Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

28. januar 2021

Lokalforeningspuljen 2021

Nu kan DOF's medlemsskoler igen søge midler fra Lokalforeningspuljen. Puljen giver mulighed for at søge op til 25.000,- til udvikling af aftenskolen, og der er brede rammer for, hvad du kan søge til. Vilkårene er de samme som sidste år, dog bliver der i 2021 to ansøgningsrunder, nemlig den 15. marts 2021 og 1. oktober 2021. Læs mere og ansøg

Støtte og inspiration
26. januar 2021

Lønregulering sat i bero

Der har tidligere været berammet en lønregulering pr. 1. februar, men Moderniseringsstyrelsen har nu meldt ud, at der ikke kommer nye lønsatser i februar som ellers forventet, dette pga. statistikfejl. Det vil sige, at satserne bliver udmeldt senere og skal til den tid reguleres med tilbagevirkende kraft. Indtil da skal aftenskolerne fortsætte med april 2020-satserne. Læs mere på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside Find lønsatser med mere i Aftenskolehåndbogen

Lov og ledelse
20. januar 2021

Ny hjælpepakke udmeldt

Myndighederne har netop udmeldt en hjælpepakke, der giver kompensation til aftenskolerne i nedlukningsperioden december 2020 – februar 2021. Der er opnået politisk enighed om en kompensationspakke til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet. Det betyder, at der nu kan udbetales løn for januar. Det gælder for hold med aflyst undervisning på grund af corona-nedlukningen. Det er ikke en forudsætning, at deltagerne har indbetalt. Vi afventer de præcise retningslinjer for hjælpepakken, men vi ved, at der bliver tale om 90% dækning af tabt deltagerbetaling - dog maksimalt et beløb svarende til faktiske udgifter. Vi vender naturligvis tilbage, så snart Slots- og Kulturstyrelsen kommer med udmeldinger om vejledninger og ansøgningskriterier. Forlænget lønfrist Fristen for at indberette løn til Jytte forlænges til fredag den 22. januar kl. 12.00. Dette gælder både for januar 2021 og for evt. manglende indberetning for december 2020. Kommunalt tilskud i 2021 Den 5. januar henvendte kulturministeren sig igen til alle kommuner for at opmuntre til at udbetale det budgetterede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2021 på trods af aflysninger. Vi anbefaler, at DOF-skolerne i samarbejde med de øvrige forbund beder den enkelte kommunen om en skriftlig udmelding. Læs mere om håndtering af Corona på DOF's Coronasider

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
29. december 2020

Nedlukning forlænget til 17. januar

Statsministeren har forlænget coronarestriktionerne frem til 17. januar. Det gælder naturligvis også aftenskolerne, der ligeledes skal være lukkede for undervisning med fysisk fremmøde frem til 17. januar. Teknisk set er det lokaler, som er lukkede, da der fortsat må undervises online og udendørs med op til 10 deltagere. Lukningen gælder til gengæld alle indendørs faciliteter - også selvom disse ikke er lukkede for andre brugere f.eks. kirker eller terapibassiner.    DOF's informationer om Corona

Lov og ledelse
21. december 2020

Endelig juleferie!

DOF's landssekretariat holder juleferie fra og med onsdag den 23. december, og vi er tilbage igen mandag den 4. januar. IT-supporten holder ferie fra den 18. december. Ved akutte it-problemer eller nedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på  df@danskoplysning.dk  eller SMS/tlf. 31 31 41 61.   Vi ønsker alle en glædelig jul, et godt nytår og en velfortjent ferie!

Nyt i DOF
15. december 2020

Nedlukning i alle kommuner

Grundet fortsat stigende smittetal har myndighederne meddelt, at nedlukningen fra 16. december kl. 16.00 gælder de sidste 29 kommuner, således, at alle aftenskoler fra da af er lukket til og med 3. januar 2021. Teknisk set er det lokaler, som er lukkede, da der fortsat må undervises online og udendørs med op til 10 deltagere. Lukningen gælder til gengæld alle indendørs faciliteter - også selvom disse ikke er lukkede for andre brugere f.eks. kirker eller terapibassiner.  Vi afventer ny information fra Kulturministeriet vedrørende hjælpepakke. DOF's informationer om Corona

Lov og ledelse
14. december 2020

Spektrum: Mening i travl hverdag

Aftenskolen Nordisk Yoga i Odense vil skabe mening i en travl hverdag. Læs portræt af skolen i det nye Spektrum. Her kan du også læse om byguider i Brande og DOF-konsulent Niels-Anton Svendsen, der går på pension og meget mere. Og så har du chancen for at vinde lækker chokolade fra Summerbird i Spektrums julequiz! Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
11. december 2020

Coronanyt: Forsamlingsloft og hjælpepakker

10 + underviser Det er tilladt at afvikle undervisning for 10 deltagere plus en underviser. Det fremgår af en ny Q&A (spørgsmål og svar) som Kulturministeriet har udsendt. Dette gælder naturligvis kun i de kommuner, der ikke er ramt af nedlukning. Hjælpepakker Der blev sent i går (torsdag) indgået en bred politisk aftale om at forlænge de generelle hjælpepakker, der bl.a. dækker faste udgifter og lønkompensation. Dette er i regi af Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Der har været en del forvirring omkring hjælpepakker til aftenskoler de seneste døgn. DOF anbefaler, at aftenskolerne afventer en hjælpepakke målrettet folkeoplysning og aftenskoler. Denne er efter sigende ved at blive forhandlet, men vil dog formodentlig først være på plads efter jul. Læs mere om håndtering af Corona

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
10. december 2020

Rettelse: Gældende hjælpepakke kan alligevel ikke bruges

Vi har i dag modtaget besked om, at gårsdagens melding ift. at hjælpepakken angående forsamlingsloftet på 10 personer alligevel ikke også dækker den nye nedlukning af flere kommuner.   Du behøver dog ikke være nervøs, hvis du allerede har sendt en ansøgning ind på baggrund af gårsdagens udmelding: Hvis du har nået at sende ansøgning ind to gange, altså først ift. forsamlingsloftet på max. 10 personer OG derefter med baggrund i nedlukningen i én af de 38 kommuner, så behøver du ikke foretage dig noget, da Slots- og Kulturstyrelsen blot forholder sig til den rette ansøgning. Hvis du har indsendt én ansøgning, som både indeholder en periode med kompensation ift. forsamlingsloftet på max. 10 personer OG kompensation med baggrund i nedlukningen i én af de 38 kommuner, så behøver du heller ikke at foretage dig noget. Du skal blot være opmærksom på, at der reguleres ifm. afregningsfasen i det nye år. Vi forventer, at der vil komme en særlig hjælpepakke, som vil håndtere situationen med nedlukningen i en lang række kommuner både aktuelt og fremadrettet, men at en sådan hjælpepakke ikke kan forventes offentliggjort på denne side af jul. Læs mere om hjælpepakker

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
9. december 2020

HURTIG FRIST! Hjælpepakke ifm. nedlukning i 38 kommuner

RETTELSE! Nedenstående er alligevel ikke gældende. Ny melding fra Kulturministeriet er, at den eksisterende hjælpepakke alligevel ikke kan bruges ift. nedlukning. En ny hjælpepakke skal være på vej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Er du aftenskole i en af de 38 nedlukkede kommuner, så kan du søge om kompensation i Kulturministeriets hjælpepakke. Du skal søge i samme pulje som allerede er meldt ud i forhold til begrænsningen vedr. forsamlingsloftet på 10. Dette har vi netop fået viden om i dag onsdag den 9. december kl. 16. Der er ansøgningsfrist allerede fredag den 11. december kl. 23.59. HUSK, at dette er en ansøgning - og tilmed en med meget kort frist, så indsend de tal, som du mener er realistiske. Sker der ændringer, kan du altid rette op på det i regnskabsfasen. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til os i DOF, og konsulenterne vil undtagelsesvis også kunne træffes torsdag og fredag mellem kl. 8.00 og 21.00. Læs mere

Lov og ledelse | Støtte og inspiration