft i kraft, så der højst må være 10 personer på scenen f.eks. 9 korsangere og en dirigent. Dette gælder uanset, om man står op eller sidder ned. Såfremt afstands- og pladskravet kan overholdes, må der være op til 500 til stede (aktører, publikum og personale inklusive). Særligt for forældre-barn-hold  Hvis undervisningen er målrettet børn, gælder forsamlingsloftet på 50 personer og omfatter børn og det antal voksne, der er nødvendige for at gennemføre aktiviteten. Det kan f.eks. være babysvømning eller babyrytmik. Hvis undervisningen er målrettet voksne, gælder forsamlingsloftet på 10 personer. Det kan f.eks. være efterfødselshold eller madlavningshold for flere generationer. Opdeling af hold i et eller flere lokaler (ændret 4. november) Forsamlingsloftet på 10 gælder for det enkelte hold. Store hold kan derfor adskilles i flere mindre, selvstændige hold på max. 10 inklusive underviser. Dette kræver, at der er en underviser på hvert hold. Hvis der er flere hold til stede i det samme lokale, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem holdene, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan f.eks. ske ved, at området deles op i felter med et tydeligt ingen-mands-land imellem hvert hold. Brug af værnemidler Fra 29. oktober til 2. januar er det påbudt at bruge mundbind eller visir på alle offentligt tilgængelige indendørs arealer, dog ikke når man sidder ned, og heller ikke mens man deltager i selve undervisningen. Nogle mennesker er fritaget for brug af værnemidler, og vi anbefaler at skolen håndterer dette f.eks. ved at bede de deltagere, som er fritaget for brug af værnemidler, om at kontakte skolen på forhånd, således at misforståelse og konflikter undgås. Læs mere på DOF's Corona-sider

Lov og ledelse
28. oktober 2020

Corona: Hjælp på vej

I forlængelse af myndighedernes udmelding om skærpede restriktioner den 23. oktober, er der indgået en politisk aftale den 27.10.2020 om hjælpeordninger til dansk erhvervs- og kulturliv. For aftenskolerne er det især af betydning, at der oprettes en ny midlertidig ordning, hvor man kan søge om kompensation for tabt deltagerbetaling og ekstra udgifter, som restriktionerne medfører. Detaljerne i kompensationsordningene er endnu ikke fastlagt, og der er ikke åbent for ansøgning endnu. Se Kulturministerens pressemeddelelse fra den 27. oktober

26. oktober 2020

Korundervisning KAN gennemføres

Dagens møder med Kulturministeriet har ført til ændringer i de oprindelige udmeldinger. Aftenskoleundervisning er stadig undtaget forsamlingsforbuddet på 10 personer, hvis "... deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende", og hvis underviseren ikke bevæger sig rundt i lokalet. Dette betragtes som foredrag, hvor forsamlingsforbuddet fortsat er 500 mennesker. Kor er nu også undtaget Kulturministeriet har dog valgt at se bort fra den første udmelding, hvor det fremgik, at korundervisning ikke kunne føres ind under ovenstående undtagelse. Alle typer undervisning, der kan afvikles som beskrevet ovenfor, er nu undtaget forsamlingsforbuddet på 10 personer, og således er det alligevel tilladt at gennemføre korundervisning med op til 500 deltagere. Da DOF følger Kulturministeriets retningslinjer, har vi hidtil anbefalet, at skolerne kun afholder korundervisning for maksimalt 10 deltagere. Men denne anbefaling ændrer vi naturligvis også, så vi følger Kulturministeriet. Nye retningslinjer Desuden har Kulturministeriet netop udsendt nye retningslinjer. De ligner dog stort set de hidtil gældende, så der er ikke nyt ift. afstandskrav med mere. Læs mere på DOF's Corona-sider Find de gældende retningslinjer her