Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

19. marts 2021

Coronastatus 19. marts

Udendørs forsamlingsloft hæves fra den 22. marts Fra mandag den 22. marts 2021 hæves forsamlingsloftet for udendørs organiserede foreningsaktiviteter til 50 personer. Aftenskolernes lokaler skal stadig holdes lukkede (foreløbig frem til 6. april), men der kan altså nu laves aktiviteter med helt op til 50 personer udendørs. Dermed kan generalforsamlinger også afholdes udendørs med op til 50 personer. Afstandskravet på 2 m. er stadig gældende. Det generelle forsamlingsloft hæves til 10 personer udendørs. For mere generel information se coronasmitte.dk Afregning af hjælpepakken vedrørende forsamlingsloftet på 10 Der er nu åbent for at afregne den kompensation, som nogle skoler modtog i perioden fra 26. oktober frem til nedlukningen i december 2020. Kompensationen omhandlede ekstraudgifter i forbindelse med forsamlingsloftet på 10 personer. Fristen for afregning er 15. april, men afregningen skal være indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen inden man kan søge hjælpepakken vedrørende den nuværende nedlukning. Se mere her på hjemmesiden Kompensation for tabt deltagerbetaling Slots- og Kulturstyrelsens pulje til kompensation for tabt deltagerbetaling i den aktuelle nedlukningsperiode, er pt. lukket og afventer en opdatering. Forlængelsen af nedlukningsperioden frem til foreløbig 6. april, har krævet en opdatering af ansøgningsmaterialerne og er forlængelse af ansøgningsfristen, som vi stadig afventer. Hjælpepakken gælder fra en af de lokale nedlukningsdatoer i december 2020 frem til april 2021. Hjælpepakken dækker de faktiske udgifter i nedlukningsperioden, dog maksimalt 90% af den tabte deltagerbetaling. Se mere her på hjemmesiden Kommunalt tilskud i 2021 Den 17. marts har Kulturministeren igen skrevet til alle kommuner med oplysning om, at kommunerne fortsat kan og bør fravige folkeoplysningslovens bestemmelser til og med 31. juli 2021. Dette giver bl.a. kommunerne mulighed for fortsat at yde tilskud til aftenskolernes undervisning og andre aktiviteter, selvom det er aflyst eller omlagt til online-undervisning. 

Støtte og inspiration
10. marts 2021

Premiere: DOF Experimentarium - ryst posen!

Torsdag 25. marts klokken 15-16.30 kan du som skoleleder eller bestyrelsesmedlem møde andre udviklingslystne aftenskolekolleger på Zoom, når vi slår dørene op til DOF’s nye idéudviklings-forum: DOF Experimentarium. Op med barren I DOF Experimentarium vil vi gå ud af de stier, som man sjældent når at betræde i hverdagen. I såvel egen tankeboks som i plenum vil du blive udfordret med opgaver, og sammen i godt selskab vil vi lette på låget til hjernekisten og lade skøre idéer, vilde tanker, flyvske forslag og ambitiøse drømme få luft under vingerne. Kort sagt vil vi sætte barren ganske højt for forestillingen om, hvad der kan lade sig gøre i Aftenskolen. Dagens Tema: Aftenskolen som Rum for Samtale Mange emner kan og vil med tiden blive sat på programmet i DOF Experimentarium. Her på dette første møde vil vi - i en stramt styret ramme - tænke tanker for, hvad Aftenskolen kan som rum for samtale - forstået bredest muligt; altså, hvilken rolle kan aftenskolen spille som det sted, hvor meninger mødes, idéer befrugter hinanden og nye muligheder opstår? Og hvordan kan vi - med alt dét, vi har lært i det seneste år - via aftenskolen skabe konstruktive mødesteder for alle mulige mennesker i vores lokalområde?   Mødet er åbent for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer i DOF’s medlemsskoler. Dagens værter er Anne Refsgaard og Pernille Marstrand. Find kursusopslaget og tilmelding her

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
9. marts 2021

Spektrum om digitale fællesskaber

Digitale fællesskaber. Kan man det? Er det muligt at lave folkeoplysning, hvor vi ikke er fysisk sammen? Og vil vi også bruge digitale møder, efter nedlukningen forhåbentlig snart har sluppet sit tag? I det nye Spektrum er 'Digitale fællesskaber' temaet, hvor vi forsøger at svare på disse - og flere andre spørgsmål. Du kan også læse om muligheden for at oprette Parkinsonkor, om digital markedsføring, om Den Kreative Aftenskole i Fredericia og meget mere. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
8. marts 2021

Ny it-supporter i DOF

DOF har netop udvidet medarbejderstaben med Cecilie Lunding Korsgaard, der i dag er tiltrådt en fuldtidsstilling som it-supporter og digital markedsføringskonsulent. ”Vores it-folk har gennem et stykke tid haft meget travlt med udvikling og nu også udrulning af vores nye administrationsprogram, ASA. Og Corona-nedlukningen har kun presset os endnu mere. Derfor er det en fornøjelse at kunne byde Cecilie velkommen, til at hjælpe os med supporten,” fortæller sekretariatsleder Henrik Christensen. Cecilie er kendt af flere af DOF’s medlemsskoler, da hun fra oktober sidste år og frem til februar var projektleder for DOF’s projekt omkring digital markedsføring. Ved siden af it-support af især ASA er det da også planen, at Cecilie skal hjælpe skolerne med digital markedsføring – både strategi og praktisk gennemførelse. Desuden har Cecilie en uddannelse i projektledelse (Cand. Mag. Designledelse) og Web Marketing Management. Selv om Cecilie har haft aftenskoler tæt på kroppen, hvor hun blandt andet har arbejdet hos DOF Paarup Aftenskole, så skal hun til at begynde med bruge tid på at lære ASA godt at kende. Og herefter vil hun kunne hjælpe skolerne. ”Vi glæder os til at arbejde sammen med Cecilie og håber, medlemsskolerne vil tage godt imod hende,” siger Henrik Christensen. Se alle DOF's medarbejdere her

Nyt i DOF
24. februar 2021

Hjælpepakke og forlængelse af restriktioner

Kompensation for tabt deltagerbetaling - åben for ansøgning Slots- og Kulturstyrelsen har netop åbnet for ansøgninger til kompensation for tabt deltagerbetaling i den aktuelle nedlukningsperiode. Der kan foreløbig søges om kompensation fra den lokale nedlukningsdato i december frem til den 28. februar. Kompensationen dækker udgifterne i perioden, dog maksimalt et beløb svarende til 90% af den tabte deltagerbetaling. Der er ansøgningsfrist den 1. april 2021. Den politiske aftale lægger op til at hjælpepakkerne følger nedlukningsperioden, derfor forventer vi at kompensationsperioden bliver forlænget. Se mere om hjælpepakker Forlængelse af restriktioner Myndighederne har i dag meldt ud, at de generelle restriktioner forlænges til efter påske (5. april). Aftenskolernes lokaler er dermed stadig lukket for aktiviteter, men der må gerne undervises online og udendørs. Fra 1. marts hæves forsamlingsloftet for de organiserede udendørs foreningsaktiviteter til 25 personer. Dermed må også aftenskolehold med undervisning i det fri have flere deltagere. Det generelle forsamlingsloft er uændret på 5 personer. Se myndighedernes udmelding

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
19. februar 2021

Nye lønsatser pr. 1. februar

Lønsatserne for aftenskoler er ekstraordinært blevet reguleret gældende fra 1. februar 2021. Lønninger i aftenskolen følger den statslige lønudvikling, der igen reguleres i forhold til den private lønudvikling. Grundet Coronakrisen er reguleringen denne gang negativ, hvilket betyder, at timelønnen for undervisere falder - dog blot med 17 øre (27 øre pr. lektion). På grund af en fejl hos Danmarks Statistik er de endelige satser først netop udmeldt, men de gælder som skrevet allerede fra 1. februar 2021. Det betyder, at der skal laves efterregeulering med tilbagevirkende kraft på de kommende lønudbetalinger. Du finder de nye satser her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Lov og ledelse
12. februar 2021

Indberetning af aktivitet for 2020

Det er nu tid til indberetning af din skoles aktiviteter med mere for 2020. Alle DOF's medlemsskoler skal indberette deres aktiviteter til DOF.  Der skal kun indberettes reelt gennemført undervisning i år. Indberetningsskemaer sendes ud til alle vores medlemsskoler via Medlemsnyt. Du er velkommen til at printe skemaet og sende med almindelig post, men du må også meget gerne sende det til os elektronisk via mail til Lars Refsing. Fristen for indsendelse er 31. marts 2021. Indberetning er vigtigt Den årlige indberetning er et krav for at være medlem af DOF. Indberetningen bruges til statistik og udgør fundamentet i DOF's indtægter. Vores tilskud fra Udlodningsmidlerne beregnes nemlig normalt på grundlag af medlemsskolernes samlede aktiviteter - selv om der afviges fra dette i år grundet nedlukningen. Find indberetningsskemaet i elektronisk form her  (pdf) Find vejledning til indberetningsskemaet her  (pdf) Udfyld indberetningsskemaerne, gem dem lokalt på din pc og vedhæft filen til en mail, og send til Lars Refsing.

Lov og ledelse
10. februar 2021

Generalforsamling i en Corona-tid

Står I lige nu og skal tage stilling til afholdelse af generalforsamling 2021, så er her nogle gode råd og tilbud om kurser i virtuel generalforsamling. En aftenskole er en forening. Det er denne organisatoriske struktur, som understøtter aftenskolen i at være en del af folkeoplysningen i Danmark og tilbyde undervisning og debat med tilskud fra folkeoplysningsloven. En forening er et demokratisk organ med medlemmer, som både har ansvar og indflydelse. Medlemmerne er med til at sikre forankringen i lokalsamfundet eller fagfællesskabet og dermed til at styrke aftenskolens virke helt generelt. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i enhver forening. Selvom det ikke fylder mest i hverdagen, så er generalforsamlingen bærende for, at foreningen eksisterer, ligesom et kommunalvalg er en forudsætning for, at kommunen har et byråd. I tiden med Corona-smitte i samfundet, har mange rutiner været udfordret, og generalforsamlinger i 2020 har også lidt under dette. Nogle blev afholdt normalt, andre gennemførtes under nødretlige forhold og enkelte blev helt sprunget over. Det sidste kan bestemt ikke anbefales, da generalforsamlingen er et fundament for foreningen. Afholdelse af generalforsamling i 2021 Uanset aftenskolens situation i 2021 så anbefaler DOF, at I sørger for, at generalforsamlingen bliver afholdt på en eller anden måde. Skal der foretages ’krumspring’ i forhold til foreningens vedtægter, er det vigtigt, at I vælger de rigtige løsninger og for eksempel ikke går på kompromis med de demokratiske principper. Den bedste løsning kan variere mellem de enkelte aftenskoler, og du er altid velkommen til at kontakte os i DOF og få et godt råd eller drøfte mulige løsningsforslag. Forslag A: Udskyd generalforsamlingen til sommer/efterår 2021 Ved at udskyde generalforsamlingen, kan den forhåbentlig afholdes på nogenlunde normal vis. I kommer til at bryde den del af vedtægten, som omhandler tidspunkt for afvikling, men med begrundelse i nødret kan det godt forsvares med den nuværende situation i samfundet. Det er dog vigtigt, at I sørger for at gennemføre generalforsamlingen, så snart det er muligt ud fra de aktuelle Corona-restriktioner. Forslag B: Afhold generalforsamlingen online Hvis I vælger at gennemføre generalforsamlingen online, kan den afvikles tidsmæssigt korrekt i forhold til vedtægten. Ved onlinemøde er det vigtigt at have fokus på de demokratiske principper og for eksempel sikre, at medlemmer får mulighed for at deltage uanset teknisk formåen. På selve generalforsamlingen skal der både være mulighed for, at medlemmerne kan ytre sig og afgive deres stemme. Hvis der bliver brug for en hemmelig afstemning, skal man kunne gennemføre dette på betryggende vis, og er dette ikke muligt, må I indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor afstemningen er mulig. I skal ikke gå på kompromis med medlemmernes ret til at stemme. Gode råd til generalforsamling online Instruér og afprøv gerne teknikken på forhånd og i starten af mødet, så alle ved, hvordan det kommer til at foregå. Sørg for, at mødedeltagerne har deres kamera tændt.  Læg en god plan for afstemninger, så det kan foretages korrekt. Få hjælp af din DOF-konsulent til online generalforsamling Hvis I ønsker det, kan en af DOF’s konsulenter deltage i generalforsamlingen for eksempel som dirigent. Vi kan stå for det tekniske, oprette møde og invitere deltagere – og vil samtidig kunne tilbyde at oprette og gennemføre afstemninger. De konkrete muligheder aftales med den enkelte konsulent. I kan kontakte en af nedenstående. Anne Refsgaard,  ar@danskoplysning.dk , tlf. 27 12 09 39 Kirsten S. Knudsen, ksk@danskoplysning.dk , tlf. 25 58 12 25 Martin T. Hansen, mh@danskoplysning.dk , tlf. 23 44 88 69 Digitale platforme til online-generalforsamlinger Der findes forskellige programmer, som kan anvendes til onlinemøder. For eksempel Zoom, Teams, Meet, Skype og Messenger. Flere af disse programmer har også indlagt funktion til online afstemninger. Særligt har Teams en god afstemningsfunktion med glimrende sikkerhed. Det er vores vurdering i DOF, at langt de fleste generalforsamlinger kan afholdes ordentligt og sikkert på denne måde. Der findes også andre platforme til afstemninger online. Vær opmærksom på, at de gratis platforme er ikke sikret imod snyd og anonymitet. Det gælder for eksempel Doodle, Survey Monkey og Google Analyse. Betalingsprogrammer til afstemningsformål har høj sikkerhed, men det er en dyr løsning. Det gælder for eksempel Mobillos og Assembly Voting.  Kurser i online generalforsamling i Teams DOF tilbyder kurser i Teams målrettet afholdelse af generalforsamling og vil blandt andet vise muligheder for skærmdeling og afstemning. Vi anbefaler, at du har en vis erfaring med onlinemøder, inden du bliver vært for en generalforsamling. Se her for aktuelle kurser  

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
9. februar 2021

Landsmøde og kontingent 2021

Coronaen får - også - indflydelse på årets landsmøde og kontingentopkrævning i DOF.  Landsmødet og generalforsamling, der var planlagt til maj, rykkes til lørdag den 11. september, hvor vi håber på at samle medlemsskolerne fysisk. Kontingentet til DOF beregnes almindeligvis på baggrund af afholdt undervisning det foregående år. Men da sidste år ikke tegner et reelt billede af skolernes normale aktivitet, fastholder vi kontingentet fra 2020. Det er den administrativt letteste løsning. DOF's sekretariatsleder, Henrik Christensen, har netop udsendt et brev til skolerne, hvor han uddyber ovenstående. Læs Henrik Christensens brev her (pdf)

Nyt i DOF
29. januar 2021

Corona: Se muligheder – ikke begrænsninger

Brug online værktøjer, lav kurser, lærermøder og brug tiden til at udvikle din aftenskole. Sådan lyder opfordringen fra flere af DOF’s medlemsskoler. Og DOF hjælper gerne til. Af Martin T Hansen, Kommunikationskonsulent Teaterskolen Dorothea har netop offentliggjort en lang række online kurser, der begynder i næste uge. Kofoeds Skoles Oplysningsforbund har allerede været i gang i et stykke tid med en blanding af online og fysiske aktiviteter. Alt sammen med hensyntagen til de gældende restriktioner og retningslinjer. ”Det er vigtigt, at vi bevarer vores fællesskaber,” mener Sofia Borregaard Christiansen, der er leder af Teaterskolen Dorothea i Kolding. Hun hentyder både til skolens elever, men også til underviserne: ”Mange føler sig alene og mister motivationen i denne tid. Derfor har vi afholdt kurser og lærermøder i og på Zoom, og det har givet en masse energi.” Bedre end fysiske møder Kofoeds Skoles Oplysningsforbund i København arrangerede først i januar en række Teams-kurser for alle skolens undervisere. Her mødtes de og lærte dels at bruge Teams og dels at undervise online. Og så fik de mulighed for at udveksle ideer og erfaringer. Flere gav udtryk for stor glæde ved at kunne ’mødes’ med kolleger. Og faktisk har skoleleder, Kirsten Kaas, opdaget, at der en række fordele ved at mødes online: ”Der deltager flere undervisere, end til de normale fysiske møder. Mange underviser jo kun få timer om ugen og er ikke på skolen hver dag. Men med online kurser kan de deltage fra lige der, hvor de er.” Og mødedisciplinen er også bedre: ”Teknikken betyder, at man ikke kan tale i munden på hinanden, men pænt må vente, til man får ordet.” Og så fortæller Kirsten Kaas også, at hendes undervisere tydeligvis føler en større samhørighed med skolen og hinanden, når de ses på de virtuelle møder. Giver nye muligheder Sofia Borregaard Christiansen fortæller, at hun forsøger at se nedlukningen som en mulighed – og ikke kun en begrænsning: ”I stedet for at vi læner os tilbage og venter på bedre tider, har vi valgt at tage fat på udvikling af skolen. Både undervisere og bestyrelse er med til at tænke i, hvordan vi kan udnytte tiden til at komme i gang med projekter, vi har talt om. Vi organiserer små arbejdsgrupper, der kigger på relevante fonde og netværk.” Begge skoleledere erkender, at det kan være svært for folk i starten at mødes digitalt. Men det bliver hurtigt bedre: ”Man skal lige vænne sig til formen, men det gør de fleste efter kort tid. Du må ikke give op, selvom første møde gik lidt sløvt,” opfordrer Sofia. ”Det bliver hurtigt bedre!” DOF arrangerer løbende kurser i online møder og undervisning. Kurserne afholdes online og tager udgangspunkt i det gratis program, Zoom, men mange af erfaringerne kan også bruges i andre programmer som Google Meet eller Teams. Og DOF arrangerer gerne kurser specielt for en enkelt medlemsskole. Kontakt Lis Schlotfeldt for at høre nærmere. Se aktuelle kurser her

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration