Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

22. april 2021

Genåbning for børn, unge og 70+

Genåbning pr. 21. april 2021 for 70 år+ på bevægelseshold Det er nu endelig blevet bekræftet fra Kulturministeriet, at aftenskolernes bevægelseshold må åbne indendørs pr. 21. april for alle deltagere, der er fyldt 70 år. Forsamlingsloftet på disse hold er 10 personer, og deltagerne skal fremvises et Coronapas. Holdets underviser og eventuelle andre nødvendige lønnede medarbejder er hverken omfattet af alders- og antalsbegrænsning eller af kravet om at skulle fremvise Coronapas. Vi anbefaler, at man som aftenskole selv laver aftaler med medarbejderne omkring testning på arbejdspladsen. Se også pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet   Håndtering af Coronapas For at få adgang skal deltagerne kunne forevise dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte. Læs mere her    Det er den person, som har rådighed over lokalet, som har pligt til at sikre, at kravet om Coronapas er overholdt, dvs. aftenskolen som den juridiske enhed. For at kunne overholde dette i praksis skal der være en person (eksempelvis underviseren), som på aftenskolens vegne kontrollerer deltagernes Coronapas forud for hver mødegang, og der skal være opstillet informationsmateriale om kravet om at fremvise Coronapas. Hvis der lukkes personer ind, der ikke kan fremvise et Coronapas, eller hvis der ikke er opstillet informationsmateriale om kravet om Coronapas, vil man kunne få en bøde. Aftenskolen kan derfor bortvise personer, der ikke kan eller vil fremvise et Coronapas. Hvis en deltager ikke forlader det pågældende lokale efter at være blevet bortvist, kan vedkommende straffes med bøde. Er du i tvivl om håndteringen af Coronapas, så kontakt os i DOF. Genåbning pr. 21. april 2021 for børn og unge Organiserede foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år må genåbne indendørs med et forsamlingsloft på 25 ekskl. lønnede medarbejdere/undervisere. Det gælder dog ikke sang/kor. Voksne må deltage i det omfang, det er nødvendigt for aktivitetens gennemførelse. Dvs. at hold for børn og voksne sammen, hvor børnene er målgruppen, må åbne. Hold, hvor voksne er målgruppen (f.eks. efterfødsel) og familiehold, må ikke åbne. Bevægelsesfag i aftenskolen for deltagere over 70 år må genåbne indendørs med et forsamlingsloft på 10 ekskl. lønnede medarbejdere/undervisere. Alle deltagere skal desuden fremvise coronapas.   Daghøjskoler jf. kapitel 12a i Folkeoplysningsloven må åbne på samme vilkår som det øvrige uddannelsesområde. Afstandskravet er som udgangspunkt 1 meter, dog så vidt det er muligt 2 meter ved bevægelse og aktiviteter med kraftig udånding. Det udendørs forsamlingsloft er generelt på 50 personer (indendørs 10 personer, dog kun for genåbnede aktiviteter). Vi anbefaler, I læser de opdaterede retningslinjer for indendørs aktiviteter, da de forventes at blive gældende, når aftenskolernes øvrige aktiviteter må åbne. Se mere her

Lov og ledelse
6. april 2021

Udvidet it-support

DOF’s it-support er blevet opgraderet, og fra på mandag den 12. april udvides den til at være tilgængelig i hele vores normale kontortid. Det betyder, at du fra da af kan få hjælp via telefon i væsentligt større tidsrum end hidtil. Det gælder for support til ASA og VuptiWeb. DOFPro supporten vil fortsat kun ske via mail til support@danskoplysning.dk . Fra på mandag kontaktes it-support på 70 20 60 20 - tryk 3. Åbningstiderne er: Mandag: 10-15.30 Tirsdag: 13-15.30 Onsdag: 10-15.30 Torsdag: 10-15.30 Fredag: 10-12.00 Du kan også finde online support på DOF’s supporthjemmeside .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
25. marts 2021

Nu kan du søge hjælpepakken

Omsider er der åbnet for ansøgning af hjælpepakken angående nedlukningen. Dog kun gældende perioden frem til 5. april 2021. Men vi forventer, at der snarest bliver udmeldt information omkring en yderligere forlængelse frem mod 20. maj. Derfor anbefaler DOF, at du venter med at ansøge, da der stadig kan komme ændringer - og at det naturligvis er nemmere at søge om hele perioden på een gang. Forudsat din skole ikke har likviditetsproblemer. Læs mere og find ansøgningsskema her Hurtigere genåbning DOF og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) arbejder på at fremrykke genåbningen af aftenskolerne, der desværre synes at være kommet bag i køen. På DFS' hjemmeside kan du læse mere om dette .

Lov og ledelse
25. marts 2021

Påskeferie 2021

DOF's landssekretariat har åbent i de tre dage op til påskedagene (mandag den 29. marts til onsdag den 31. marts) - men med begrænset bemanding. IT-supporten holder dog ferie fra fredag den 26. marts og påsken med, men ved akutte tilfælde såsom systemnedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på 31 31 41 61. Vi ønsker alle en dejlig påske!

Nyt i DOF
23. marts 2021

Aftenskolerne genåbner 21. maj

I rammeaftalen fra den 22. marts er det besluttet, at aftenskoler og daghøjskoler kan åbne for undervisning og andre aktiviteter indendørs pr. 21. maj 2021.  Når der genåbnes, vil det forventeligt være med en række restriktioner, bl.a. at man har et coronapas. Coronapas udstedes til mennesker, der er færdigvaccinerede, har overstået infektion eller er testet negativ inden for 72 timer. Der arbejdes på de tekniske løsninger omkring coronapasset, og du kan læse mere i  Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark  på Statsministeriets hjemmeside. Hjælpepakkerne bliver tilsvarende forlænget. Læs mere på DOF's Corona-hjemmeside

Lov og ledelse
19. marts 2021

Coronastatus 19. marts

Udendørs forsamlingsloft hæves fra den 22. marts Fra mandag den 22. marts 2021 hæves forsamlingsloftet for udendørs organiserede foreningsaktiviteter til 50 personer. Aftenskolernes lokaler skal stadig holdes lukkede (foreløbig frem til 6. april), men der kan altså nu laves aktiviteter med helt op til 50 personer udendørs. Dermed kan generalforsamlinger også afholdes udendørs med op til 50 personer. Afstandskravet på 2 m. er stadig gældende. Det generelle forsamlingsloft hæves til 10 personer udendørs. For mere generel information se coronasmitte.dk Afregning af hjælpepakken vedrørende forsamlingsloftet på 10 Der er nu åbent for at afregne den kompensation, som nogle skoler modtog i perioden fra 26. oktober frem til nedlukningen i december 2020. Kompensationen omhandlede ekstraudgifter i forbindelse med forsamlingsloftet på 10 personer. Fristen for afregning er 15. april, men afregningen skal være indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen inden man kan søge hjælpepakken vedrørende den nuværende nedlukning. Se mere her på hjemmesiden Kompensation for tabt deltagerbetaling Slots- og Kulturstyrelsens pulje til kompensation for tabt deltagerbetaling i den aktuelle nedlukningsperiode, er pt. lukket og afventer en opdatering. Forlængelsen af nedlukningsperioden frem til foreløbig 6. april, har krævet en opdatering af ansøgningsmaterialerne og er forlængelse af ansøgningsfristen, som vi stadig afventer. Hjælpepakken gælder fra en af de lokale nedlukningsdatoer i december 2020 frem til april 2021. Hjælpepakken dækker de faktiske udgifter i nedlukningsperioden, dog maksimalt 90% af den tabte deltagerbetaling. Se mere her på hjemmesiden Kommunalt tilskud i 2021 Den 17. marts har Kulturministeren igen skrevet til alle kommuner med oplysning om, at kommunerne fortsat kan og bør fravige folkeoplysningslovens bestemmelser til og med 31. juli 2021. Dette giver bl.a. kommunerne mulighed for fortsat at yde tilskud til aftenskolernes undervisning og andre aktiviteter, selvom det er aflyst eller omlagt til online-undervisning. 

Støtte og inspiration
10. marts 2021

Premiere: DOF Experimentarium - ryst posen!

Torsdag 25. marts klokken 15-16.30 kan du som skoleleder eller bestyrelsesmedlem møde andre udviklingslystne aftenskolekolleger på Zoom, når vi slår dørene op til DOF’s nye idéudviklings-forum: DOF Experimentarium. Op med barren I DOF Experimentarium vil vi gå ud af de stier, som man sjældent når at betræde i hverdagen. I såvel egen tankeboks som i plenum vil du blive udfordret med opgaver, og sammen i godt selskab vil vi lette på låget til hjernekisten og lade skøre idéer, vilde tanker, flyvske forslag og ambitiøse drømme få luft under vingerne. Kort sagt vil vi sætte barren ganske højt for forestillingen om, hvad der kan lade sig gøre i Aftenskolen. Dagens Tema: Aftenskolen som Rum for Samtale Mange emner kan og vil med tiden blive sat på programmet i DOF Experimentarium. Her på dette første møde vil vi - i en stramt styret ramme - tænke tanker for, hvad Aftenskolen kan som rum for samtale - forstået bredest muligt; altså, hvilken rolle kan aftenskolen spille som det sted, hvor meninger mødes, idéer befrugter hinanden og nye muligheder opstår? Og hvordan kan vi - med alt dét, vi har lært i det seneste år - via aftenskolen skabe konstruktive mødesteder for alle mulige mennesker i vores lokalområde?   Mødet er åbent for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer i DOF’s medlemsskoler. Dagens værter er Anne Refsgaard og Pernille Marstrand. Find kursusopslaget og tilmelding her

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
9. marts 2021

Spektrum om digitale fællesskaber

Digitale fællesskaber. Kan man det? Er det muligt at lave folkeoplysning, hvor vi ikke er fysisk sammen? Og vil vi også bruge digitale møder, efter nedlukningen forhåbentlig snart har sluppet sit tag? I det nye Spektrum er 'Digitale fællesskaber' temaet, hvor vi forsøger at svare på disse - og flere andre spørgsmål. Du kan også læse om muligheden for at oprette Parkinsonkor, om digital markedsføring, om Den Kreative Aftenskole i Fredericia og meget mere. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
8. marts 2021

Ny it-supporter i DOF

DOF har netop udvidet medarbejderstaben med Cecilie Lunding Korsgaard, der i dag er tiltrådt en fuldtidsstilling som it-supporter og digital markedsføringskonsulent. ”Vores it-folk har gennem et stykke tid haft meget travlt med udvikling og nu også udrulning af vores nye administrationsprogram, ASA. Og Corona-nedlukningen har kun presset os endnu mere. Derfor er det en fornøjelse at kunne byde Cecilie velkommen, til at hjælpe os med supporten,” fortæller sekretariatsleder Henrik Christensen. Cecilie er kendt af flere af DOF’s medlemsskoler, da hun fra oktober sidste år og frem til februar var projektleder for DOF’s projekt omkring digital markedsføring. Ved siden af it-support af især ASA er det da også planen, at Cecilie skal hjælpe skolerne med digital markedsføring – både strategi og praktisk gennemførelse. Desuden har Cecilie en uddannelse i projektledelse (Cand. Mag. Designledelse) og Web Marketing Management. Selv om Cecilie har haft aftenskoler tæt på kroppen, hvor hun blandt andet har arbejdet hos DOF Paarup Aftenskole, så skal hun til at begynde med bruge tid på at lære ASA godt at kende. Og herefter vil hun kunne hjælpe skolerne. ”Vi glæder os til at arbejde sammen med Cecilie og håber, medlemsskolerne vil tage godt imod hende,” siger Henrik Christensen. Se alle DOF's medarbejdere her

Nyt i DOF
24. februar 2021

Hjælpepakke og forlængelse af restriktioner

Kompensation for tabt deltagerbetaling - åben for ansøgning Slots- og Kulturstyrelsen har netop åbnet for ansøgninger til kompensation for tabt deltagerbetaling i den aktuelle nedlukningsperiode. Der kan foreløbig søges om kompensation fra den lokale nedlukningsdato i december frem til den 28. februar. Kompensationen dækker udgifterne i perioden, dog maksimalt et beløb svarende til 90% af den tabte deltagerbetaling. Der er ansøgningsfrist den 1. april 2021. Den politiske aftale lægger op til at hjælpepakkerne følger nedlukningsperioden, derfor forventer vi at kompensationsperioden bliver forlænget. Se mere om hjælpepakker Forlængelse af restriktioner Myndighederne har i dag meldt ud, at de generelle restriktioner forlænges til efter påske (5. april). Aftenskolernes lokaler er dermed stadig lukket for aktiviteter, men der må gerne undervises online og udendørs. Fra 1. marts hæves forsamlingsloftet for de organiserede udendørs foreningsaktiviteter til 25 personer. Dermed må også aftenskolehold med undervisning i det fri have flere deltagere. Det generelle forsamlingsloft er uændret på 5 personer. Se myndighedernes udmelding

Lov og ledelse | Støtte og inspiration