Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

14. juni 2021

Spektrum om de små aftenskoler

Trods forskelligheder har DOF's små medlemsskoler også en hel del til fælles. I Spektrum nr 29 ser vi nærmere på de små aftenskoler. Du kan også læse om en aftenskole for mennesker med hjernerystelse, om det nye VuptiWeb, om DOF's landsmøde med mere. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
10. juni 2021

Maske- og paskrav bortfalder

I den seneste genåbningsaftale bliver kravet om brug af mundbind/visir samt kravet om Coronapas i aftenskolen ophævet fra mandag den 14. juni. De øvrige tiltag gælder fortsat, herunder det indendørs forsamlingsloft på 100 (gældende fra 11. juni), samt de efterhånden kendte areal-, afstands- og hygiejnekrav. Vi afventer dog justeringen af retningslinjerne for indendørs idræts- og foreningsliv for at sikre os, at det er ALLE aftenskolens aktiviteter, der er omfattet af fjernelsen af Coronapas. Læs mere om håndtering af Corona

Lov og ledelse
21. maj 2021

Forlængelse af ansøgningsfrist

Aftenskolernes frist for at søge kompensation for tabt deltagerbetaling i nedlukningsperioden er udskudt til den 2. august 2021. Der er endnu ikke sat ny dato for ansøgningsperiodens længde, det afventer politisk behandling. Se mere på DOF's hjemmeside Se mere hos Slots- og Kulturstyrelsen

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
21. maj 2021

Coronapas med mere ...

Fra i dag må alle aktiviteter i aftenskolen genåbne for alle aldersgrupper. Det er nu muligt at være op til 50 deltagere til aktiviteter indendørs, hvis man kan overholde arealkravene, og udendørs er forsamlingsloftet nu på 100 personer. Det er et krav til indendørs aktiviteter, at deltagerne kan fremvise gyldigt Coronapas. Der er i forbindelse med genåbningen udgivet opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet, hvor blandt andet håndtering af Coronapasset er nyt. De øvrige retningslinjer indeholder arealkrav, anbefalinger om afstand og krav om brug af værnemidler og skiltning ved lokalerne, som det er vigtigt at være opmærksom på. Ved bevægelsesaktiviteter og aktiviteter med sang (både kor, stemmetræning og fællessang) anbefales der 2 meters afstand, ved stillesiddende aktiviteter kan man nøjes med 1 meter. Se de opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet Stikprøvekontrol af Coronapas Som noget nyt kan aftenskolen vælge at foretage stikprøvekontrol af Coronapas (og brug af værnemidler) én gang i døgnet, fremfor ved alle aktiviteter. Deltagerne skal på et hvilket som helst tidspunkt kunne fremvise et gyldigt Coronapas ved indendørs aktiviteter, og principperne om fritagelse fra Coronapas gælder stadig. Det er vigtigt, at I informerer jeres deltagere og undervisere om, hvordan kontrollen kommer til at foregå, og hvordan man skal forholde sig, hvis deltageren mener sig fritaget. Læs mere om håndtering af Coronapas her

Lov og ledelse
18. maj 2021

Alle aktiviteter genåbnes

Alle aktiviteter i aftenskolerne kan fra på fredag den 21. maj genåbnes! Mange har haft spørgsmål til, om der også åbnes for kor, og svaret er JA. Der vil naturligvis være en række forholdsregler og restriktioner, der skal håndteres ifm. sangaktiviteter. De aktuelle retningslinjer foreskriver bl.a., at der skal holdes en afstand på minimum 2 meter, men vi kan ikke udelukke, at der justeres i retningslinjerne på det punkt. Det vil den kommende udgave af retningslinjerne gøre os klogere på. Disse forventes inden udgangen af denne uge. Stikprøver af Coronapas Det er samtidigt vigtigt at understrege, at deltagere i aftenskolen skal have gyldigt Coronapas for at deltage, ligesom man skal det i idrætsforeningerne. Dog er der med den politiske aftale om genåbningen den 21. maj besluttet en mere lempelig model for kontrol af Coronapas i foreningslivet, herunder i aftenskolerne, således at der skal foretages stikprøver af Coronapas én gang om dagen. De mere præcise retningslinjer herfor, forventer vi ligeledes vil ligge klar inden udgangen af ugen. Se DOF's informationer om Corona  

Lov og ledelse
12. maj 2021

Håndtering af Coronapas

Når undervisningen genåbnes indendørs, er aftenskolen forpligtet til at tjekke deltagernes Coronapas, foruden de øvrige restriktioner. Det skal tjekkes ved hver kursusgang. Man må ikke registrere på lister eller andet, om deltagerne er vaccinerede eller immune. Alle deltagere skal have både Coronapas og ID med til undervisningen og skal kunne fremvise dette ved en eventuel kontrol fra myndighederne. Hvis deltagerne ikke kan fremvise både gyldigt Coronapas og ID, eller hvis aftenskolen ikke har skiltet med, at man tjekker Coronapas, så kan aftenskolen få en bøde. Derfor opfordrer DOF til, at alle gør det til en rutine altid at tjekke Coronapas. DOF anbefaler også, at deltagere, som er fritaget for test, skal henvende sig til skolelederen før kursusstart, så det er skoleleder, der afgør, om deltageren kan være med i undervisningen eller ej. Bemærk, at fritagelse beror på tillid og troværdighed, og at en deltager hverken kan eller skal fremvise dokumentation. Der florerer både rygter og dokumenter på dette område, som er falske. En skoleleder kan til enhver tid afvise en deltager uden gyldig Coronapas. Omvendt bør man overveje at give mennesker, som ikke kan testes, mulighed for fortsat at deltage i undervisningen. Se mere på hjemmesiden om håndtering af Coronapas . DOF har desuden udarbejdet et forslag til kommunikation både til deltagere og undervisere.

Lov og ledelse
6. maj 2021

Åbning af bevægelsesfag

Kulturministeriet har netop bekræftet, at bevægelsesfag i aftenskolen er omfattet af genåbningen den 6. maj. Dette er i fuld tråd med den forrige genåbning af bevægelsesfag for 70+, der også omfattede aftenskolerne. Fra dags dato gælder det alle aldersgrupper. Bemærk, at der er justerede retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv mv. Vær opmærksom på afstandskrav – samt at der er krav til Coronapas og skiltning (fx brug af Sundhedsstyrelsens plakater). Vi arbejder fortsat på af afklare, om flere aktiviteter kan genåbnes tidligere end 21. maj. Læs mere om retningslinjer, Coronapas mm. samt find Sundhedsstyrelsens plakat her

Lov og ledelse | Sundhed og bevægelse
4. maj 2021

Usikkerhed om genåbning til aftenskolerne

Aftenskolen nævnes desværre ikke eksplicit i den politiske aftale om genåbning, som Folketingets partier indgik natten til tirsdag. ”Vi arbejdede ellers for, at vi kunne få aftenskolerne med i denne omgang, da mange lignende tilbud genåbnes 6. maj,” fortæller en ærgerlig Henrik Christensen, sekretariatsleder i DOF. Henrik hentyder til, at der åbnes for bl.a. konferencer, nogle typer indendørs idræt og fitnesscentre. Kan visse aktiviteter åbne? Af samme grund forsøger DOF fortsat at få afklaret, om aftenskolernes bevægelseshold for personer mellem 18 og 70 år kan genåbne, ligesom det ved genåbningen den 21. april var tilfældet med bevægelsesholdene for personer over 70 år. Vi undersøger også, om bl.a. foredrag og undervisning, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende, kan afvikles fra den 6. maj med et deltagerantal på i princippet helt op til 1.000 deltagere. Indtil vi får afklaret disse ting, er det stadig først 21. maj, aftenskolerne kan genåbne. Og selv om de præcise retningslinjer endnu ikke er meldt ud, er det meget sandsynligt, at deltagelse vil kræve fremvisning af Coronapas. Så det anbefales, at aftenskoler, der vil starte aktiviteter den 21. maj overvejer, hvordan de vil håndtere Coronapas. Forsamlingsforbud Bemærk i øvrigt, at det generelle forsamlingsforbud pr 6. maj hæves til 25 personer indendørs og 75 personer udendørs. Det har indflydelse på de allerede genåbnede bevægelsesfag for deltagere over 70 år. DOF følger udmeldingerne nøje og informerer via hjemmeside og nyhedsbrev så snart, vi hører nyt. Vi har også arrangeret online møder om genåbning og Coronapas, hvor du kan få afklaret spørgsmål og vende ideer. Læs mere om Corona med mere Find aktuelle møder

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
29. april 2021

Nye lønsatser for 2021

Lønsatserne for aftenskoler er vanen tro ændret pr. 1. april. Det er anden gang i år, der er sket en regulering, da der var en ekstraordinær regulering 1. februar. De nye satser træder som sagt i kraft 1. april, og skal derfor første gang benyttes ift. lønnen, der udbetales 1. maj. De nye satser er opdateret i  Aftenskolehåndbogen  - og vil blive opdateret i ASA og DOFPro, så de er klar til brug ved næste lønkørsel. Du finder de nye satser her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Lov og ledelse
27. april 2021

DOF Forum om genåbning og Coronapas

I forbindelse med den forestående genåbning af aftenskolerne i maj, kan der være tvivl og bekymringer blandt andet om håndteringen af Coronapas i aftenskolen. Derfor inviterer vi alle DOF-skoler til DOF Forum om genåbning og håndtering af Coronapas. På møderne er der åbent for at bringe jeres spørgsmål op om genåbning helt generelt, og vi orienterer om de krav og anbefalinger der pt. er i spil omkring brugen af Coronapas. Se alle møder her

Lov og ledelse | Handicap- og specialundervisning | Nyt i DOF | Støtte og inspiration