Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

19. december 2014

Juleferie

Sekretariatet holder juleferie fra i dag den 19. december og vi er tilbage mandag den 5. januar. Akut support på DOFPro kan fås ved at maile til Dejan Fontana på df@danskoplysning.dk , men supporttelefonen holder også juleferie. Vi ønsker alle vores skoler, samarbejdspartnere og venner en rigtig glædelig jul og glæder os til at arbejde sammen i det nye år!

Nyt i DOF
10. december 2014

Netværk for Socialøkonomiske Læringsvirksomheder (SØLV)

Daghøjskoleforeningen inviterer til opstartsmøde for Netværk for Socialøkonomiske Læringsvirksomheder (SØLV) den 20. januar 2015 i Vejle. Tanken er at skabe et netværk for erfaringsudveksling og udvikling af socialøkonomiske virksomheder som ramme om læring. Mange folkeoplysende aktører lever i sig selv op til kriterierne for at blive registreret som socialøkonomiske virksomheder efter den nye registreringsordning, der gælder fra 1. januar 2015. Men tanken med netværket er, at det skal være for de daghøjskoler, aftenskoler mv., der har eller overvejer at udvikle en socialøkonomisk ”virksomhed i virksomheden”, som sælger andre varer og ydelser end alene kurser eller f.eks. beskæftigelsesindsatser. Som eks. Kaffé Fair i Aalborg. Vi vil også undersøge, om der er nogle socialøkonomiske produktions-/servicevirksomheder uden for folkeoplysningen, der savner en ramme for udviklingsarbejde og erfaringsudveksling på læringssiden.  Deltagerne vil blive opfordret til på forhånd at indsende nogle få linjer med stikord om deres forretningsidé og om muligt link til hjemmeside med henblik på eftermiddagens oplæg og sparring. Pris for deltagelse inkl. frokost mv.: 500 kr. Tilmelding til foreningen@daghojskoler.dk senest tirsdag den 6. januar. Her kan man også henvende sig med evt. spørgsmål. Program (10.15 til 16.00) Velkomst og kaffe med brød.  Introduktion til SØLV-netværksinitiativet/Randi Jensen Kaffé Fair’s rejse fra idé til forretning – en historie at lære af. Bjørn Salling, Daghøjskolen Fokus og Kaffé Fair i Aalborg Gensidig præsentation af deltagere og den socialøkonomiske virksomhed eller idé de repræsenterer. SWOT-analyse af et par cases og opsamling på indspil og spørgsmål til eftermiddagens oplægsholder. Frokost og evt. aftaler om bilaterale besøg og/eller samarbejder. SØLV – hvordan får man idé og forretning til at hænge sammen? Oplæg ved Ulrik Haumann, programdirektør for Det Sociale Vækstprogram og parring på deltagernes indsendte forretningsidé-skitser samt emner/spørgsmål fra formiddagens arbejde. Opsamling: Hvornår mødes netværket igen? Hvilke indspil udefra har vi brug for næste gang? Hvilken socialøkonomisk virksomhed mødes vi hos? Afslutning

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
9. december 2014

Spektrum: Om at søge indflydelse

Det tredje nummer af Spektrum er netop udkommet og har temaet: Søg indflydelse. Her kan du kan læse om, hvordan man arbejder som moderne lobbyist - også i en lille aftenskole. Det understreges bl.a. af Palle Hansen, der fortæller om sine gode erfaringer med et tæt samarbejde i Odder Kommune. Desuden skriver Henrik Christensen om, hvordan vi i landsorganisationen arbejder med lobbyisme for at sikre bedre rammer på landsplan. Herudover kan du læse et portræt af Gladsaxe Oplysnings Forbund, om aftenskolerne og den nye folkeskolereform, om handicappedes adgang til folkeoplysning, om nyt VuptiWeb og meget andet. Spektrum er sendt ud til alle skoleledere og bestyrelsesmedlemmer i DOF - samt til kommuner og samarbejdspartnere. Du finder en elektronisk udgave af Spektrum her.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
28. november 2014

National vision for folkeoplysningen

Kulturminister Marianne Jelved lancerer i dag en ny vision for folkeoplysningsområdet. En vision, der skal styrke de forpligtende fællesskaber. Du kan læse mere på Kulturministeriets hjemmeside.

Støtte og inspiration
19. november 2014

Ny, opgraderet VuptiWeb i luften

Ny version af DOF's hjemmesidesystem, VuptiWeb, indeholder en del forbedringer i administrationen samt nye funktioner og nyt design. Vi vil i løbet af november og december begynde at flytte eksisterende VuptiWeb hjemmesider over i den nye version. Processens varighed afhænger af de enkelte hjemmesiders struktur og datamængde. Vi tager dog en skole/hjemmeside ad gangen, konverterer, tester og publicerer. De enkelte skoler bliver naturligvis kontaktet forud for selve flytningen, idet det er vigtigt, at skolerne er forberedt - og ikke redigerer deres hjemmesider, mens flytningen er i gang. VuptiWeb-kurser Vi afholder kurser i den nye version af VuptiWeb følgende dage og byer (klik på kurserne for flere informationer og tilmelding): 22. januar 2015, kl. 10-16, Roskilde 11. februar 2015, kl. 15-21, Aalborg 26. februar 2015, kl. 10-16, Kolding   

Nyt i DOF
14. november 2014

Tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysning

Nu er det tid til at søge DOF's § 44, stk. 2 pulje. I henhold til folkeoplysningslovens § 44, stk. 2 yder ministeren til skud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. DOF har igen i år søgt en bevilling og har modtaget 52.714 kr. til udgifter, der vedrører indeværende år. Bevillingen kan bruges til nødvendig befordring, tolkebistand (tegnsprog) og handicapkompenserende midler som fx teleslyngeanlæg og lignende. Udgifterne skal naturligvis kunne dokumenteres med bilag. Hvis I har behov for tilskud til dette formål, kontakt Niels-Anton på nas@danskoplysning.dk eller 31 67 38 77 SENEST den 1. december 2014.

Handicap- og specialundervisning
29. oktober 2014

Konference: Folkeoplysning i forandring

Vifo og Idan indbyder til dobbeltkonferencen ’Folkeoplysning i forandring’ og ’Idrættens største udfordringer IV’ i Vejen Idrætscenter, den 24.-26. november. Konferencerne samler over 100 paneldeltagere og oplægsholdere til tre dages intenst topmøde for forvaltninger, institutioner, faciliteter, idrætsorganisationer, kommercielle aktører, foreninger, politikere, samvirker, aftenskoler og andre aktører med idrætten og den brede folkeoplysende sektor som arbejds- og interesseområde. Læs mere her på vifo.dk

Støtte og inspiration
20. oktober 2014

Debat: Folkeoplysning for personer med handicap

Onsdag den 29. oktober 2014 inviterer DOF til debat ud fra overskriften: Folkeoplysning for personer med handicap – muligheder og udfordringer Debatarrangementet er et samarbejde mellem SUKA, IOF, Dansk Oplysnings Forbund, LEV, Dansk Handicapforbund, Dansk Blinde Samfund, Gigtforeningen og SIND og finansieres bl.a. af midler til debatskabende aktiviteter. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til opstilling af stole samt bestilling af frokost. Ved tilmelding bedes du derfor vælge om du ønsker at deltage med eller uden frokost. Tid Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 10.00 til 12.30 Sted Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Høje Taastrup Paneldeltagere Følgende vil deltage i dagens paneldebatter: Maria Ventegodt Lisberg, Institut for menneskerettigheder Anne-Mette Winther Christiansen, Handicappolitisk ordfører for Venstre Marlene Borst Hansen, Kulturpolitisk ordfører for Det Radikale Venstre Rikke Lauritzen, formand for Folkeoplysningsudvalget i Københavns kommune samt næstformand i KL's Børne- og Kulturudvalg, hvor folkeoplysningen hører hjemme. Thorkild Olesen, formand for DH og landsformand for Dansk Blindesamfund Sytter Christensen, landsformand for LEV Susanne Olsen, landsformand for Dansk Handicapforbund Lene Witte, direktør i Gigtforeningen Jens Ibsen, medlem af SINDs hovedbestyrelse Henrik Christensen. Sekretariatsleder i DOF Kulturministeriet har givet tilsagn om at være til stede ved arrangementet. Moderator: Claus Hagen Petersen Tilmelding Tilmelding kan ske  her eller per telefon 70 20 60 20 og senest den 21. oktober 2014.

Handicap- og specialundervisning
26. september 2014

Del jeres musik – og vind en gæsteinstruktør!

Vi vil gerne være med til at vise omverdenen, hvad der sker rundt omkring i de mange kor, orkestre og musikhold i det hele taget, som folder sig ud i DOF’s medlemsskoler. Derfor er der nu mulighed for at få videoklip af disse aktiviteter på vores Facebookside. Det kræver blot, at I har jeres egen YouTube-kanal, og vi hjælper jer gerne med at oprette en kanal, se mere om det herunder. Videoerne kan være fra koncerter, en særlig prøve – eller hvor jeres kor eller orkester nu udfolder sig; under Spil Dansk Dagen i oktober, fra en af de kommende julekoncerter eller fra en prøve med en gæstedirigent – små glimt af, hvad I har gang i. Vind 10.000 kroner til gæsteinstruktør Blandt de indsendte klip udvælges løbende ét eller flere til offentliggørelse på DOF’s Facebookside, og fredag den 19. december samler vi alle indsendte bidrag og trækker lod om en inspirationsdag – eller flere – for koret/orkestret/holdet til en værdi af 10.000 kroner. I kan frit vælge, om I vil bruge præmien til én eller flere dage med gæsteinstruktør efter eget valg, for eksempel en dirigent eller en vokalcoach. Præmien skal bruges som honorarstøtte til den eller de medvirkende gæsteinstruktører, og I står selv for at forhandle med vedkommende. Honoraret afregnes direkte mellem vedkommende og DOF. Hvem kan være med – og hvordan gør vi? I skal være medlem af DOF, det vil sige, at medvirkende kor, orkestre eller musikhold i videoen skal være hold i en aftenskole under DOF. Aktiviteten skal være af en karakter, som beskrevet ovenfor eller tilsvarende, dvs. koncert eller prøve-aktivitet, og videoen bør ikke vare væsentlig længere end 3 minutter. Læg klippet på jeres egen YouTube-kanal og send link fra det ønskede klip til DOF’s musikkonsulent Pernille Marstrand på pm@danskoplysning.dk . Husk at skrive oplysninger om, hvem I er, og hvad der er på optagelsen. Husk altid at få de medvirkendes godkendelse af, at de bliver optaget, og at de er indforstået med, at klippet bliver offentliggjort! Få hjælp til at oprette jeres egen YouTube-kanal Det er ikke svært at oprette en YouTubekanal, og vi hjælper jer gerne i gang; kontakt DOF’s kommunikationskonsulent Martin T. Hansen på 65 48 32 34 eller mh@danskoplysning.dk . Følg os på DOF Facebook: www.facebook.com/danskoplysningsforbund

24. september 2014

Nyt Spektrum om DOF's serviceydelser

Det nye nummer af Spektrum er netop udkommet. Her kan du blandt andet læse, hvad DOF egentlig tilbyder medlemsskolerne - samt om Karen Jensen, Folkemødet, støtte til sårbare studerende og meget mere. Spektrum er sendt ud til alle skoleledere og bestyrelsesmedlemmer i DOF - samt til kommuner og samarbejdspartnere. Du finder en elektronisk udgave af Spektrum her.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration