Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

15. december 2021

Endelig jul ...

Landssekretariatet holder juleferie fra og med torsdag den 23. december, og vi er tilbage igen mandag den 3. januar. Bemærk dog, at it-supporten helt ekstraordinært også holder åbent tirsdag den 28. december og onsdag den 29. december, begge dage kl. 10.00 – 15.30. Alle henvendelser bedes ske via telefon (70 20 60 20 tryk 3) eller mail: support@danskoplysning.dk (ikke medarbejdernes direkte telefoner eller mails) Brug eventuelt også DOF’s supportside: support.danskoplysning.dk – der indeholder guides til mange områder. Ved akutte problemer eller nedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på  df@danskoplysning.dk  eller SMS/tlf. 31 31 41 61.  Vi ønsker alle en glædelig jul, et godt nytår - og vi glæder os til at se jer i et forhåbentlig mindre udfordrende 2022!

Nyt i DOF
6. december 2021

Spektrum: Strategi, robusthed og kontrakter

I det nye nummer af Spektrum kommer vi rundt om så forskellige emner som virksomhedsstrategi, robusthed og ansættelseskontrakter. Du kan finde hele bladet længere ned på siden, og her kan du læse: Det gode ansættelsesbevis - Hvad skal du skrive ind i kontrakten, og hvad skal du udelade. Danmarks bedste aftenskoler i Danmarks bedste oplysningsforbund - DOF har store – men realistiske ambitioner for de kommende tre år. Fra DOFPro til ASA - DOFPro lukker ned for almindelig brug fra 30. juni 2022. Lokalforeningspuljen - Puljen skabte igen i 2021 vigtig udvikling i en masse aftenskoler. Julespas - Nu kan du virkelig få sekretariatets medarbejdere op at hænge. Tag test og lav fest - Foreningsmennesket Torben Stenstrup om 'Den attraktive forening' Fra skole til fællesskaber - Portræt af Køge Musikaftenskole. Bevar dig selv - Klumme af robusthedseksperten Birgitte Dam Jensen. Derudover indeholder Spektrum Spørg DOF, Kort nyt og Kalender. Elektronisk udgave Spektrum sendes til skoleledere og bestyrelser i DOF's medlemsskoler samt til kommunerne og samarbejdspartnere, men du kan også læse finde det herunder i en bladrevenlig udgave. Du kan også finde samtlige numre af  Spektrum her på hjemmesiden .

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
6. december 2021

Afrapportering af hjælpepakken 2021

Der er nu åbnet for afrapporteringen af hjælpepakken fra perioden december 2020 til genåbningen 2021. Fristen for afrapportering er 31. januar 2022 kl. 17.00. Det er vigtigt at have godt styr på oplysningerne f.eks. de præcise datoer for nedlukningen i din kommune, på referenceperiode og kompensationsperiode og på at udfylde skemaer korrekt med tal og underskrifter. I DOF står vi til rådighed for både store og små spørgsmål, så kontakt os heller en gang for meget end for lidt.  Læs mere og find links

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
15. november 2021

VIGTIGT! Ny proces for overførsel af ferie

Alle arbejdsgivere har modtaget brev fra Feriepengeinfo vedr. ny proces for overførsel af ferie. I den forbindelse, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at ferie (optjent i perioden 1/9 2020 til 31/8 2021) op til 4 uger skal afholdes/hæves inden den 31. december 2021. Vedrørende timelønnede Alle, der har feriepenge til gode hos FerieKonto for nævnte periode, har modtaget brev fra Feriepengeinfo med oplysning om, hvor meget ferie der er til gode. Vi vil opfordre til, at alle skoler skriver ud til deres undervisere om dette. Nedenstående eksempel kan evt. bruges til en mail til underviserne: "Emne på mail: VIGTIG information om udbetaling af feriepenge Kære underviser I forbindelse med den ny ferielov, skal du være opmærksom på, at du risikerer at miste ferie/feriepenge, hvis ferien ikke er afholdt inden 31/12. Har du ferie/feriepenge til gode, har du i e-boks/borger.dk modtaget brev fra Feriepengeinfo. Det er vigtigt, at du læser brevet grundigt og er opmærksom på, hvornår ferien skal være afholdt. I brevet er der også information om, hvordan du bestiller dine feriepenge til udbetaling. Efter 31/12 vil der være dele af feriepengene, der er tabt. Venlig hilsen xxx" Vedrørende ansatte, der har ferie med løn Her gælder det også, at ferie optjent i perioden 1/9 2020 til 31/8 2021 som hovedregel skal afholdes inden 31/12 2021. 4 uger af den optjente ferie skal  afholdes inden 31/12 2021. I modsat fald vil ferien være tabt. Den 5. ferieuge kan efter skriftlig aftale med arbejdsgiveren overføres til næste ferieafholdelsesperiode. Hvis der ikke ligger en skriftlig aftale om overførsel senest den 31/12 2021, vil ferien blive udbetalt den 31. marts 2022.

Lov og ledelse
9. november 2021

Kursus: Syng med Parkinson

Unikt efteruddannelseskursus for erfarne korledere Nu udbyder DOF igen et kort, intensivt kursus for erfarne korledere i at tilrettelægge og gennemføre korundervisning for parkinsonramte og deres pårørende. På kurset vil deltagerne blive undervist i den seneste viden om de fysiske og psykiske betingelser for mennesker, der er ramt af denne diagnose, og arbejde med denne viden i den konkrete kor-sammenhæng. Forskning viser, at Parkinson-ramte mennesker og deres pårørende har utrolig stor gavn og glæde af at synge sammen - men det er vigtigt, at korlederen er bevidst om, hvad diagnosen har af konsekvenser og er i stand til at tilrettelægge sin undervisning efter dette. Så er der en dygtig korleder i jeres aftenskole eller i lokalområdet i øvrigt, så er det måske nu , i det kommende forår eller efter sommerferien, at din aftenskole skal sætte gang i et kor for netop denne gruppe mennesker? Det nye kor kan med fordel oprettes i samarbejde med den nærmeste lokalafdeling af Parkinsonforeningen. Send meget gerne en måske interesseret korleder videre til mere information med linket herunder - eller kontakt DOF’s musik- og kulturkonsulent Pernille Marstrand. Læs mere og tilmeld

Musik og kultur | Handicap- og specialundervisning | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
9. november 2021

Coronapas ved mere end 200 personer

På pressemødet mandag den 8. november varslede regeringen genindførelse af krav om coronapas. Fra og med fredag den 12. november skal der fremvises coronapas ved indendørs arrangementer, hvor der deltager over 200 personer. Ved udendørs arrangementer er grænsen 2.000 personer. Vi følger udviklingen og informerer, hvis der sker ændringer med betydning for aftenskolerne. Du kan læse mere om håndtering af Corona på DOF's Coronasider

Lov og ledelse
27. oktober 2021

DOFPro lukker den 30. juni 2022

Som forventet er det efterhånden blevet ressourcekrævende og ikke uden risiko at holde DOFPro kørende som velfungerende administrationsprogram. Nedlukningen af DOFPros UnderviserNet er et godt eksempel på dette. Da ASA samtidig er blevet en fuldgyldig og velfungerende erstatning, har vi besluttet at lukke for administration i DOFPro per 30. juni 2022. Det giver de resterende brugere af DOFPro lidt over et halvt år til at flytte over på ASA. Og udrulningen af ASA kører i god gænge, hvor kurser for nye brugere løbende udbydes. Der er stort set et ASA-kursus et sted i landet hver uge. Vores anbefaling er derfor, at du snarest muligt melder dig på et ASA-kursus eller kontakter DOF og får en snak om, hvordan du bedst muligt får flyttet fra DOFPro til ASA. Den rigtige rækkefølge Da der også er kommet en ny version af hjemmesidesystemet VuptiWeb, kan det muligvis forekomme uoverskueligt at få overblik over, hvor du skal begynde. Det nye VuptiWeb kan kun vise hold fra ASA – og derfor skal du starte med administration og holdoprettelse i ASA. Med ASA følger også et integreret økonomisystem. Du behøver dog ikke at bruge dette – og kan sagtens fortsætte med det program, din skole benytter i dag. Det vil også forenkle overgangen. Hvis du vil bruge det nye økonomisystem, tilbyder DOF naturligvis også et kursus i det. Du er altid velkommen til at spørge vores it-supporter, Cecilie Lunding Korsgaard til råds, hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer i gang. Data er tilgængelig efter 30. juni Din skoles data i DOFPro vil naturligvis stadig være tilgængelig efter den 30. juni, selvom du ikke længere kan administrere i DOFPro. Så din skole fortsat kan dokumentere i henhold gældende retningslinjer.

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
27. oktober 2021

Henvendelse til kommunerne: Tilskud 2021 og 2022

Det er meget vigtigt, at din kommune tilpasser rammerne for tilskuddet i år og til næste år til den situation, som de fleste af landets aftenskoler står i. Efter lange perioder med nedlukning, står mange aftenskoler med udfordringer – især, hvis kommunerne fastholder de normale rammer for tilskud og afregning. Derfor har DOF sammen med de fire andre, landsdækkende oplysningsforbund (i regi af OF – Oplysningsforbundenes Fællesråd) den 18. oktober sendt et brev til alle landets kommuner, hvor vi opfordrer til fleksibilitet – og giver konkrete anbefalinger. Følg selv op Vi håber på, at kommunerne forstår behovet og handler derefter, men vi ved af erfaring, at det ofte hjælper med henvendelser fra flere kanter – ikke mindst fra lokale aktører. Derfor anbefaler vi hermed også, at du og din skole følger op – enten alene eller i samarbejde med andre aftenskoler (fx i et samråd) og kontakter kommunen med lignende anbefalinger. Anbefalingerne OF’s anbefalinger er delt op, så de omhandler henholdsvis 2021 og 2022: Tilskud for aftenskoler i 2021 Giv aftenskolerne mulighed for at beholde det bevilgede tilskud for 2021, dette uanset planlagt eller afviklet aktivitet i første halvår. Giv aftenskolerne mulighed for at anvende tilskuddet på mindre hold (FOL § 8a). Vær fleksibel i forhold til anvisning af faciliteter. Tilskud til aftenskoler i 2022 Aftenskolernes ansøgninger sammenholdes med aktivitetsniveauet i 2019. Der foretages en reel vurdering af de enkelte begrundede ansøgninger. Overvej at foretage en opfølgning på de bevilgede tilskud for 2022 efter første halvår med henblik en mulig omfordeling. Få hjælp Vi er overbeviste om, at kommunerne ligesom tidligere under Corona-krisen er opmærksomme på aftenskolernes udfordringer, men at det kræver, de kender til de konkrete udfordringer og mulige løsninger. Ved fælles hjælp kan vi bidrage til at sikre mest mulig aftenskoleaktivitet til borgerne i alle egne af landet. DOF stiller sig til rådighed, hvis du har behov for rådgivning eller hjælp til kontakten med din kommune. Se brevet til kommunerne her (pdf)

Lov og ledelse | Støtte og inspiration
8. oktober 2021

Kom ind i (valg)kampen!

Den 16. november er der kommunalvalg, og det er vigtigt for folkeoplysningen i din kommune! Aftenskolerne er dybt afhængige af kommunerne – og de politikere der udstikker rammerne. Derfor er det meget vigtigt, at politikerne forstår værdien af det arbejde, aftenskolerne udfører. Kommunalvalget er en oplagt mulighed for at skaffe bedre rammer (fx lokaler og støtte), flere deltagere eller spændende partnerskaber. Coronaen viste med al tydelighed, at fællesskaber er vigtige for os alle, og heldigvis førte det til øget fokus på vores område. Lad ikke denne opmærksomhed forsvinde igen, men sørg for, at rammerne til god folkeoplysning er noget, der prioriteres i den fremtidige kommunalbestyrelse. Mulige mærkesager Det afhænger helt af din kommune og din aftenskoles interesser, hvilke emner der kan være relevante at bringe i spil, men her er nogle bud: Størrelsen på aftenskoletilskuddet Lokaletilskud Partnerskaber med kommunen Den lokale folkeoplysningspolitik Syv værktøjer Dansk Folkeoplysnings Samråd har samlet en masse gode råd og ideer på www.dfs.dk – herunder syv værktøjer, som du kan bruge for at sætte folkeoplysningen på dagsordenen: Værktøj #1 – Brug de lokale samråd Samrådene er i de fleste kommuner allerede etableret og en del af det politiske system, og derfor har de ofte en direkte adgang til politikerne. Hertil kommer, at det giver stor gennemslagskraft, når I gør noget i fællesskab frem for hver for sig. Værktøj #2 – Inviter til debat Aftenskolen er en oplagt ramme for debatarrangementer – og 10-procentspuljen er skræddersyet til det. Når I inviterer, kan I være med til at sætte rammen og styre snakken ind på mærkesager. Måske i samarbejde med andre aftenskoler eller foreninger? Værktøj #3 – Inviter på besøg Udnyt, at politikere på valg gerne vil ud og møde vælgerne. Inviter dem på besøg i jeres skole og fortæl dem om jeres mærkesager – og især gerne løsningsforslag. Værktøj #4 – Brug pressen Brug lokalpressen til at skabe synlighed. Både omkring jeres debatarrangementer, synspunkter osv. Værktøj #5 – Grib knoglen Vær ikke bange for at kontakte politikerne direkte. Fortæl om jeres udfordringer – og meget gerne også løsningsforslag. Værktøj #6 – Indgå partnerskaber Partnerskaber er en rigtig god vej til øget synlighed. Og samtidig kan partnerskaber bane vej til nye målgrupper, rammer eller måder at løse opgaver på. Måske er der nogle kommunale opgaver, som lige præcis din skole kan hjælpe med at løfte? Værktøj #7 – Etabler samarbejder Arbejd sammen med andre lokale aktører, der har samme mærkesager som jer. Det kan både være foreninger eller virksomheder. Det kan give øget synlighed – og måske endda nye udviklingsmuligheder. Du kan læse mere og finde inspiration på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside. Hjælp eller sparring Hvis du har spørgsmål, ønsker noget uddybet eller blot har behov for lidt konkret sparring, så er du velkommen til at kontakte Martin Hansen eller Henrik Christensen. Martin Hansen: mh@danskoplysning.dk – mobil 23 44 88 69 Henrik Christensen: hc@danskoplysning.dk – mobil 20 78 78 88  

Støtte og inspiration
4. oktober 2021

Tilskud til handicapbetingede udgifter i 2021

DOF har netop fået bevilget en ramme på ca. 44.000 kr. i henhold til folkeoplysningslovens § 44, stk. 2, til brug i 2021. Midlerne kan bruges til delvis dækning af handicapbetingede udgifter som: Befordring til og fra undervisning. Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler. Tolkebistand til hørehæmmede. Tilskud til hjælperudgifter. Hvis jeres aftenskole har haft den type udgifter og ikke har fået udgiften dækket via andet offentligt tilskud, kan I sende en ansøgning til DOF med følgende oplysninger: Hvilken form for handicapbetinget udgift har I haft? Hvori bestod deltagernes handicap? Hvad har den samlede udgift været? Hvad har deltagerne selv dækket af denne udgift? Hvor mange deltagere drejer det sig om? Hvor meget søger I om? Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at ringe på 25581225. Ansøgningen sendes til Kirsten Strandbygaard Knudsen på ksk@danskoplysning.dk senest fredag den 3. december 2021.

Handicap- og specialundervisning | Støtte og inspiration