Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

30. september 2021

Spektrum: Aftenskolens bestyrelse

Bestyrelsen er meget central i aftenskolen, men hvad driver de frivillige, der lader sig vælge til bestyrelserne rundt omkring? Hvorfor vælger de at bruge deres tid på det? Hvad får de retur for deres tid? Kan din skole blive bedre til at levere det, de søger - og måske dermed blive bedre til at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer? Det kigger vi på i den nyeste udgave af Spektrum, hvor motivation er et nøgleord. Du kan også se billeder fra og læse om landsmødet, om aftenskolekoret Side by Side i Lydens By og om fremtidens aftenskole. Plus meget mere. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
22. september 2021

Ny lønsats per 1. oktober

Lønsatserne for aftenskoler bliver igen reguleret - denne gang gældende fra 1. oktober 2021. Det er tredje gang i år, satserne er ændret, men dog ikke helt så ekstraordinært, da vi i tidligere år har oplevet reguleringer 1. oktober. Du finder de nye satser her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

15. september 2021

Fra landsmødet

Lørdag den 11. september kunne omsider igen mødes til landsmøde. Under overskriften 'Forandring fryder' havde vi en begivenhedsrig dag med insperende oplæg, god debatter og godt selskab. På generalforsamlingen, der afholdes hvert andet år, blev Ingolf Christensen genvalgt som formand, der nu går ind i sit 23. år i hvervet. "Det er ikke – og vil aldrig være nogen selvfølge for mig – og jeg er både glad for den tillid, I har vist mig, og samtidig meget ydmyg over for de krav, der er forbundet med hvervet," skriver Ingolf i det kommende Spektrum. På årsmødet hyldede vi også en række personer med priser. Marianne Jelved og Bertel Haarder fik DOF's folkeoplysningspris for deres livslange virke for folkeoplysningeni Danmark - ikke mindst som ansvarlige ministre for området. Desuden blev Karin Lukowski udnævnt som æremedlem af DOF for sit lange virke i både apa, Aftenskolen Bevar mig vel, landsstyrelse og diverse udvalg. Eva Boxenbaum berettede om sin spændende forskning i ildsjæle og forandringer - og den efterfølgende debat gav både deltagerne og Eva en masse spændende viden og inspiration. Michael Brautsch indtog herefter scenen, og formåede i den grad at holde salen på tæerne med sin energi, humor og viden om glæde og trivsel både på jobbet og i livet i al almindelighed. Derudover var der masser af lejlighed til at erfaringsudveksle, videndele eller blot hygge sig med andre DOF'ere. Alt i alt en længe ventet og vellykket dag i Horsens. Se billeder fra dagen på DOF's Facebook-side 

14. september 2021

Jelved og Haarder modtager DOF's folkeoplysningspris

”Jeg vil langt hellere blive husket som oplysningsmand end som politiker!” Sådan sagde Bertel Haarder i en filmet takketale, da han og Marianne Jelved modtog DOF’s folkeoplysningspris på DOF’s årsmøde. Prisen uddeles til personer, der har ydet en særlig indsats for folkeoplysningen og det var derfor både oplagt og fuldt fortjent at Marianne Jelved og Bertel Haarder blev hædret for deres livslange virke for netop folkeoplysningen i Danmark – ikke mindst som ministre for området! Se hele Jelveds og Haarders takketale på DOF's Facebook-side

1. september 2021

Nu er det slut med Corona-restriktioner i aftenskolerne

Fra onsdag den 1. september 2021 ophæves de sektorspecifikke retningslinjer på kultur- og fritidsområdet. De bliver erstattet af sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger i samfundet om smitteforebyggende adfærd. Det betyder på helt almindeligt dansk, at der ikke længere er regler og lovgivning i forbindelse med Corona-pandemien, man skal følge i aftenskolen. Man kan nu igen gennemføre al undervisningen, som man plejer, dog med almindeligt hensyn til sine medmennesker. Fra fredag dem 10. september betragtes Covid-19 ikke længere som en samfundskritisk sygdom. Det er også slut med hjælpepakker til aftenskolerne Mandag den 30. august 2021 var sidste frist for indsendelse af ansøgninger til kompensation for nedlukningen i foråret. Afrapporteringen skal ske senest 30. november 2021. Der er ikke åbnet for afregning endnu. Læs mere på DOF's Coronasider

12. august 2021

Afstands- og arealkrav ophæves

Fra lørdag den 14. august ophæves afstands- og arealkrav. Tilbage er de 6 generelle råd fra Sundhedsstyrelsen, som gælder alle steder i samfundet, og som fortsat anbefales for at forhindre smittespredning.  De seks råd er: Bliv vaccineret Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer Hold afstand Luft og og skab gennemtræk Vask dine hænder tit eller brug håndsprit Gøre rent, særligt overflader som mange rører ved Læs mere her

Nyt i DOF
3. august 2021

Aktuelle Coronaretningslinjer

Pr. 1. august er forsamlingsloftet 500 både udendørs og indendørs. Arealkravet til lokaler er sat ned til 2 kvadratmeter pr. deltager uanset aktivitet. Dette gælder indtil 1. september hvorefter lovkravene ophæves. Der er fortsat en række anbefalinger, som bør overholdes, fordi der stadig skal være fokus på at mindske smittespredning i samfundet. Det er blandt andet anbefalingerne om at holde 1 meters afstand til andre, og gerne 2 meter ved aktiviteter, hvor der er kraftig udånding (f.eks. sang), om generel hygiejne og udluftning samt at man bliver hjemme hvis man er syg. Læs mere om de aktuelle retningslinjer og andet ang. Corona

Lov og ledelse
29. juni 2021

Oplysningsforbundenes Sommer- og genstartspulje

Ny pulje giver tilskud til aktiviteter, der skaber fælles oplevelser og aktiverer brugerne – altså aftenskoleaktiviteter. Dermed er puljen oplagt til at genstarte aftenskolernes aktiviteter efter nedlukningen. Der er afsat kr. 4.000.000, som skal fordeles gennem OF til aftenskoler, der er medlem af ét af de landsdækkende oplysningsforbund under OF (AOF, DOF, FOF, LOF, Fora). For skoler i DOF administreres puljen af Lars Refsing. Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre. Aktiviteterne skal gennemføres fra 28. juni 2021 til og med 24. oktober 2021. Puljen kan anvendes til materialer (maksimum 15 procent af bevillingen), og må ikke anvendes til almindelig drift (fx deltagerbetaling eller løn). Der kan i udgangspunktet søges op til 50.000 kr. pr. skole. Der er to ansøgningsrunder, og første har frist allerede den 7. juli, mens den anden er 16. august - begge dage kl. 12. Læs retningslinjerne her Hent ansøgningsskema her (pdf)

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
29. juni 2021

Kom til DOF's Landsmøde 2021

Under overskriften 'Forandring fryder' mødes vi lørdag den 11. september til en begivenhedsrig dag med inspiration, generalforsamling og godt selskab i dejlige rammer. I år mødes vi i Horsens, og til at fortælle om forandringer har vi inviteret to engagerede formidlere, nemlig Eva Boxenbaum og Michael Brautsch, som hver især vil fortælle os om forandringer ud fra deres forskellige perspektiver: Eva er professor og forsker i forandringer og de ildsjæle, der skaber dem. Og i selskab med Michael flytter vi fokus mere indad og ser på, hvad der skal til for at skabe et liv, der er i balance. Landsmødet begynder med generalforsamling, der afholdes i ulige år. Her skal vi høre om, hvordan det går i landsforbundet – og vi skal vælge landsformand (Bemærk, at fristen for forslag til generalforsamlingen samt forslag til formandsposten er 14. august.). I eftermiddagspausen kan du høre nærmere om DOF’s nye administrationsprogram, ASA, og om den nye version af DOF’s hjemmeside-tilbud, VuptiWeb. Og så kan du selvfølgelig møde en masse aftenskolekolleger fra andre DOF-skoler. Vel mødt til landsmøde 2021! Hent indbydelsen inkl. program (pdf) Hent tilmeldingsskema (pdf) Hent indkaldelse til generalforsamling (pdf)

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
14. juni 2021

Sommerferie 2021

DOF's landssekretariat holder sommerferie i uge 28 og 29 (12. - 25. juli). I ugerne inden og efter vil enkelte medarbejdere også være på ferie, men kontor og it-support er åbne. Ved akutte it-problemer såsom systemnedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på 31 31 41 61. Vi ønsker alle en dejlig sommer!

Nyt i DOF