Du er her: Nyheder » Nyhedsoversigt

Nyheder

29. oktober 2014

Konference: Folkeoplysning i forandring

Vifo og Idan indbyder til dobbeltkonferencen ’Folkeoplysning i forandring’ og ’Idrættens største udfordringer IV’ i Vejen Idrætscenter, den 24.-26. november. Konferencerne samler over 100 paneldeltagere og oplægsholdere til tre dages intenst topmøde for forvaltninger, institutioner, faciliteter, idrætsorganisationer, kommercielle aktører, foreninger, politikere, samvirker, aftenskoler og andre aktører med idrætten og den brede folkeoplysende sektor som arbejds- og interesseområde. Læs mere her på vifo.dk

Støtte og inspiration
20. oktober 2014

Debat: Folkeoplysning for personer med handicap

Onsdag den 29. oktober 2014 inviterer DOF til debat ud fra overskriften: Folkeoplysning for personer med handicap – muligheder og udfordringer Debatarrangementet er et samarbejde mellem SUKA, IOF, Dansk Oplysnings Forbund, LEV, Dansk Handicapforbund, Dansk Blinde Samfund, Gigtforeningen og SIND og finansieres bl.a. af midler til debatskabende aktiviteter. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til opstilling af stole samt bestilling af frokost. Ved tilmelding bedes du derfor vælge om du ønsker at deltage med eller uden frokost. Tid Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 10.00 til 12.30 Sted Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Høje Taastrup Paneldeltagere Følgende vil deltage i dagens paneldebatter: Maria Ventegodt Lisberg, Institut for menneskerettigheder Anne-Mette Winther Christiansen, Handicappolitisk ordfører for Venstre Marlene Borst Hansen, Kulturpolitisk ordfører for Det Radikale Venstre Rikke Lauritzen, formand for Folkeoplysningsudvalget i Københavns kommune samt næstformand i KL's Børne- og Kulturudvalg, hvor folkeoplysningen hører hjemme. Thorkild Olesen, formand for DH og landsformand for Dansk Blindesamfund Sytter Christensen, landsformand for LEV Susanne Olsen, landsformand for Dansk Handicapforbund Lene Witte, direktør i Gigtforeningen Jens Ibsen, medlem af SINDs hovedbestyrelse Henrik Christensen. Sekretariatsleder i DOF Kulturministeriet har givet tilsagn om at være til stede ved arrangementet. Moderator: Claus Hagen Petersen Tilmelding Tilmelding kan ske  her eller per telefon 70 20 60 20 og senest den 21. oktober 2014.

Handicap- og specialundervisning
26. september 2014

Del jeres musik – og vind en gæsteinstruktør!

Vi vil gerne være med til at vise omverdenen, hvad der sker rundt omkring i de mange kor, orkestre og musikhold i det hele taget, som folder sig ud i DOF’s medlemsskoler. Derfor er der nu mulighed for at få videoklip af disse aktiviteter på vores Facebookside. Det kræver blot, at I har jeres egen YouTube-kanal, og vi hjælper jer gerne med at oprette en kanal, se mere om det herunder. Videoerne kan være fra koncerter, en særlig prøve – eller hvor jeres kor eller orkester nu udfolder sig; under Spil Dansk Dagen i oktober, fra en af de kommende julekoncerter eller fra en prøve med en gæstedirigent – små glimt af, hvad I har gang i. Vind 10.000 kroner til gæsteinstruktør Blandt de indsendte klip udvælges løbende ét eller flere til offentliggørelse på DOF’s Facebookside, og fredag den 19. december samler vi alle indsendte bidrag og trækker lod om en inspirationsdag – eller flere – for koret/orkestret/holdet til en værdi af 10.000 kroner. I kan frit vælge, om I vil bruge præmien til én eller flere dage med gæsteinstruktør efter eget valg, for eksempel en dirigent eller en vokalcoach. Præmien skal bruges som honorarstøtte til den eller de medvirkende gæsteinstruktører, og I står selv for at forhandle med vedkommende. Honoraret afregnes direkte mellem vedkommende og DOF. Hvem kan være med – og hvordan gør vi? I skal være medlem af DOF, det vil sige, at medvirkende kor, orkestre eller musikhold i videoen skal være hold i en aftenskole under DOF. Aktiviteten skal være af en karakter, som beskrevet ovenfor eller tilsvarende, dvs. koncert eller prøve-aktivitet, og videoen bør ikke vare væsentlig længere end 3 minutter. Læg klippet på jeres egen YouTube-kanal og send link fra det ønskede klip til DOF’s musikkonsulent Pernille Marstrand på pm@danskoplysning.dk . Husk at skrive oplysninger om, hvem I er, og hvad der er på optagelsen. Husk altid at få de medvirkendes godkendelse af, at de bliver optaget, og at de er indforstået med, at klippet bliver offentliggjort! Få hjælp til at oprette jeres egen YouTube-kanal Det er ikke svært at oprette en YouTubekanal, og vi hjælper jer gerne i gang; kontakt DOF’s kommunikationskonsulent Martin T. Hansen på 65 48 32 34 eller mh@danskoplysning.dk . Følg os på DOF Facebook: www.facebook.com/danskoplysningsforbund

24. september 2014

Nyt Spektrum om DOF's serviceydelser

Det nye nummer af Spektrum er netop udkommet. Her kan du blandt andet læse, hvad DOF egentlig tilbyder medlemsskolerne - samt om Karen Jensen, Folkemødet, støtte til sårbare studerende og meget mere. Spektrum er sendt ud til alle skoleledere og bestyrelsesmedlemmer i DOF - samt til kommuner og samarbejdspartnere. Du finder en elektronisk udgave af Spektrum her.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
19. september 2014

Pædogogisk it-kørekort - et tilbud til undervisere

I DOF vil vi gerne inddrage innovative undervisningsmetoder i undervisningen. Derfor tilbyder vi et uddannelsesforløb, der gør undervisere i stand til at inddrage og udnytte digitale medier i deres undervisning. De enkelte kurser er en del af et forløb, hvor man kan lære de forskellige værktøjer at kende. Kurserne er korte introduktioner på mellem 2 og 3 timers varighed. Her introduceres værktøjerne og der arbejdes med de pædagogiske muligheder, værktøjerne kan tilføre undervisningen. Forløbet består af en obligatorisk basisdel (kursus 14227), der består af 4 moduler, og en valgfri overbygning, hvor du skal vælge mindst 2 ud af 4 moduler (kursus 15201, 15202 eller 15203). Når man har gennemgået de nødvendige 6 moduler får man udstedt kørekortet som bevis på at have de grundlæggende kompetencer inden for brug af digitale medier. Kørekortet er en videreudvikling af et sprogpædagogisk it-kørekort, som Studieskolen har udviklet og afprøvet siden 2011. DOF startede i samarbejde med Studieskolen undervisningen i it-kørekortet i september 2011 og har indtil videre kørt omkring 50 kurser med næsten 400 tilfredse deltagere. Basisdel (obligatorisk) Det pædagogiske IT-kørekort, modul 1 – 4 Overbygning (2 valgfrie) Det pædagogiske IT-kørekort, modul 5 Det pædagogiske IT-kørekort, modul 6 Det pædagogiske IT-kørekort, modul 7 og 8

Støtte og inspiration
19. september 2014

Vær med til at fejre Grundlovens 100 år

I 2015 kan Danmark fejre 100-året for grundloven af 1915. I den anledning har DOF har udarbejdet et idékatalog med forslag til aktiviteter og oplægsholdere, der kan være med til at fejre og formidle, at rammerne for det demokrati, vi kender i dag, blev lagt. I Grundloven fra 1849 udelukkes fem folkegrupper fra folkestyret: de såkaldte fem F’er: fruentimmere, folkehold, forbrydere, fjolser og fattige. Med Grundloven fra 1915 fik kvinder og tyende – altså også en stor gruppe mænd - ret til at stemme. Derfor betegnes 1915 også som året, hvor demokratiet reelt blev indført i Danmark.  Din skole kan være med til at markere jubilæet – og du kan tilmed søge tilskud hos både DOF og DFS til arrangementer i den anledning. Her er en række relevante links til inspiration og støtte: DOF's idékatalog  (pdf) DOF's grundlovspulje Folketingets grundlovspulje - bemærk frist 1. november 2014!  (eksternt link) Vi håber du bliver inspireret!

Støtte og inspiration
21. august 2014

Deltag i Gigtforeningens bassinkurser til medlemspris

DOF har indgået samarbejde med Gigtforeningen og kan tilbyde alle undervisere på DOF medlemsskoler at deltage i Gigtforeningens bassinkurser til deres sædvanlige medlemspris. Læs mere på vores nye side 'DOF Underviser' .

Handicap- og specialundervisning | Sundhed og bevægelse
20. august 2014

To priser til DOF

Hele to DOF-skoler kunne hjemføre en pris til den første uddeling af Aftenskolernes pris den 15. august. SUKA modtog Handicapprisen, og Studieskolen modtog Innovationsprisen. Begge flotte skulderklap til en fantastisk indsats for folkeoplysningen. Desværre blev det ikke til priser til Dalgas Skolen, DOF Lillebælt og Karen Jensen - der alle tre også var nomineret, og ville have været lige så fortjente vindere. Men der kommer sandsynligvis en chance mere, da uddelingen var en stor succes.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration
12. august 2014

Kurser om Fundraising og projekter

DOF lancerer hermed en lille tredelt mini-uddannelse for projektansøgere med Lisbet Lorentsen fra Tilskudsbasen som underviser. Del 1 har allerede samlet skoleledere i Roskilde og i Århus i foråret. Nu gentages denne del 1 i Kolding. Det er en god ide at have været med til denne, men man kan godt melde sig direkte på del to. Aldrig har der været så mange penge til projekter som i den kommende tid, fordi man har ønsket at genrejse det kriseramte Europa, og det er blevet nemmere at være ansøger end tidligere.  Fundraising via Tilskudsbasen Fredag 12. sept. 14-17 Kolding – gratis Fundraising – ideudvikling og den gode ansøgning Fredag 3. oktober 10-16 – Aarhus – Kr. 250 eller Lørdag 4. oktober 10-16 – DOF Roskilde – kr. 250 Fundraising – workshop om konkrete projekter Fredag 7. nov. 14-18 og lørdag 8. nov. 10-16 - kr. 350 Eventuelle spørgsmål kan rettes til Robin Kristiansen.

Støtte og inspiration
5. august 2014

Fem nomineringer til DOF

DOF er repræsenteret i hele fem nomineringer til uddelingen af Aftenskolernes pris. Prisen uddeles for første gang den 15. august i Aarhus. Alle har kunnet nominere, og en jury har nu udvalgt tre til hver af de i alt ni kategorier. Her er skoler eller personer fra DOF repræsenteret fem gange. Her kan du se alle de nominerede: Handicapprisen AOF Ringkøbing-Skjern SUKA FO-Aarhus Den debatskabende pris LOF-Roskilde AOF-Greve FO-Aarhus Partneskabsprisen FO-Aarhus Dalgas Skolen i Aarhus AOF-Østfyn Den internationale pris Odense Aftenskole DOF Lillebælt Oplysnings Forbund AOF-Nord Den innovative pris AOF Nord aftenskolen Fora 1748 Studieskolen Integrationsprisen AOF-Nord Netop København FO-Aarhus Aftenskolens ildsjæl Rut Jørgensen, Visborg Husflidsforening Karen jensen, Odsherred dag- og aftenskole Peter Lodberg, Teologi for lægfolk Årets aftenskole Verninge Husflid AOF Amager LOF Midtjylland Hertil kommer Årets aftenskolekommune, som Fritid & Samfund indstiller kandidaterne til. Kom til prisuddelingen DOF råder over 60 gratis billetter til uddelingen, der finder sted i Tivoli Friheden, Aarhus den 15. august fra 11.00 til 15.30. Kontakt Lars Refsing for at få en billet, der uddeles efter 'først til mølle'-princippet.

Nyt i DOF | Støtte og inspiration