Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

12. maj 2021

Håndtering af Coronapas

Når undervisningen genåbnes indendørs, er aftenskolen forpligtet til at tjekke deltagernes Coronapas, foruden de øvrige restriktioner. Det skal tjekkes ved hver kursusgang. Man må ikke registrere på lister eller andet, om deltagerne er vaccinerede eller immune. Alle deltagere skal have både Coronapas og ID med til undervisningen og skal kunne fremvise dette ved en eventuel kontrol fra myndighederne. Hvis deltagerne ikke kan fremvise både gyldigt Coronapas og ID, eller hvis aftenskolen ikke har skiltet med, at man tjekker Coronapas, så kan aftenskolen få en bøde. Derfor opfordrer DOF til, at alle gør det til en rutine altid at tjekke Coronapas. DOF anbefaler også, at deltagere, som er fritaget for test, skal henvende sig til skolelederen før kursusstart, så det er skoleleder, der afgør, om deltageren kan være med i undervisningen eller ej. Bemærk, at fritagelse beror på tillid og troværdighed, og at en deltager hverken kan eller skal fremvise dokumentation. Der florerer både rygter og dokumenter på dette område, som er falske. En skoleleder kan til enhver tid afvise en deltager uden gyldig Coronapas. Omvendt bør man overveje at give mennesker, som ikke kan testes, mulighed for fortsat at deltage i undervisningen. Se mere på hjemmesiden om håndtering af Coronapas . DOF har desuden udarbejdet et forslag til kommunikation både til deltagere og undervisere.

Lov og ledelse
6. maj 2021

Åbning af bevægelsesfag

Kulturministeriet har netop bekræftet, at bevægelsesfag i aftenskolen er omfattet af genåbningen den 6. maj. Dette er i fuld tråd med den forrige genåbning af bevægelsesfag for 70+, der også omfattede aftenskolerne. Fra dags dato gælder det alle aldersgrupper. Bemærk, at der er justerede retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv mv. Vær opmærksom på afstandskrav – samt at der er krav til Coronapas og skiltning (fx brug af Sundhedsstyrelsens plakater). Vi arbejder fortsat på af afklare, om flere aktiviteter kan genåbnes tidligere end 21. maj. Læs mere om retningslinjer, Coronapas mm. samt find Sundhedsstyrelsens plakat her

Lov og ledelse | Sundhed og bevægelse
4. maj 2021

Usikkerhed om genåbning til aftenskolerne

Aftenskolen nævnes desværre ikke eksplicit i den politiske aftale om genåbning, som Folketingets partier indgik natten til tirsdag. ”Vi arbejdede ellers for, at vi kunne få aftenskolerne med i denne omgang, da mange lignende tilbud genåbnes 6. maj,” fortæller en ærgerlig Henrik Christensen, sekretariatsleder i DOF. Henrik hentyder til, at der åbnes for bl.a. konferencer, nogle typer indendørs idræt og fitnesscentre. Kan visse aktiviteter åbne? Af samme grund forsøger DOF fortsat at få afklaret, om aftenskolernes bevægelseshold for personer mellem 18 og 70 år kan genåbne, ligesom det ved genåbningen den 21. april var tilfældet med bevægelsesholdene for personer over 70 år. Vi undersøger også, om bl.a. foredrag og undervisning, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende, kan afvikles fra den 6. maj med et deltagerantal på i princippet helt op til 1.000 deltagere. Indtil vi får afklaret disse ting, er det stadig først 21. maj, aftenskolerne kan genåbne. Og selv om de præcise retningslinjer endnu ikke er meldt ud, er det meget sandsynligt, at deltagelse vil kræve fremvisning af Coronapas. Så det anbefales, at aftenskoler, der vil starte aktiviteter den 21. maj overvejer, hvordan de vil håndtere Coronapas. Forsamlingsforbud Bemærk i øvrigt, at det generelle forsamlingsforbud pr 6. maj hæves til 25 personer indendørs og 75 personer udendørs. Det har indflydelse på de allerede genåbnede bevægelsesfag for deltagere over 70 år. DOF følger udmeldingerne nøje og informerer via hjemmeside og nyhedsbrev så snart, vi hører nyt. Vi har også arrangeret online møder om genåbning og Coronapas, hvor du kan få afklaret spørgsmål og vende ideer. Læs mere om Corona med mere Find aktuelle møder

Lov og ledelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
29. april 2021

Nye lønsatser for 2021

Lønsatserne for aftenskoler er vanen tro ændret pr. 1. april. Det er anden gang i år, der er sket en regulering, da der var en ekstraordinær regulering 1. februar. De nye satser træder som sagt i kraft 1. april, og skal derfor første gang benyttes ift. lønnen, der udbetales 1. maj. De nye satser er opdateret i  Aftenskolehåndbogen  - og vil blive opdateret i ASA og DOFPro, så de er klar til brug ved næste lønkørsel. Du finder de nye satser her: Satser - løn og ATP Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Lov og ledelse
27. april 2021

DOF Forum om genåbning og Coronapas

I forbindelse med den forestående genåbning af aftenskolerne i maj, kan der være tvivl og bekymringer blandt andet om håndteringen af Coronapas i aftenskolen. Derfor inviterer vi alle DOF-skoler til DOF Forum om genåbning og håndtering af Coronapas. På møderne er der åbent for at bringe jeres spørgsmål op om genåbning helt generelt, og vi orienterer om de krav og anbefalinger der pt. er i spil omkring brugen af Coronapas. Se alle møder her

Lov og ledelse | Handicap- og specialundervisning | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
22. april 2021

Genåbning for børn, unge og 70+

Genåbning pr. 21. april 2021 for 70 år+ på bevægelseshold Det er nu endelig blevet bekræftet fra Kulturministeriet, at aftenskolernes bevægelseshold må åbne indendørs pr. 21. april for alle deltagere, der er fyldt 70 år. Forsamlingsloftet på disse hold er 10 personer, og deltagerne skal fremvises et Coronapas. Holdets underviser og eventuelle andre nødvendige lønnede medarbejder er hverken omfattet af alders- og antalsbegrænsning eller af kravet om at skulle fremvise Coronapas. Vi anbefaler, at man som aftenskole selv laver aftaler med medarbejderne omkring testning på arbejdspladsen. Se også pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet   Håndtering af Coronapas For at få adgang skal deltagerne kunne forevise dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte. Læs mere her    Det er den person, som har rådighed over lokalet, som har pligt til at sikre, at kravet om Coronapas er overholdt, dvs. aftenskolen som den juridiske enhed. For at kunne overholde dette i praksis skal der være en person (eksempelvis underviseren), som på aftenskolens vegne kontrollerer deltagernes Coronapas forud for hver mødegang, og der skal være opstillet informationsmateriale om kravet om at fremvise Coronapas. Hvis der lukkes personer ind, der ikke kan fremvise et Coronapas, eller hvis der ikke er opstillet informationsmateriale om kravet om Coronapas, vil man kunne få en bøde. Aftenskolen kan derfor bortvise personer, der ikke kan eller vil fremvise et Coronapas. Hvis en deltager ikke forlader det pågældende lokale efter at være blevet bortvist, kan vedkommende straffes med bøde. Er du i tvivl om håndteringen af Coronapas, så kontakt os i DOF. Genåbning pr. 21. april 2021 for børn og unge Organiserede foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år må genåbne indendørs med et forsamlingsloft på 25 ekskl. lønnede medarbejdere/undervisere. Det gælder dog ikke sang/kor. Voksne må deltage i det omfang, det er nødvendigt for aktivitetens gennemførelse. Dvs. at hold for børn og voksne sammen, hvor børnene er målgruppen, må åbne. Hold, hvor voksne er målgruppen (f.eks. efterfødsel) og familiehold, må ikke åbne. Bevægelsesfag i aftenskolen for deltagere over 70 år må genåbne indendørs med et forsamlingsloft på 10 ekskl. lønnede medarbejdere/undervisere. Alle deltagere skal desuden fremvise coronapas.   Daghøjskoler jf. kapitel 12a i Folkeoplysningsloven må åbne på samme vilkår som det øvrige uddannelsesområde. Afstandskravet er som udgangspunkt 1 meter, dog så vidt det er muligt 2 meter ved bevægelse og aktiviteter med kraftig udånding. Det udendørs forsamlingsloft er generelt på 50 personer (indendørs 10 personer, dog kun for genåbnede aktiviteter). Vi anbefaler, I læser de opdaterede retningslinjer for indendørs aktiviteter, da de forventes at blive gældende, når aftenskolernes øvrige aktiviteter må åbne. Se mere her

Lov og ledelse
6. april 2021

Udvidet it-support

DOF’s it-support er blevet opgraderet, og fra på mandag den 12. april udvides den til at være tilgængelig i hele vores normale kontortid. Det betyder, at du fra da af kan få hjælp via telefon i væsentligt større tidsrum end hidtil. Det gælder for support til ASA og VuptiWeb. DOFPro supporten vil fortsat kun ske via mail til support@danskoplysning.dk . Fra på mandag kontaktes it-support på 70 20 60 20 - tryk 3. Åbningstiderne er: Mandag: 10-15.30 Tirsdag: 13-15.30 Onsdag: 10-15.30 Torsdag: 10-15.30 Fredag: 10-12.00 Du kan også finde online support på DOF’s supporthjemmeside .

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
25. marts 2021

Nu kan du søge hjælpepakken

Omsider er der åbnet for ansøgning af hjælpepakken angående nedlukningen. Dog kun gældende perioden frem til 5. april 2021. Men vi forventer, at der snarest bliver udmeldt information omkring en yderligere forlængelse frem mod 20. maj. Derfor anbefaler DOF, at du venter med at ansøge, da der stadig kan komme ændringer - og at det naturligvis er nemmere at søge om hele perioden på een gang. Forudsat din skole ikke har likviditetsproblemer. Læs mere og find ansøgningsskema her Hurtigere genåbning DOF og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) arbejder på at fremrykke genåbningen af aftenskolerne, der desværre synes at være kommet bag i køen. På DFS' hjemmeside kan du læse mere om dette .

Lov og ledelse
25. marts 2021

Påskeferie 2021

DOF's landssekretariat har åbent i de tre dage op til påskedagene (mandag den 29. marts til onsdag den 31. marts) - men med begrænset bemanding. IT-supporten holder dog ferie fra fredag den 26. marts og påsken med, men ved akutte tilfælde såsom systemnedbrud kan Dejan Fontana kontaktes på 31 31 41 61. Vi ønsker alle en dejlig påske!

Nyt i DOF
23. marts 2021

Aftenskolerne genåbner 21. maj

I rammeaftalen fra den 22. marts er det besluttet, at aftenskoler og daghøjskoler kan åbne for undervisning og andre aktiviteter indendørs pr. 21. maj 2021.  Når der genåbnes, vil det forventeligt være med en række restriktioner, bl.a. at man har et coronapas. Coronapas udstedes til mennesker, der er færdigvaccinerede, har overstået infektion eller er testet negativ inden for 72 timer. Der arbejdes på de tekniske løsninger omkring coronapasset, og du kan læse mere i  Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark  på Statsministeriets hjemmeside. Hjælpepakkerne bliver tilsvarende forlænget. Læs mere på DOF's Corona-hjemmeside

Lov og ledelse