Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

16. april 2015

Nye lønsatser

Den årlige regulering af lønsatser for aftenskolerne har fundet sted. Pr 1. april er timelønnen for undervisere kr 165,89 (kr 265,42 pr lektion) og for ledere kr 192,06. Find alle satserne i Lederhåndbogen. [Red. Lederhåndbogen er blevet afløst af Aftenskolehåndbogen - og her opdateres lønsatserne løbende på denne side:  Satser - løn og ATP ]

Lov og ledelse
27. marts 2015

Landsmøde 2015

I disse dage lander indbydelsen til Landsmøde 2015 i medlemsskolernes postkasser. Under temaet 'Fortid, nutid & fremtid' skal vi dvæle ved den fortid, der har rundet os. Vi skal orientere os i den nutid, vi lever i. Og vi skal skue ud i fremtiden og forberede os på det, der kommer. Årets landsmøde i DOF tager deltagerne en tur igennem tiden. Vi fejrer Carl Nielsen og Grundloven, som begge fylder henholdsvis 150 og 100 år i 2015. Vi skal høre om ”det demente samfund”, der glemmer historien i nutidens jagt på effektivitet og konkurrenceevne. Vi får også både taget temperaturen på nutidens aftenskoles bidrag til demokratiet og pulsen på bestyrelsen, ligesom vi bliver belært om et af tidens nye begreber. Og fremtidens undervisning bliver både udfordret af nye værktøjer og spændende måder at genbruge affald på. Vi kommer vidt omkring fra overordnede begreber til meget lavpraktiske ideer og metoder. Dertil kommer DOF’s generalforsamling, hvor vi skal have en status på de foregående to år og et blik ind i fremtiden – samt vælge formand. Og det hele sker i godt og inspirerende selskab i flotte rammer. Vel mødt til Landsmøde 2015! Klik her for indbydelsen inkl. program her (pdf) Klik her for elektronisk tilmeldingsskema (pdf)

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
24. marts 2015

Spektrum: Om aftenskolen i kommunen

Spektrum nummer 4 er netop udkommet og har temaet: Aftenskolen i kommunen. Artiklerne handler om kommunernes nedskæringer, om visionen for folkeoplysningen i et lokalt perspektiv, om lokale fodfejl i kommuner og aftenskoler, om etik og om at tage kampen op mod forringelser. Herudover kan vi været på besøg hos DOF Paarup Aftenskole, bringer nyt om landsmøde 2015, fortæller om en ny DR-serie om håndværk og meget andet. Spektrum er sendt ud til alle skoleledere og bestyrelsesmedlemmer i DOF - samt til kommuner og samarbejdspartnere. Du finder en elektronisk udgave af Spektrum her.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
19. marts 2015

Deltag i 'Folkeoplysning for flygtninge'

Hvis din skole laver eller planlægger at lave aktiviteter, der er målrettet flygtninge eller asylansøgere, omhandler flygtninge eller asylansøgere eller involverer disse, så vil vi meget gerne vide om det. Det kan være foredrag, kurser, møder eller andre typer af arrangementer, der er målrettet eller involverer flygtninge eller asylansøgere eller det kan være foredrag og debat og lignende om/med flygtninge. Eller …? Hvorfor vil vi vide det? DOF er med i et initiativ, ”Folkeoplysning for flygtninge”, som DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd) har sat i søen. Ideen er at skabe en bevægelse, der arbejder for at give flygtninge en god velkomst og et godt ophold i Danmark, uanset om de bliver her i kortere eller længere tid. Målet med initiativet er at formidle de mange gode aktiviteter, som folkeoplysningen laver og kan lave; aktiviteter, der involverer os som mennesker og gør os klogere på, hvordan vi lokalt kan gøre noget for udfordringen at tage imod flygtninge på en god måde. Ud over Dansk Oplysnings Forbund deltager samtlige af de landsdækkende oplysningsforbund, Folkehøjskolerne, Efterskoleforeningen og en masse andre medlemmer af DFS i initiativet. Så, fortæl os, hvis du har planer om noget i denne boldgade – eller hvis du allerede er i gang! Alle aktiviteter indsamles med det formål at videreformidle dem via DFS’ hjemmeside. Hvordan? Vil du høre mere om projektet eller have sparring om, hvordan du kommer i gang, så er du meget velkommen til at kontakte Line Høgh. Du kan læse mere om ”Folkeoplysning for flygtninge” her på DFS' hjemmeside .

Støtte og inspiration
19. marts 2015

Folkeoplysningens Grundkursus

Deltagere søges til gratis uddannelse i Folkeoplysningens Grundkursus. DOF søger engagerede og garvede undervisere, der har lyst til at deltage i et pilotprojekt, om at udbrede kendskabet til voksenpædagogik og underviseres rolle i folkeoplysningen. Formålet med pilotprojektet er at få uddannet første hold grundkursusinstruktører og samtidig få testet og kvalificeret det undervisningsmateriale, som skal ligge til grund for det endelig kursus. Kurset skal give undervisere kompetencer og bevidsthed om at være en del af folkeoplysningen, samt at give lærere uden pædagogisk baggrund en introduktion til voksenpædagogik. Certifikat Som deltager i pilotprojektet får din aftenskole gratis uddannet en instruktør i Folkeoplysningens Grundkursus. En uddannelse som efterfølgende kommer til at koste penge. Det forventes, at pilotdeltagerne medvirker i de planlagte kursusgange og gennemfører et kursus lokalt for kollegaer/eller andre.  Efter gennemført forløb vil alle deltagere blive certificerede undervisere i Folkeoplysningens Grundkursus og kan tilbyde undervisningsforløbet til andre. Folkeoplysningens Grundkursus er et helt nyt tilbud, som udvikles af Dansk Folkeoplysnings Samråd, paraplyorganisation for Folkeoplysningen i Danmark. Du kan læse mere om baggrund og praktiske informationer i nedenstående brev (til download nederst på siden). Du må meget gerne sende brevet til dine undervisere. Kun tre pladser Alle interesserede kan tilmelde sig direkte til DOF på lis@danskopysning.dk senest den 17. april. Da DOF kun råder over 3 pladser på kurset, må vi forbeholde os ret til at udvælge pilotdeltagerne blandt de, som tilmelder sig. Senest d. 30. april vil alle tilmeldte få svar på, om man er optaget på kurset. For yderlige information og spørgsmål kontakt foreningskonsulent Anne Refsgaard eller Lis Schlotfeldt. Brev til interesserede - til uddeling til skolens undervisere (pdf)

Støtte og inspiration
18. marts 2015

Frister for udbetalinger

DOF ændrer i reglerne for lønkørsel, så de fremover køres samlet for alle skoler. Det betyder desværre, at vi ikke længere løbende kan udbetale beløb som hidtil, men at evt. rettelser, ekstra lønkørsler osv. kommer med i den efterfølgende samlede kørsel. Hidtil har det været gratis for os at overføre penge i forbindelse med vores lønkørsel. Men Nets (OverførselsService) har indført et gebyr på 50,- kroner pr. leverance (lønkørsel), der indsendes via OverførselsService. Da vi normalt har haft 2-300 overførsler hver måned, bliver det en ganske stor udgift til gebyrer. Derfor vil vi fremover samle lønkørslerne for flere skoler, så vi kan nøjes med at betale gebyret så få gange som muligt. Således vil der ikke blive lavet reguleringer eller ekstra lønkørsler uden for den normale frist, hvilket betyder følgende: • Eventuelle rettelser vil blive medtaget ved efterfølgende lønkørsel, hvis rettelsen betyder, at der skal overføres penge enten til lønmodtageren eller til SKAT. • Ekstra lønkørsler vil blive medtaget ved kommende lønkørsel Husk dog! Skolen har altid mulighed for at udbetale et aconto-beløb til lønmodtageren. At vi samler lønkørslerne for flere skoler har reelt ingen betydning for skolerne, da alt vil foregå som hidtil. Men hvis lønnen bliver indberettet for sent, vil den først blive medtaget ved kommende lønkørsler, og dermed må lønmodtagerne vente på deres løn – eller skolen må selv udbetale et aconto-beløb. Ovenstående information er sendt ud i et brev til alle de skoler, DOF kører løn for.

Lov og ledelse
10. marts 2015

Bedste sundhedsundervisning

Er din skole, din forening eller dit oplysningsforbund god til at styrke sundhed gennem folkeoplysning og voksenundervisning, så er du måske kandidat til årets europæiske Grundtvig Award. Grundtvig Award 2015 Grundtvig Award 2015 uddeles af den europæiske organisation for folkeoplysning og voksenundervisning, EAEA. DFS’ formand Per Paludan Hansen er præsident for EAEA. EAEA efterlyser nu kandidater til prisen, som vil gå til projekter, der arbejder med sundhedsspørgsmål, hvad enten det gælder mental eller fysisk sundhed. Der vil blive lagt vægt på det innovative og den høje kvalitet. Som eksempler nævner EAEA: Nye partnerskaber og samarbejdspartnere Nye finansieringsformer Nye metoder til at tiltrække deltagere med handicaps Nye læringssteder Innovative læringsformer Læs mere på EAEA's hjemmeside (på engelsk)

Sundhed og bevægelse
6. marts 2015

Tilfredshedsundersøgelse 2015

Som et led i at forbedre og udvikle vores medlemsservice har vi udsendt et spørgeskema til alle DOF's skoleledere. Her spørger vi ind til hvordan DOF's forskellige medlemsydelser opleves. Hvis du er skoleleder, og endnu ikke har modtaget en mail med link til undersøgelsen, kan du få et tilsendt ved henvendelse til Lis Schlotfeldt på mail: lis@danskoplysning.dk Bemærk, at fristen for indsendelse er 16. marts.

Nyt i DOF
26. februar 2015

Nyt nyhedsbrev til undervisere

DOF lancerer et nyt nyhedsbrev - DOF UnderviserNyt - målrettet alle medlemsskolernes undervisere. I DOF UnderviserNyt vil vi give underviserne fagligt spændende nyheder og tilbud om inspirerende kurser, de kan komme på til meget fordelagtige priser. Målet er at give underviserne inspiration til deres undervisning - og ny viden på aftenskoleområdet. DOF UnderviserNyt vil erstatte vores tidligere udsendte nyhedsbreve til undervisere. Alle der hidtil har modtaget MusikNyt og KursusNyt vil automatisk fremover modtage det nye nyhedsbrev. Spred budskabet Vi opfordrer alle medlemsskoler til at fortælle jeres undervisere om DOF UnderviserNyt - og få dem til at tilmelde sig via vores hjemmeside for undervisere: www.danskoplysning.dk/DOF-underviser . Det er naturligvis også helt oplagt, at du selv som skoleleder eller bestyrelsesmedlem tilmelder dig nyhedsbrevet, så du er informeret om, hvad dine undervisere modtager. Du kan evt. sende følgende besked ud til dine undervisere: Tekst til underviserne til fri afbenyttelse eller inspiration: Tilmeld dig DOF UnderviserNyt Vores landsorganisation, Dansk Oplysnings Forbund, har lavet et nyt tilbud til alle undervisere i medlemsskolerne. DOF UnderviserNyt er et nyhedsbrev, der er målrettet aftenskoleundervisere. I DOF UnderviserNyt vil du få fagligt spændende nyheder og tilbud om inspirerende kurser, du kan komme på til meget fordelagtige priser. Hvis du allerede modtager DOF’s nyhedsbreve MusikNyt og KursusNyt, får du automatisk DOF UnderviserNyt fremover. Vi håber, du vil blive glad for DOF UnderviserNyt – og vi hører som altid meget gerne fra dig, hvis du har spørgsmål, kritik og gode ideer til os. Og så kan du naturligvis altid afmelde dig, hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet. Klik her for at tilmelde dig DOF UnderviserNyt .

Lov og ledelse | Musik og kultur | Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse | Nyt i DOF | Støtte og inspiration
26. februar 2015

Aftenskolernes Pris 2015

Aftenskolernes Pris 2014 var så stor en succes, at den gentages i 2015. Igen danner Hermans i Tivoli Friheden i Aarhus den flotte ramme, og datoen for prisfesten er fredag den 14. august 2015 kl. 11 til 15. Ligesom sidste år er DOF medarrangør. Ingen prisfest uden priser. Derfor skal der selvfølgelig indstilles en masse aftenskoler og folkeoplysere. De nærmere detaljer omkring indstilling til priserne er lige på trapperne, så hold øje med nyt fra Aftenskolernes Pris, der har fået sin egen hjemmeside: www.aftenskolernespris.dk . Du kan også følge Aftenskolernes Pris på Facebook: www.facebook.com/aftenskolernespris